Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. - К.: "Феміна", 1996.

Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов

Информация

Экономика

Другие материалы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
вирішальних передумов переходу до ринку є приватизація власності, що має вплинути на розвиток виробництва.

Ряд законодавчих і нормативних актів, що прийняті останнім часом, сприяють розвитку на селі нових форм господарювання, і кожна з них у процесі конкурентної боротьби може довести свої переваги.

Земельні відносини в Україні регулюються чинними законодавчими актами, згідно з якими запроваджені три рівноправні форми власності: державна, колективна і приватна. Саме на приватній формі власності і грунтується діяльність селянських /фермерських/ господарств як самостійної юридичної одиниці. Розвиток селянських /фермерських/ господарств повинен стимулюватись вільною конкуренцією на ринку з державними і кооперативними підприємствами, бо його основними завданнями, як відомо, є: виробництво, переробка і збут сільськогосподарської продукції; розвиток підсобної діяльності для раціонального використання природних і трудових ресурсів, земельних угідь, поліпшення їх родючості; участь працею або коштами в соціальному розвитку села, де розташоване фермерське господарство.

Незважаючи на окремі песимістичні виступи, що фермер всіх не нагодує, розвиток селянських /фермерських/ господарств на рівні з великими підприємствами в Україні необхідний, бо на землі має бути господар і вироблена продукція повинна відповідати більш якісним показникам, а для цього потрібно надавати всіляку підтримку фермерам.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. - К.: "Феміна", 1996. - 64 с.
 2. Земельний кодекс України.//ВВР - 1993. № 10 - С. 79.
 3. Герасимчук А.А., Куценко О.М., Писаренко В.М., Рабштина В.М. Соціально-економічні проблеми аграрної сфери виробництва: Конспекти лекцій. - К.:НМК ВО, 1993 р.-№10.-С. 79.
 4. Кузняк Б. Проблеми відродження господаря на землі. //ЕУ. - 1993. № 6. - С. 68-74.
 5. Кочерга С.В. Зміна власності - крок до ринкових перетворень.// Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук /Збірник наукових праць молодих вчених/ - Полтава: Полтава, 1997. - С. 213-216.
 6. Крисанов Д. Пріоритети аграрної сфери та їх реалізація в умовах економічної кризи /на рос.мові/. //ЕУ. 1997. № II. С. 55-64,
 7. Климко Г.Н,, Нестеренко В.П., Каніщенко Л.О., Чухно А.А. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. - К.:Вища школа - Знання:. - 1997. - С. 455-462,
 8. Лукінов І., Шепотько Л. Продуктивні сили села основа його відродження і прогресу. //ЕУ. 1993. № 3. С. 3-13.
 9. Лупенко Ю. Формування акціонерних структур в АПК. //ЕУ - 1993, -№11 -С. 5 -59.
 10. Малинська Л.В. Еколого-економічна ефективність агролісомеліорації. //Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук - Полтава: Полтава, 1997. - С. 219-223.
 11. Малик М. Основні напрями реформування відносин власності в колгоспах України. //ЕУ. - 1993. -№12.-С. 53-58.
 12. Мочерний С.В., Єрохін С.А., Каніщенко Л.О., та ін. За редакцією С.В.Мочерного. Основи економічної теорії. - К.: "Академія", 1997. -С. 261-272.
 13. Москвін 0, Проблеми і Альтернативи агрореформи.//ЕУ.-1998. -№ 1. - С. 55-64.
 14. Михайленко О. Основи держави і права. - К.:Феміна - 1995. - 160 с.
 15. Оуєн О.С. Охорона природних ресурсів /на рос.мові/ -М.:Колос -1977. 416 с.
 16. Оніщенко Д., Юрчишин В. Про форми власності в аграрній сфері України.//ЕУ. - 1993. - № 3. - С. 13-23.
 17. Оніщенко Д., Юрчишин В. Про форми власності в аграрній сфері України.//ЕУ. - 1997. № 4. С. 50-61.
 18. Писаренко В.М., Куценко О.М. Екологічні основи раціонального природокористування в аграрному виробництві. - Навчальний посібник -К.:НМК ВО - 1992. - 200 с.
 19. Рубан Ю. Методологічні та методичні питання створення концепції розвитку сільського господарства .//ЕУ. - 1994. -№1. - С. 50-54.
 20. Прейгер Д. Сільське господарство України: вчора, сьогодні, завтра. //ЕУ. -1993. -№12. - С. 48-52.
 21. Статистичний щорічник України за 1995 рік. - К.:Техніка, 1996 р. - С. 203-204.
 22. Янушевич В.М., Шовкун І.А. Стан перспективи розвитку малого підприємництва в аграрному секторі України.//Реформування економіки України. Київ, 1997. С. 82-88.

 

 

 

 

 

Похожие работы

<< < 1 2 3 4