Облік закупівлі продукції магазином з продажу тканин "Шовкова фея"

ПродукціяКлючове полеІмя поляПодписьТип данихРазмер поляФормат поляvKodTovКод продукціїсчётчикдлинное целоеосновнойNameTovНазва товарутекстовый40KodVurКод виробникачисловойдлинное целоеCenaVurЦіна виробникаденежнийфиксированийCenaProdЦіна продажуденежний ВиробникиvKodVurКод виробникасчётчикдлинное целоеосновной NameVurНазва виробникатекстовый40 AdrАдресатекстовый40

Облік закупівлі продукції магазином з продажу тканин "Шовкова фея"

Контрольная работа

Компьютеры, программирование

Другие контрольные работы по предмету

Компьютеры, программирование

Сдать работу со 100% гаранией

Міністерство освіти та науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно-економічний інститут

Кафедра інформаційних систем та мереж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залікова робота

з дисципліни «Компютерний практикум»

на тему:

«Облік закупівлі продукції магазином з продажу тканин “Шовкова фея”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінниця 2008

Зміст

 

Вступ

1. Аналіз предметної області та постановка задачі

1.1 Область використання автоматизованої інформаційно-довідкової

системи

1.2 Визначення функцій інформаційно-довідкової системи

1.3 Структура інформаційно-довідкової системи

1.4 Вибір програмних та технічних засобів для розв'язання задачі

2. Компютерна реалізація автоматизованої системи

2.1 Компютерна реалізація окремих обєктів системи

2.2 Створення файлу та таблиць баз даних

2.3 Створення міжтабличних звязків

2.4 Створення форм

2.5 Створення запитів

2.6 Створення звітів

2.7 Створення головної кнопкової форми

3. Аналіз даних у СУБД Excel

3.1 Експорт таблиць з Access в Excel

3.2 Побудова вихідного документа

3.3 Сортування, групування та підведення підсумків

3.4 Графічний аналіз даних. Побудова діаграм

3.5 Фільтрація даних

3.6 Побудова та аналіз даних зведених таблиць

4. Створення презентації за допомогою Power Point

Висновки

Додатки

 

Вступ

 

Основним фактором впливу науково-технічного прогресу на всі види діяльності людини є широке використання нових інформаційних технологій, під ними розуміється сукупність методів і засобів отримання та використання інформації на основі обчислювальної та комунікаційної техніки.

З найефективнішими технологій створена база даних «Автоматизація обліку закупівлі продукції магазином з продажу тканин “Шовкова фея”». Вона містить інформацію в таблицях «Продукція», «Виробники», «Персонал», «Замовлення», «Вміст замовлення».

За допомогою цієї бази як виробнику так і замовнику дуже зручно вести облік по закупівлі продукції. Інформація, яка міститься в базі є згрупованою і зручною для використання. Також дуже швидко можна отримати звітні дані по закупівлі продукції та швидко вносити зміни до вмісту замовлення.

Такі бази даних є дуже ефективними при їх використані в сфері надання послуг та торгівлі.

 

1. Аналіз предметної області та постановка задачі

 

1.1 Область використання автоматизованої інформаційно-довідкової системи «Шовкова фея»

 

Автоматизована інформаційно-довідкова система створена для автоматизації обліку закупівлі продукції магазином з продажу тканин “Шовкова фея”.

Предметною областю використання даної інформаційно-довідкової системи є комплекс задач з обліку продукції, формуванню та автоматичному друку всіх звітних документів, а також формуванню бланку замовлень на товар.

Назва даної інформаційно-довідкової системи “Шовкова фея”.

 

1.2 Визначення функцій інформаційно-довідкової системи

 

Основними функціями даної інформаційно-довідкової системи є:

1. збереження нормативно-довідкової інформації щодо обліку та реалізації продукції;

2. забезпечення зручності вводу та користування вхідної інформації;

3. автоматизація розрахунків, що призводить до мінімальних витрат ручної праці, яка повязана з обробкою інформації, що в свою чергу прискорює час формування звітних документів;

4.зберігання бази даних про продукцію, її замовлення, клієнтів;

5.автоматичне формування звітних документів;

6.зручний інтерфейс.

Головною функцією інформаційно-довідкової системи “Шовкова фея ” все ж таки є зручна та легка робота з інформацією (про продукцію, виробників) її збереження та оформлення.

1.3 Структура інформаційно-довідкової системи

 

До складу бази даних інформаційної системи входять такі таблиці: Продукція, Виробники, Персонал, Замовлення, Вміст замовлення. Створюємо їх загальну структуру, яку можна переглянути в Таблиці 1.

 

Таблиця 1. Аналіз структури БД

ПродукціяКлючове полеІмя поляПодписьТип данихРазмер поляФормат поляvKodTovКод продукціїсчётчикдлинное целоеосновнойNameTovНазва товарутекстовый40KodVurКод виробникачисловойдлинное целоеCenaVurЦіна виробникаденежнийфиксированийCenaProdЦіна продажуденежний ВиробникиvKodVurКод виробникасчётчикдлинное целоеосновной NameVurНазва виробникатекстовый40 AdrАдресатекстовый40 TelТелефонтекстовый20 ПерсоналvKodPrКод працівникасчётчикдлинное целоеосновной FIOПІБтекстовый20 StatСтатьтекстовый10 Osvсвітатекстовый20 PosПосадатекстовый20 Telтелефонтекстовый13 StavkaСтавкаденежний DataNarДата народженняДата/времяКраткий форматЗамовленняvNomZamНомер замовленнясчётчикдлинное целоеосновной KodVurКод виробникамастер подстановкидлинное целоеосновной DataZamДата замовленнядата/времякраткий формат KodPrКод працівникамастер подстановкидлинное целое Вміст замовленняvKodStrКод рядка счётчикдлинное целоеосновной NomZamНомер замовленнямастер подстановкидлинное целое KodTovКод товарумастер подстановкидлинное целоеосновной KolКількістьчисловойс плавающей точкой

Перед створенням бази даних:

1) визначаємо яким чином будуть згруповані дані (тобто таблиці);

2) продумуємо структуру таблиць (перелік полів кожної таблиці);

3) призначаємо ключові поля в таблиці;

4) визначаємо схему звязків між таблицями.

 

1.4 Вибір програмних та технічних засобів для розв'язання задачі

 

Для розвязання задачі використовуємо систему Microsoft Windows ХР, Процесор AMD Atlon Processor, Обєм жорсткого диску 320 ГБ. Монітор Samsung SyncMaster 173b, Принтер HP 4250 PCL 6. Програмне забезпечення Microsoft Office 2003. СУБД - Microsoft Access 2003.

 

2. Компютерна реалізація автоматизованої системи

 

2.1 Компютерна реалізація окремих обєктів системи

 

1. Створення інформаційних таблиць бази даних. Створюємо інформаційні таблиці в режимі Конструктора. Визначаємо ключові поля в кожній таблиці.

2. Встановлення звязків між таблицями. Для встановлення звязків з іншими таблицями бази даних, встановлюємо Ключове поле. Дана операція здійснюється шляхом виділення певного поля та вибору відповідної піктограми на панелі інструментів або за допомогою команд меню: Правка, Ключове поле. У вікні Схема даних будуємо та ідентифікуємо міжтабличні звязки.

3. Створення екранних форм. Для введення, модифікації та перегляду даних створюємо такі форми: Автоформа стовпчикова Продукція, стовпчикова форма Персонал, складну форму Замовлення продукції та складну форму Виробники та їх продукція.

4. Запити відбору даних для аналізу. Одержуємо вибірки даних: по виробникам шовку та велюру; продукції, яка має торгову націнку >15%; параметричний запит для відбору замовлень за певний період, використовуючи функції Between та And; параметричний запит для відбору замовлень та їх вмісту за певний місяць та рік, використовуючи функції Month та Year; запит для визначення сумарної кількості кожного з виробів, замовлених за певний місяць року, який вводиться як параметр (функція Format); базовий запит для звіту, що містить наступні поля: Номер замовлення, Дата замовлення, Назва товару, Назва замовника, Ціна продажу, Кількість та Сума.

5. Створення вихідних документів. Створюємо звіти: “Аналіз замовлень продукції по місяцям”, ”Аналіз замовлень продукції у Виробників”,”Звіт по менеджерам”

6. Створення головної кнопкової форми. Повинна містити закладки: Довідкові дані; Вибіркові дані (для аналізу даних на основі запитів) та Звітні дані (для відображення створених звітних документів). Також додаємо до головної кнопкової форми кнопку для переходу між підменю та кнопку закриття форми.

 

2.2 Створення файлу та таблиць бази даних

 

Створюємо нову базу даних: Пуск - Программы - Microsoft Access - Новая база данных.

Створення реляційної бази даних починається з формування структури таблиць.

Проектування структури таблиці в режимі Конструктор здійснюється в наступній послідовності:

1.Вводиться унікальне імя поля, яка є комбінацією з букв, цифр, пробілів і спеціальних символів, за винятком .,!,”,”.

2.Вибирається тип даних, які будуть вводитись в поле. Список можливих типів даних викликається натисканням кнопки списку. В Access передбачені такі типи даних: Текстовой, Числовой, Денежный, Счетчик. Дата/Время, Логический, Мастер подстановки та ін.

Створюємо таблицю №1 Продукція через Конструктор: Создать - Конструктор.

Вводимо імя полів на англійській мові, а в полі підстановки пишемо українською. Для полів Код товару, Код виробника, Код працівника. Номер замовлення, Код рядка тип даних счетчик. Назва товару, Назва виробника, Адреса, Стать, Освіта, Посада, Телефон, П.І.П. тип даних текстовий. Ціна продажу, Ціна виробника, Ставка грошовий. Таблиця “Продукція” в режимі Конструктора представлена на Рисунку 1.

Закриваємо конструктор та вказуємо імя таблиці”Продукція” Вводимо дані. Отримуємо таблицю у Додатку А.1

Аналогічно створюємо таблиці Виробники, Персонал, Замовлення, Вміст

Похожие работы

1 2 3 4 > >>