Актуальні проблеми поводження з твердими побутовими відходами на території Львівської області

В результаті діяльності людини концентрація цих газів збільшується, через що зростає парниковий ефект. CO2 - найзначніший з антропогенних парникових газів.

Актуальні проблеми поводження з твердими побутовими відходами на території Львівської області

Контрольная работа

Экология

Другие контрольные работы по предмету

Экология

Сдать работу со 100% гаранией

Львівський регіональний інститут державного управління

Національна академія державного управління

при Президентові України

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників

органів державної влади, органів місцевого самоврядування

та керівників державних підприємств, установ й організацій

 

 

 

 

 

Звіт

про виконання індивідуального завдання

на тему: „ Актуальні проблеми поводження з твердими побутовими відходами на території Львівської області ”

 

 

 

 

Автор: Моспан Ростислава Михайлівна,

радник відділу з питань земельних відносин та адміністративно-територіального устрою Львівської обласної ради

Науковий керівник: Серант Андрій Йосипович, кандидат державного управління, доцент ЛРІДУ НАНУ

 

 

 

 

Львів 2010 рік

Зміст

 

Вступ

1. Загосподрювання комунальними відходами на території львівської області

2. Моніторинг біогазу полігонів твердих побутових відходів у Львівській області

3. Вплив львівського полігону твердих побутових відходів на навколишнє середовище

4. Кіотський протокол: механізми та заходи щодо зменшення парникових газів

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Вступ

 

Сучасна історія місцевого самоврядування в Україні характеризується тим, що перейшла від бюрократичної радянської “піраміди" влади до сучасних принципів територіальної організації влади та розвитку місцевої демократії.

Насамперед, слід зазначити, що інститут місцевого самоврядування отримав конституційно-правове закріплення. Так, Конституція України у повній відповідності з вимогами Європейської хартії місцевого самоврядування декларувала принцип визнання та гарантованості місцевого самоврядування. Багато зроблено і в плані формування законодавчої бази місцевого самоврядування, зокрема, крім базового Закону “Про місцеве самоврядування в Україні" прийнято ряд інших важливих з точки зору формування правових основ місцевого самоврядування законодавчих актів - закони України про місцеві вибори, про органи самоорганізації населення, про столицю України - місто-герой Київ, бюджетний та земельний кодекси України, Указ Президента України “Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні" тощо.

Важливі кроки здійснені і в напрямку формування матеріальної та фінансової основ місцевого самоврядування.

Але, сьогодні існує складна економічна ситуація у переважній більшості сіл, селищ та міст України, передкризовий стан розвитку територіальних громад, напівзруйноване житлово-комунальне господарство, жебрацькі місцеві бюджети, низький рівень кваліфікації значної частки управлінських кадрів, екологічні проблеми - це типова картина, яку, на жаль, можна спостерігати в переважній більшості наших сіл, селищ та міст.

Прикладом може слугувати кризова ситуація, що склалася в житлово-комунальній галузі. Так, кожний третій будинок в Україні потребує капітального або поточного ремонту.

Технологічна відсталість житлово-комунальних підприємств призводить до втрати половини виробленої продукції та спричиняє збільшення у 2-3 рази порівняно з країнами ЄС витрат на надання послуг. Збитки і прорахунки комунальників часто продовжують перекладатися на власників і користувачів житла, що збільшує борги населення за житлово-комунальні послуги. Нині сума цих боргів сягнула 7,6 млрд. грн.

Болючою проблемою залишається формування тарифів на житлово-комунальні послуги.

У містах і селищах не сформована сучасна система поводження з побутовими відходами, що вкрай негативно впливає на їх санітарно-епідеміологічний стан. Більшість сміттєзвалищ є екологічно небезпечними обєктами.

1. Загосподрювання комунальними відходами на території львівської області

 

У Львівській області нараховується 572 сміттєзвалища, з яких 52 - міські і 519 - сільські, які займають близько 350 га площі. Більшість полігонів експлуатуються з порушенням технології захоронення відходів і без запобіжних заходів проти забруднення оточуючого природного середовища. Для виправлення ситуації Львівською облдержадміністрацією введено в дію Обласну програму поводження з твердими побутовими відходами на період 2006-2015 років, основною метою якої є втілення в практику нової концепції, суть якої полягає в тому, що відходи необхідно контролювати на всіх етапах їх життєвого циклу.

Територія Львівської області поділена на 20 районів, у 43 містах, 34 селищах міського типу та в 1854 селах мешкає понад 2,7 млн. осіб, або 5,4% від загальної кількості населення України. Густина населення області становить 125 осіб на 1 км2. За кількістю населення область посідає четверте місце після Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей; за густиною населення - друге після Донецької. Територія займає площу 21,8 тис. км. кв.

Через територію області проходить Головний Європейський вододіл між басейнами Балтійського і Чорного морів, зокрема у Балтійське море несе свої води Західний Буг, у Чорне море Дністер. На території області знаходиться 400 об'єктів природно-заповідного фонду, в тому числі 18 державного значення і 382 - місцевого значення. Львівщина багата курортними, оздоровчими, спортивними та екскурсійно-туристичними рекреаційними ресурсами (природні умови, архітектурні, етнографічні пам'ятки). Площа сільськогосподарських угідь становить 1263,2 тис. га у т. ч. орні землі 864,8 тис. га, сіножаті і пасовища - 375,3 тис. га, площа лісів - 545,2 тис. га.

побутовий відход твердий кіотський

Основним фактором забруднення навколишнього природного середовища у Львівській області є досить потужний промислово-аграрний комплекс. Активізація транскордонного співробітництва призвела до збільшення потоків і інтенсивності руху транзитного автотранспорту, що є ще одним джерелом забруднення довкілля.

Житлово-комунальне господарство мас також значний вплив на стан природного середовища. Розвиток населених пунктів, де на обмежених територіях зосереджено більшість населення та центрів активної господарської діяльності, перетворив санітарну очистку у значну, з екологічної точки зору, проблему комунального господарства. Дуже гострою в області є проблема утилізації відходів. Майже 80% звалищ побутових відходів експлуатуються без запобіжних заходів проти забруднення оточуючого природного середовища. Накопичені тверді побутові відходи (ТПВ) при неправильному і несвоєчасному вивезенні і обеззараженні забруднюють довкілля, підземні води і атмосферу.

За даними державного управління з охорони навколишнього природного середовища у Львівській області нараховується 572 сміттєзвалища, з яких 52 - міські і 519 - сільські. При цьому рішення про надання ділянок надано лише 366 сміттєзвалищам. Господарювання комунальними відходами на території Львівщини обмежено їх частковим збиранням та вивезенням за межі населеного пункту. Такий спрощений варіант є неефективним, свідченням чого є наявність 521 "дикого" звалища.11 полігонів твердих побутових відходів великих міст Львівщини є перевантаженими і підлягають рекультивації.

Як під санкціоновані, так і "дикі" сміттєзвалища Львівщини зайнято близько 350 гектарів землі. Площа території полігонів твердих побутових відходів міст області становить приблизно 124 га, з яких площа одного Львівського полігону ТПВ 37 га. Сміттєзвалища сіл області займають площу приблизно 203 га. Звичайно найнебезпечнішими можуть вважатися великі полігони ТПВ великих міст Львівщини, але зважаючи на більшу площу сільських сміттєзвалищ, вони також потребують уваги. Як одні, так і другі не були і не є належним чином ізольовані від довкілля і є екологічними бомбами сповільненої дії, що в недалекому майбутньому може призвести до екологічної катастрофи. Потрібно невідкладно знаходити засоби і механізми розв'язання цієї далеко не локальної проблеми.

Найбільші площі сміттєзвалищ у Стрийському районі, Жовківському (сюди входить Львівський полігон твердих побутових відходів у с. Грибовичі), Миколаївському. Яворівському, Дрогобицькому районах. Аналізуючи розподіл районів Львівської області за середнім річним об'ємом твердих побутових відходів, заскладованих в період з 1999 по 2006 рік.61,7% об'єму ТПВ, який складується у Львівській області належить Жовківському району, в який входить Львівський полігон ТПВ. Великі об'єми ТПВ складуються в Дрогобицькому, Сокальському, Стрийському, Яворівському та ін. районах.

Ситуація із загосподарюванням сміттєзвалищами Львівської області ускладнюється і тим, що для будівництва нових звалищ немає зарезервованих земельних ділянок. Одним із способів розв'язання цієї проблеми є будівництво та експлуатація з дотриманням технології складування полігонів ТПВ. Для будівництва таких полігонів, які б відповідали усім вимогам санітарної і екологічної безпеки необхідні чималі кошти і земельні ресурси. Львівщина належить до числа найменш землезабезпечених регіонів України. На одного жителя області припадає в середньому 0,46 га сільгоспугідь та 0,31 га ріллі. Цей факт, а також тенденція до збільшення площі земель, що відводиться для несільськогосподарських потреб, актуалізують проблему раціонального використання земельних ресурсів.

Для вирішення проблем господарювання сміттєзвалищами Львівської області розроблена Обласна програма поводження з твердими побутовими відходами на період 2006 - 2015 років, в розробці якої також брали участь співробітники ІГГГК HAH України. Програма побудована на інтенсивних роботах над втіленням у практику господарювання відходами нової концепції, суть якої полягає в тому

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>