“Квант здоров'я”: наукова гіпотеза чи абстрактна ідея?

“Хвороба”, “нужда”, “потреба”, “здоров'я”, “видужання” і ряд інших категорій у їхньому традиційному розумінні, цілком прийнятні в системах охорони здоров'я поза

“Квант здоровя”: наукова гіпотеза чи абстрактна ідея?

Информация

Разное

Другие материалы по предмету

Разное

Сдать работу со 100% гаранией
ірне бажання охарактеризувати кінцевий цільовий результат удоволеного медичного попиту своєрідними одиницями, подібними до одиниць вироблення у виробничій сфері.

Саме введення мнемонічних “одиниць здоров'я” могли б вирішити деякі теоретичні проблеми на шляху опису критеріїв економічної доцільності охорони здоров'я.

Умовне число таких “одиниць здоров'я” у гносеологічному плані могло б описати і логічно зв'язати, з одного боку, весь спектр станів пацієнта, як суб'єкта маркетингової системи, з іншого боку зрадити недвозначну характеристику цілеспрямованим діям лікаря (медичного працівника) і, нарешті, забезпечити методом, властивим точним наукам, характеристику однозначності взаємин пацієнта і лікаря в поле визначених умов ринку медичних послуг.

Така “одиниця здоров'я” може бути або умовно мнемонічної, тобто її попросту варто винайти і за домовленістю наповнити визначеним змістом. Можлива, така “одиниця здоров'я” зможе адекватно відобразити деяку конкретну сутність взаємин суб'єктів маркетингової системи охорони здоров'я і дозволить з високою часткою вірогідності оцінити їхню економічну ефективність.

В узагальненому виді задача, позначена в дійсному повідомленні, зводиться до встановлення і введення деякої одиниці, формалізовано характеризуючу частку здоров'я, з метою опису і коректного співвідношення будь-якого стану пацієнта або структур, що надають медичні послуги, з високо формалізованими елементами маркетингової системи охорони здоров'я.

Список литературы

Щепин О.П. Роль соціально-гігієнічної науки в реформуванні охорони здоров'я. // Економіка охорони здоров'я - № 1 - 1998 -С. 5-6.

Лисицин Ю.П. Концепція “людського капіталу”: медико-економічний аспект. // Економіка охорони здоров'я - № 2 - 1998 -С.5-9.

Тогунов И.А. Категорії “Норма” і “Патологія” у системі забезпечення якості медичної допомоги. // Бюлетень науково-дослідного інституту соціальної гігієни, економіки і керування охороною здоров'я імені Н.А. Семашко. - 1997. - Вып. 4. - С. 25-29.

Степанов А.Д. Норма, хвороба і питання охорони здоров'я. / Горький. Волго-Вятское книжкове вид. 1975. С. 251- 252.

Галкін Р.А. із співавт. Маркетинг, лізинг, логістика в охороні здоров'я. / Самара Санкт-Петербург 1998. С.151.

 

Похожие работы

< 1 2