Наукові та народні орнітоніми: аналіз походження

  БабенкоВ.Г., КузнецовА.А.Береги природу!: Птицы красной книги СССР. М.: Педагогика, 1986. с.144. Булаховській Л.А.Нариси з загального мовознавства. К.: Рад.

Наукові та народні орнітоніми: аналіз походження

Курсовой проект

Иностранные языки

Другие курсовые по предмету

Иностранные языки

Сдать работу со 100% гаранией
ької орнітологічної номенклатури входить ряд запозичених назв з інших мов, а саме: з тюркської, турецької, латинської, італійської, німецької та російської. Їхня кількість налічує 8% від загальної кількості.
 • Найбільшу частину наукових назв птахів складають орнітоніми з прозорим значенням 78%.
 • Це найменування, які безпосередньо відбивають характерні особливості птахів: за голосовою ознакою 21% за кольором оперення 12%; або ж в їх основі лежать властивості інших реалій. Так, одні назви відбивають найвиразнішу зовнішню ознаку птаха: а) незвичайна будова дзьоба 3%, б) чітко виражений чубчик 1%, в) за особливостями будови хвоста 3%; інші назви пояснюються: характерними рухами, звичкою, поведінкою 6%, за способом життя 10%, за характером харчування 12%, за способом побудови гнізда 4%. Але є найменування, які безпосередньо не відображають властивостей птахів це назви, утворені шляхом народно етимологічного переосмислення: назви, в основі яких лежать народні спостереження, прикмети, повіря, перекази та легенди.

  1. Через обмежену кількість досліджених народних орнітонімів їх класифікація у бакалаврській роботі не розглядається.

   

  Бібліографія

   

  1. БабенкоВ.Г., КузнецовА.А.Береги природу!: Птицы красной книги СССР. М.: Педагогика, 1986. с.144.
  2. Булаховській Л.А.Нариси з загального мовознавства. К.: Рад. школа, 1959. с.183.
  3. ВойничА., Херцег Э. Одна ласточка весны не делает…: Пер. с венг./ Предисл. Г.П.Громовой; Послесл. А.Н.Стрижева. М.: Мир, 1985. с.232.
  4. Енциклопедія: Тварини і рослини світу. Львів: Аверс, 2002. с.176.
  5. Етимологія української мови: Навч. посібник / О.І. Потапенко, А.П.Кожуховська, Л.Е.Довбня та ін.; За ред. О.І. Потапенка. К.: Міленіум, 2002. с.204.
  6. Жизнь животных. В 7 т. / Гл. ред. В.Е.Соколов. Т.6. Птицы / Под. ред. В.Д.Ильичева, А.В.Михеева. 2-е изд., перераб. М.: Просвещение, 1986. с.527.
  7. КовальчукГ.В. Зоологія з основами екології. К.: Вища шк., 1988. с.296.
  8. Куйбіда В.В. Екологія і географічні назви. Фастів: Поліфраст, 2002. с.176.
  9. Марисова І.В., БойкоВ.М. Світ пернатих Чернігівщини у назвах: Короткий етимологічний словник-довідник. Ніжин, 1998. с.28.
  10. Марисова І.В., ТалпошВ.С.Птахи України: польовий визначник. К.: Вища школа, 1984. 256с.
  11. МолисС.А.Книга для чтения по зоологии. М.: Просвещение, 1986. с.224.
  12. НаумовН.П.Зоология позвоночных. ч.1, 1972. с.279.
  13. НаумовС.П.Зоология позвоночных. 4-е изд. М.: Просвещение, 1982. с.464.
  14. Охорона тваринного світу / В.Є. Борейко, В.О. Архіпчук, В.О.Бранних та ін. К.: Урожай, 1992. с.224.
  15. Пернатые друзья. ГальченкоП.Ф. К.: Урожай, 1978. с.200.
  16. Словник іншомовних слів. К.: Наукова думка, 2000. с.263.
  17. ТруфановГ. Цікава орнітологія. К.: Веселка, 1983. 150с.
  18. Українська мова. Енциклопедія. К.: Видавництво «Українська енциклопедія» ім. М.П.Бажана, 2000. с.409.
  19. ФормозоваА.Н., ЖитковаБ.М.Животный мир СССР: Птицы. М.: Изд-во Детской литературы, 1940. с.400.
  20. ФесенкоГ.В., БокотейА.А.Птахи фауни України: польовий визначник. К.: 2002. 416с.
  21. Хрестоматия по зоологии / Сост. А.М.Охрименко, Э.В.Шухова. 2-е изд., доп. К.: Рад. шк., 1988. с.272.
  22. ЯнкоМ.П. Топонімічний словник України. К., 1998.

  Похожие работы

  << < 4 5 6 7 8