Національні парки світу. Біловезька пуща. Білорусія

Біловезька пуща єдиний в Європі зберігшийся в натуральному стані великий масив високо вікових лісів західноєвропейського типу з елементами західної,

Національні парки світу. Біловезька пуща. Білорусія

Доклад

Экология

Другие доклады по предмету

Экология

Сдать работу со 100% гаранией

Міністерство освіти та науки України

Національний педагогічний університет ім.. М.П. Драгоманова

Інститут природничо-географічної освіти та екології

Кафедра географії України і туризму

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доповідь на тему

“Національні парки світу. Біловезька пуща. Білорусія”

 

 

 

 

 

Викладач Будкалюк К. О.

 

 

 

 

 

 

Київ 2009р.

Місцезнаходження та історія створення

 

Національний парк “Біловезька пуща” розташований на території Каменецького і Пружанского районів Брестської області і Свислочского району Гродненскої області. Адміністративний центр національного парка знаходиться в селищі Каменюки Каменецького району. Державний національний парк “Біловезька пуща”, розташований на території Республіки Білорусь, являє собою єдиний природний комплекс з Біловезьким національним парком Республіки Польща. Площа національного парку складає з білоруської сторони 87 363 га; з польської 10 501 га.

“Біловезька пуща” один із найстарших заповідників у світі. Як охоронна природна територія Біловезька пуща відома з кінця XIV початку XV ст., коли Великий князь Ягайло оголосив її заповідною. Територія Біловезької пущі в кінці XIII початку XIV ст. володіють литовські князі, в 1386 г. пуща перейшла у володіння Речі Посполитої, а в 1795 г. увійшла в склад Росії. Після закінчення Першої світової війни Біловезька Пуща належить Польщі, а з 1939 р. входить у склад Білоруської РСР і отримує статус державного заповідника. Після закінчення Другої світової війни частина заповідника разом з його історичним центром - селищем Біловежа відійшли до Польщі. В серпні 1957 р. заповідник був реорганізований в Державне заповідно-мисливське господарство, основним завданням якого стало розведення диких тварин і організація полювань для високопоставлених чиновників. Постановою Радою Міністрів Республіки Білорусь від 16 вересня 1991 р. № 352 ГЗОХ був реорганізований і в його межах з метою збереження унікального природного комплексу, а також створення умов для екологічного і естетичного виховання нащадків був створений перший в Республіці Білорусь державний національний парк “Біловезька пуща”.

В 1992 р. рішенням ЮНЕСКО Біловезька пуща включена в Список всесвітнього та культурного і природного спадщини, в 1993 г. їй присвоєний статус біосферного заповідника, а в 1998 г. статус ключової орнітологічної території міжнародного значення. В 1997 р. національний парк “Біловезька пуща” нагороджений дипломом Ради Європи за успіхи в охороні природи.

 

Ландшафти

 

Переважаючими на території національного парку являються вторинні водно-льодяникові ландшафти з високо віковими хвойно-широколистяними лісами, які значною мірою зберегли свій первісний вигляд. Біля третини території парка представлено болотами. В південно-східній частині національного парка розміщається болото Дике одне з найбільших в Європі боліт низинного типу. Його відкрита заболочені рівнина підживлюється мінеральними остовами, порослими лісом.

 

Гідрологічні обєкти

 

Гідрографічна мережа Біловезької пущі представлена двома ріками, які відносяться до басейну Балтійського моря, Нарев і Лісна Права. Ріка Нарев бере початок в білоруській частині Біловезької пущі. Перетинаючи північну частину національного парку, Нарев переходить на територію Польщі, де і впадає у Віслу. Лісна Права, навпаки, берет початок в Польщі, протікає по південній частині пущі і в районі м. Камінець, зливаючись з Лісною Лівою, утворює ріку Лісну притоку Західного Буга. На невеликій притоці р. Лісної Правої ріці Переволоці збудовано два водосховища: велике (старе) і мале (нове) Лядське. Їх площа становить відповідно 332 і 80 гектарів.

 

Рослинність

 

Біловезька пуща єдиний в Європі зберігшийся в натуральному стані великий масив високо вікових лісів західноєвропейського типу з елементами західної, північної і південної флори. Такі ліси в доісторичні часи росли на території всього європейського континенту. 58% площі лісів національного парку займають насадження, вік яких перевищую 100 років, 70% складають ліси природного походження. Знаходячись на стику двох природних зон - змішаних та широколистих лісів, пуща відрізняється значним різноманіттям природних комплексів, збереженістю в природному стані первинних (корінних) лісних, лугових і водних екосистем. ,різноманітністю типів лісів, цілісністю і достатнього великою площею. При середньому віці 90 років, в пущі можна зустріти сосняки и діброви 160 180-річного віку, а також окремі дерева сосни у віці від 200 до 530 років і 330-550-річні дуби-велетні. Первісність лісів пущі підкреслюють високо вікові корінні ясеневі, липові, кленові ліси. У межах білоруської частини пущі зареєстровано зростання 958 судинних рослин, близько 260 видів мохів, більше 290 видів лишайників, 570 видів грибів. В їх числі 65 рідких і зникаючих видів рослин, 4 види моху, 16 видів лишайників і 7 видів грибів. Серед деревних рослин слід особливо відмітити дуб скальний, оскільки Біловезька пуща, є єдиним місцем в Білорусії його розростання.

 

Тваринний світ

 

Тваринний світ національного парку багатий і різнобарвний. На його території живе 59 видів ссавців ( у тому числі 6 тих, які охороняються), 253 видів птахів, 11 видів земноводних, 7 видів плазунів, 24 видів риб и більше 11 000 видів безхребетних тварин. В їх числі 11 видів земноводних, 52 пташок, 2 рептилій, 1 амфібій, 8 риб, 38 комах, занесених в Червону книгу Республіки Білорусь. Головним багатством пущі є стадо зубрів, що налічує 320 особин. Із крупних копитних тварин крім зубра на території пущі живе благородний олень, кабан, лось; із хижаків вовк, лисиця, видра, лісна куниця. В лісах та на болотах пущі гніздяться види птахів, що знаходяться під загрозою зникнення: орлан-білохвіст, великий підорлик, вертлява камишівка. Особливим багатством відрізняється лісний орнітологічний комплекс, в складі якого чорний лелека, білоспинний і трьохпалий дятел, малий підорлик, кедрівка, тетерів, глухар.

 

Історико-культурна спадщина

 

Культура регіону Біловезької пущі унікальна, так як вона носить яскраво виражений поліетнічний характер. Народи, які проживають тут, не дивлячись на тісне багатовікове існування і співпрацю, зберегли свою оригінальність. Багато сімей несуть елементи одразу декількох культур, володіють декількома мовами. Тут мирно вживається католицизм, провославя, іудаїзм та інші релігії.

На території Біловезької пущі збереглись такі памятки древньої культури, як стоянки камяного століття (епоха мезоліту), курганні могильникі, місця культового поклоніння. Серед найбільш важливих памятників архітектури форпост Бєлая Вежа в м. Камінець. В центрі Біловезької пущі, в селищі Вискулі розташований палац резиденція керівників минулого Радянського Союзу, який у наш час являється резиденцією правління Білорусії. В грудні 1991 року тут була підписана відома “Біловезька угода” про вихід незалежних республік зі складу Радянського Союзу і створення Співдружності Незалежних Держав (СНД).

Багата експозиція, яка ілюструє природу, культуру Біловезької пущі представлена у музеї національного парку.

Похожие работы