Навчання плаванню у літньому оздоровчому таборі та проведення спортивно-оздоровчих свят на воді

Завершальна частина уроку (510 мін) будується, так, щоб поступово понизити фізичне навантаження і підвищити емоційність заняття. Тому в неї включають

Навчання плаванню у літньому оздоровчому таборі та проведення спортивно-оздоровчих свят на воді

Курсовой проект

Медицина, физкультура, здравоохранение

Другие курсовые по предмету

Медицина, физкультура, здравоохранение

Сдать работу со 100% гаранией

ПЛАН

 

ВСТУП

1ПРОГРАМА НАВЧАННЯ. ЗАДАЧІ НАВЧАННЯ

2ЗМІСТ ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ

3ЕТАПИ НАВЧАННЯ

4ОСНОВНИЙ УЧБОВИЙ МАТЕРІАЛ

5ЗАГАЛЬНОРОЗВИВАЮЧІ І СПЕЦІАЛЬНІ ВПРАВИ

6ВПРАВИ ДЛЯ ОСВОЄННЯ З ВОДОЮ

7ІГРИ НА ВОДІ

8МЕТОДИ НАВЧАННЯ ПЛАВАННЮ

9ПІДГОТОВКА ДО ЗАНЯТЬ

10УРОК ПЛАВАННЯ

11ПІДГОТОВКА АКТИВУ

12СВЯТО НА ВОДІ

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

ВСТУП

 

Плавання один з ефективних засобів гартування людини, сприяюче формуванню стійких гігієнічних навиків. Температура води завжди нижча за температуру тіла людини, тому, коли людина знаходиться у воді, його тіло випромінює на 5080% більше тепла, чим на повітрі (вода володіє теплопровідністю в 30 разів і теплоємністю в 4 рази більшою, ніж повітря). Купання і плавання підвищують опір дії температурних коливань, виховують стійкість до простудних захворювань. Якщо плавання проводиться в природному водоймищі, то гартуючий ефект надають і природні чинники природи сонце і повітря. Заняття плаванням усувають порушення постави, плоскостопість, гармонійно розвивають майже всі групи м'язів особливо плечового поясу, рук, грудей, живота, спини і ніг.

Плавання відмінно тренує діяльність серцево-судинної і дихальної систем. У людей, що систематично займаються плаванням, зростає величина ударного об'єму серця, частота сердечних скорочень у спокої знижується від 60 до 55 (50) уд/мин. Для порівняння: в тих, що не займаються спортом частота сердечних скорочень зазвичай вагається в межах від 65 до 57 уд/мии.

Заняття плаванням укріплюють апарат зовнішнього дихання, виробляють правильний ритм дихання, збільшують життєву ємкість легенів (ЖЕЛ), оскільки щільність води утрудняє виконання вдиху і видиху: вдиху із-за тиску води на грудну клітку, видиху із-за опору води. Люди, що систематично займаються плаванням, мають високі показники ЖЕЛ і екскурсії грудної клітки (величина ЖЕЛ у плавців-спортсменів знаходиться в межах 7000см3).

Плавання укріплює нервову систему, покращує сон, апетит і часто рекомендується лікарями з цією метою як лікувальний засіб. Заняття плаванням широко застосовуються в лікувальній фізкультурі і медицині при порушенні обміну речовин, серцево-легеневій недостатності, контрактурах суглобово-м'язового апарату і ін.

Особливо велике те, що оздоровляє « зміцнююча дія плавання на дитячий організм. Плаванню можна виучувати дітей з грудного віку. Заняття плаванням укріплюють опорно-руховий апарат дитяти, розвивають також фізичні якості, як витривалість, сила, прудкість, рухливість в суглобах, координація рухів; вони також своєчасно формують «м'язовий корсет. сприяє виробленню хорошої постави, попереджаючи викривлення хребта, усувають збудливість і дратівливість. Діти, що регулярно займаються плаванням, помітно відрізняються від однолітків, що не займаються спортом: вони вище зростанням, мають вищі показники ЖЕЛ, гнучкості, сили, менше схильні до простудних захворювань.

Уміння плавати життєво необхідний навик для людини будь-якого віку. Добре плаваюча людина ніколи не ризикує життям, знаходячись у воді.

ЗАВДАННЯ

1.Розглянути методику навчанню плаванню в літньому оздоровчому таборі і її особливості

2.Показати позитивний вплив плавання на дитяти на його психічний і фізичний розвиток

3.Розглянути особливості організації літнього свята на воді в таборі

 

1 ПРОГРАМА НАВЧАННЯ. ЗАДАЧІ НАВЧАННЯ

 

При навчанні плаванню в літньому оздоровчому таборі вирішуються наступні основні завдання:

зміцнення здоров'я, гартування організму людини, привиття стійких гігієнічних навиків;

вивчення техніки плавання і оволодіння життєве необхідним навиком плавання;

всесторонній фізичний розвиток і вдосконалення таких фізичних якостей, як сила, гнучкість, витривалість, прудкість, спритність;

ознайомлення з правилами безпеки на воді

 

2 ЗМІСТ ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ

 

Вміст програми початкового навчання плаванню залежить від завдань, що стоять перед курсом навчання; контингенту тих, що займаються, їх фізичної підготовленості і віку; тривалість курсу навчання; умов для проведення занять.

Всі перераховані чинники тісно зв'язані між собою.

Від віку і фізичної підготовленості залежать дозування і навантаження, методика викладання, а також прудкість освоєння учбового матеріалу. Швидше за всіх вчаться плавати діти від 10 до 13 років. Навчання плаванню дітей молодшого шкільного віку вимагає більше часу із-за повільного освоєння техніки рухів і труднощів, пов'язаних з організацією занять (вони повільно роздягаються и.одеваются, погано знають команди, легко відволікаються, швидко втрачають інтерес до завдання і т. д.).

Крім того, складання програми навчання залежить від кількості занять в тиждень, тривалість кожного заняття. Так, за одну зміну в літньому оздоровчому таборі (21 день) можна навчити що не уміють плавати хлопців триматися на поверхні води і пропливати невелика відстань. За зміну в 45 днів можна навчитися плавати яким-небудь спортивним способом і виконати нормативні вимоги по плаванню.

Умови для занять природне або штучне водоймище, глибина і температура води, кліматичні і погодні умови також роблять істотний вплив на підбір вправ і методику проведення занять.

Таким чином, вміст програми учбовий матеріал і методичні вказівки повинно відповідати завданням навчання, зросту і підготовленості тих, що займаються, тривалості курсу навчання і умовам для проведення занять.

Навчання плаванню проводиться у формі групових занять. Такі заняття ефективніші, їм властивий елемент змагання. He що уміє плавати приклад товаришів допомагає побороти страх і невпевненість в своїх силах. На групових заняттях зручніше проводити виховну роботу з дітьми, використовуючи вплив колективу і забезпечуючи тим самим хорошу успішність. Проте, займаючись з групою, інструктор повинен враховувати індивідуальні особливості кожного учня як осіб, а також його здібності до плавання. У зв'язку з цим методика навчання плаванню будується на поєднанні групового і індивідуального підходу до тих, що займаються. Якщо група велика, інструктор ділить її на 3 підгрупи (залежно від плавальної підготовленості), використовуючи допомогу активу. При проведенні занять інструктор орієнтується на основну частину групи з середньою підготовленістю, а його помічники дають індивідуальні вказівки і пояснення слабкій і сильній підгрупам.

При комплектуванні учбових груп необхідно |враховувати вікові особливості тих, що займаються.

При навчанні плаванню тих, що займаються комплектують за віковим принципом: молодший шкільний вік (710 років);

середній шкільний вік (11 14 років);

При формуванні учбових груп з дітей одного, віку. обов'язково враховується рівень їх плавальної підготовленості. В цьому випадку новачки підрозділяються таким чином:

1. Води, що не уміють триматися на поверхні;

2. Погано плаваючі (до 10 12м);

3. Добре плаваючі «по-своєму»;

4. Що володіють технікою спортивних способів плавання.

Завдання, що стоять перед курсом навчання, і тривалість занять визначають вибір способу плавання. Час, необхідний для освоєння того або іншого способу плавання, неоднаково.

Вибір способу. плавання для початкового навчання залежить також від віку тих, що займаються. Дітей, як правило, виучують техніці спортивного плавання, тому що, по-перше, контингент юних плавців є резервом для відбору спортивне плавання; по-друге, попереднє освоєння полегшеного способу плавання і подальше перенавчання займають більше часу; по-третє, діти швидко втрачають інтерес до навчання «непрестижним» способам плавання.

У зв'язку з цим в програмах по плаванню для загальноосвітніх шкіл і літніх оздоровчих таборів передбачається одночасне навчання плаванню двома (схожими по структурі рухів) способами: кролем на грудях і на спині. Це дозволяє збільшувати кількість вправ і змінювати умови їх виконання. Різноманітність вправ не лише розвиває моторну виучувану, але і стимулює активність і інтерес на заняттях плаванням, що є необхідною методичною вимогою роботи з дітьми.

 

3 ЕТАПИ НАВЧАННЯ

 

Весь процес навчання плаванню умовно ділиться на чотири етапи.

1. Показ техніки способу плавання кращими плавцями, що вивчається; використання засобів наочної агітації (плакатів, малюнків, кінофільмів ін.)

Таким чином у новачків створюється уявлення про спосіб плавання, що вивчається, стимулюється активне відношення і інтерес до занять. Якщо дозволяють умови (наявність дрібного місця), то інструктор дозволяє новачкові спробувати плавати показаним способом. 2. Попереднє ознайомлення з технікою способу плавання, що вивчається (положення тіла, дихання, характер гребкових рухів).

Проводиться на суші і у воді. Ті, що займаються виконують загальнорозвиваючі і спеціальні фізичні вправи, що імітують техніку пяавания, також вправи для освоєння з водою.

3. Вивчення окремих елементів техніки плавання і потім способу, що вивчається, в цілому. Техніка плавання вивчається в наступному порядку: положення тіла, дихання, руху ногами, руху руками, узгодження рухів; При цьому освоєння кожного елементу техніки проводиться в умовах, що поступово ускладнюються, передбачають кінець кінцем виконання вправ в горизонтальному безопорному положенні (робоча поза плавця).

Кожен елемент техніки плавання вивчається в наступному порядку:

ознайомлення з рухом на суші. Проводиться у загальних рисах без вдосконалення деталей, оскільки умови виконання руху на суші і у воді різні;

вивчення рухів у воді з, нерухомою опорою (на місці). При вивченні рухів ногами як опора

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>