Метады і прыёмы вывучэння фразеалагічных адзінак у малодшых класах

Курсовой проект - Педагогика

Другие курсовые по предмету Педагогика

Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьэрыялаў рэгіянальнай навуковай канферэнцыі (5 лістапада 1999). Брэст, - 2000, - С.84-88.

  • Лукашук М.П. Развіццё мовы вучняў пачатковых класаў: Вучэбны дапаможнік для пед ін-таў. Мн.: Выш. школа. 119 с.
  • Ляшчынская В. Аспект вывучэння фразеалагізмаў у сістэме навучання беларускай мове. 2009, - №2, С. 91 93.
  • Ляшчынская В.А., Станкевiч А.А. Практыкаваннi па лексiцы i фразеалогii. Мн., 1964, - 165 с.
  • Савіцкая І. Марфалагічная і сінтаксічная характарыстыка фразеалагічных адзінак// Роднае слова, - 2008, - №3, - С.65-66.
  • Садоўская А. Фразеалогія ў кантэксце культуры: практычныя заданні//Роднае слова, - 2008, - №9, с. 70 74.
  • Садоўская А. Нацыянальна-культурны кампанент беларускай фразеалогіі // Роднае слова, - 2008, - №2, - С.41 43.
  • Сачанка С. Вывучэнне фразеалогіі на ўроках беларускай мовы// Роднае слова, - 2007, - №7, - С. 34-35.
  • Юнаш М.У. Выкарыстанне фразеалагізмаў у мове (на прыкладзе беларускай драматургіі)// Бел. мова і літаратура, - 2005, - №4, - С. 50-57.