Адкуль пайшло Хрысцiянства на Беларусi

Папярэднічала гэтаму восем стагоддзяў існавання праваслаўя на Беларусі. Уплыў непасрэдных сувязей Візантыі з Полаччынай найбольш яскрава назіраўся ў XII стагоддзі.

Адкуль пайшло Хрысцiянства на Беларусi

Информация

Культура и искусство

Другие материалы по предмету

Культура и искусство

Сдать работу со 100% гаранией
чным яму падпарадкаваннем. Унія на Беларусі размова асобная. Яе росквіт прыпадае на росквіт новай беларускай дзяржавы ядра і душы Вялікага Княства. I калі «Трэцяму Рыму» спатрэбілася пасля вайсковага захопу падпарадкаваць сабе Беларусь яшчэ і ідэалагічна, дык гэта рабілася шляхам гвалтоўнага вынішчэння уніяцкай царквы і яе вернікаў.

Звычайна, калі прыгадваецца Унія, заўсёды задаецца адно і тое ж пытанне: вы што, за адраджэнне уніяцтва на Беларусі? А чаму не? Толькі за адраджэнне уніяцтва, як і праваслаўя, як і каталіцызму, мусульманства (беларускія татары), іудаізму. Права на існаванне маюць усе канфесіі, як і болыпасць сект. Іншая справа, якім мэтам служыць тая ці іншая царква. Тое, што яна сёння частка палітыкі і ідэалогіі, бясспрэчна. Пытанне стаіць іначай. Ці будзе весціся набажэнства ў касцёле на польскай мове, пасля чаго спрадвечны беларус не толькі будзе пагарджаць сваёй мовай, але і адчуваць на сабе комплекс непаўнацэннасці «поляка малага» на «крэсах усходніх», ці будзе весціся служба на расейскай мове, пасля якой застаецца комплекс «малодшага брата», прычым нават не другога, а трэцяга, і не беларуса, а «россиянина с испорченным наречием».

Гісторыя паказвае, што агульначалавечыя, агульна-гуманістычныя Божыя словы тым хутчэй дойдуць да душы народа, чым хутчэй загучаць яны на мове народа з царквы, якая на справе клапоціцца аб лёсе і будучыні гэтага народа.

Лiтаратура

 

 1. Круглов А.А. “Сущность и происхождение религий”.
 2. А.Д. Сухов, А. Кузьмин “Введение христианства”.
 3. Мень А. “История религий на Руси”.
 4. И.И. Скворцов-Степанов “Сущность религий”.
 5. Воспоминания о православии в Древней Руси.
 6. Начало Пути.
 7. Христианство и Русь.
 8. Курбатов Г.Л. “Христианство и античность”.
 9. “Католицизм Без маски”.
 10. Страницы из прошлого.
 11. “Вопросы атеистического воспитания в курсе СССР”.
 12. “О причинах существования и путях преодоления религиозных пережитков”.
 13. “Исследования по истории и философии”.
 14. “Атеистическое воспитание учащихся во внеклассной работе”.
 15. “Вопросы научного атеизма”.
 16. “Материалы членов Императорской Академии Наук”.
 17. Коялович М.О. “История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям”.
 18. “Славяноведение в дореволюционной России”.
 19. “Советская историческая энциклопедия”.
 20. “Большая советская энциклопедия”.
 21. Бобровский П. “Материалы для географии и статистике России, собранные офицерами Генеральского штаба”.

 

Похожие работы

<< < 1 2 3 4