Метады і прыёмы вывучэння фразеалагічных адзінак у малодшых класах

Курсовой проект - Педагогика

Другие курсовые по предмету Педагогика

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьi>

 • Даніловіч М.А. Вывучэнне фразеалогіі на ўроках мовы: Дапаможнік для настаўнікаў. Мн.: Нар.асвета, - 1991. 96 с.
 • Коваль У.І. Чым адгукаецца слова: Фразеалогія ў паверях, абрадах і зычаях. Мн.; Нар.асвета, 1994. 48 с.
 • Клышка А. Літаратурные чытанне: падручнік для 4-га класа агульнаадукацыйных устаноў з рускай мовай навучання. Мінск: НІА, - 2008. 128 с.
 • Красней В.П. Гранi слова: Факультатыўны курс Лексiка i фразеалогiя беларускай мовы. Мн., 1996, - 17 с.
 • Леванцэвіч Л.В. Развіццё пачуцця гумару фразеалагічнымі сродкамі. У кн.: Рэформа школы: навучанне і выхаванне малодшых школьнікаў. Зб-нік матэрыялаў рэгіянальнай навуковай канферэнцыі (5 лістапада 1999). Брэст, - 2000, - С.84-88.
 • Лукашук М.П. Развіццё мовы вучняў пачатковых класаў: Вучэбны дапаможнік для пед ін-таў. Мн.: Выш. школа. 119 с.
 • Ляшчынская В. Аспект вывучэння фразеалагізмаў у сістэме навучання беларускай мове. 2009, - №2, С. 91 93.
 • Ляшчынская В.А., Станкевiч А.А. Практыкаваннi па лексiцы i фразеалогii. Мн., 1964, - 165 с.
 • Савіцкая І. Марфалагічная і сінтаксічная характарыстыка фразеалагічных адзінак// Роднае слова, - 2008, - №3, - С.65-66.
 • Садоўская А. Фразеалогія ў кантэксце культуры: практычныя заданні//Роднае слова, - 2008, - №9, с. 70 74.
 • Садоўская А. Нацыянальна-культурны кампанент беларускай фразеалогіі // Роднае слова, - 2008, - №2, - С.41 43.
 • Сачанка С. Вывучэнне фразеалогіі на ўроках беларускай мовы// Роднае слова, - 2007, - №7, - С. 34-35.
 • Юнаш М.У. Выкарыстанне фразеалагізмаў у мове (на прыкладзе беларускай драматургіі)// Бел. мова і літаратура, - 2005, - №4, - С. 50-57.
 • s