"Руська Правда" – видатний політичний документ в історії України

  Актові джерела давньоруського часу: [Руська Правда як памятка і походження та списки Розширеної Правди та Скороченої Правди; Інші актові матеріали

"Руська Правда" – видатний політичний документ в історії України

Курсовой проект

История

Другие курсовые по предмету

История

Сдать работу со 100% гаранией
а допомогою штрафів, які називались: головництво, урок, повернення крадених речей.

Потік та пограбування було вищою мірою покарання за Руською правдою. Його сутність полягала у вигнанні злочинця та його сім'ї з общини і конфіскації його майна на користь общини.

З часом під потоком та пограбуванням стали розуміти фізичну розправу і конфіскацію майна.

Віра являлась грошовим стягненням, яке йшло на користь князя. Найбільш поширений розмір віри 40 гривень. Це був дуже великий штраф. За цю суму можна було купити 20 корів або 200 баранів. Рядовий общинник, який присуджувався до уплати віри, потрапляв у тяжке становище. Виходом для таких людей був інститут дикої віри штраф, який платила община сама або разом з правопорушником.

Під продажем розумівся штраф, який також ішов князю і стягувався в двох розмірах в 12 і в 3 гривні.

Родичі вбитого отримували грошове відшкодування, яке мало назву головництво. Більшість дослідників приходять до висновку, що головництво стягувалось в тому ж розмірі, що і віра.

Урок винагорода, яку отримували потерпілі від образ. Розмір залежав від характеру образи та від майнових збитків.

Треба підкреслити, що в Руській правді була відсутня смертна кара. Проте це не значило, що на практиці її не було. По-перше, в Київській Русі досить довго існувала кровна помста. Дуже цікава стаття, яка дозволяла вбити злодія в тому разі, коли його захоплено вночі, на місці злочину або в разі опору з його боку. Якщо ж злодія вбито зв'язаним або за межами двору, де він здійснить крадіжку, вбивця підлягав покаранню.

При Володимирі І віра була замінена смертною карою, але ненадовго, оскільки це негативно відбилося на прибутках князя.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 1. Актові джерела давньоруського часу: [Руська Правда як памятка і походження та списки Розширеної Правди та Скороченої Правди; Інші актові матеріали Х ХV ст.] // Макарчук С. Писемні джерела в історії України. Л.: Конус, 1999 - с.55 75.
 2. Брайчевський М. Київська Русь: Конспект історії України. Нова концепція // Старожитності. 1991. - №6. - с. 23 28.
 3. Держава і право Київської Русі (ІХ ХІІ ст.): [Повість минулих літ. Руська Правда та ін.] // Хрестоматія історії держави і права України. К.: Юрінком Інтер, 2000 т.1 210 с.
 4. Дорошенко Д. Нарис історії України: у 2- х. т. Л.: Конус, 1991 т. 1 556 с.
 5. Древнерусское государство и право. Учебное пособие. Под ред. к.ю.н., доц. Т.Е. Новлукой. М.: "Зерцало", 1998 96с.
 6. Зимин А.А. Правда Русская. М.: Древлехранилище, 1999 424с.
 7. Зимин А.А. Памятники права киевского государства. - М.: Юрид. лит. 1952 287с.
 8. Історія держави і права України: Навч. посіб. / А.С.Чайковський (кер. кол. авт.), В.І. Батрименко, О.Л. Копиленко та інші; За ред. А.С. Чайковського. К.: Юрінком Інтер, 2000. 384с.
 9. Кримінальний кодекс і "Руська Правда" // Юридичний вісник України 1997 - №16 (17 23 квіт.). с. 15 17.
 10. М. Грушевський про історію створення та кримінальне право "Руська Правда"//Право України.-№11-с. 65-69
 11. Копейчиков В. Право, як культурна спадщина: ["Руська Правда", судебник Казимира, Литовські статути та інш.] // Дзвін 1996 - №7 с. 75 89.
 12. Основы государства и права Украины / 3-е изд., под ред. Пахомова И./.Х.: Одиссей, 2002 328 с.
 13. Основы государства и права Украины в вопросах и ответах (2 е изд.). Х.: Одиссей, 2002 432 с.
 14. Основы государства и права Украины в вопросах и ответах. Х.: Одиссей, 2002 400 с.
 15. Рабинович П. Основи загальної теорії, права та держави. (5 те вид.) К.: Атика, 2001 176 с.
 16. "Руська Правда" // Котляр М., Кульгицький С. Довідник з історії України. К.: Олан, 1996. 154 с.
 17. Русская Правда: План семинара. Тексты: Кратк. ред. Академ. список, Простран. ред. Троиц. список. // Отечественное законодательство с ХІІ по ХХ в. М.: Юрид. лит. 1999 Ч. 1 с. 19 37.
 18. Российское законодательство Х - ХХ вв. в ІХ т. Законодательство Древней Руси т.І М.: Юрид. лит., 1984 432с.
 19. Свердлов М. От Закона Русского к Русской Правде. М.: Норма, 1988 74 с.
 20. Толочко П. Київська Русь. К.: Алеута, 1996 234 с.
 21. Тихомиров Н. Пособие для изучения Русской Правды. М.: Юрид. лит. 1963 86 с.
 22. Шостенко І. Рос. укр. термінологічний словник з історії держави і права. К.: МАУП, 2003 64 с.
 23. Юшков С. Русская Правда: Происхождение, источники, её значение. М.: Юрид. лит. 1950 486с.
 24. Юшков С. Общественно политический строй и право киевского государства / М.: Юрид. лит., 1949 543с.

Похожие работы

<< < 3 4 5 6 7