Автоматизований аналіз злочинності по областям

В даній курсовій роботі я програмував мовою Turbo Pascal. Практично реалізував всі ті знання які мені давалися в теоретичному виді.

Автоматизований аналіз злочинності по областям

Контрольная работа

Компьютеры, программирование

Другие контрольные работы по предмету

Компьютеры, программирование

Сдать работу со 100% гаранией
;

clrscr;

s1:='Vvod';

s2:='Analizirovat';

s3:='Udalit';

s4:='Vixod';

izi (10,7, s1, s2, s3, s4);

ram (9,6, length(s1)+10,9,1,14);

k:=1;

repeat

newreadkey (p, z);

if z=80 then

k:=k+1;

if z=72 then

k:=k-1;

if k=5 then

k:=4;

if k=0 then

k:=1;

if k=1 then

begin

ram (9,6, length(s1)+10,9,1,14);

ram (24,8, length(s1)+25,11,1,1);

end;

if k=2 then

begin

ram (9,6, length(s1)+10,9,1,1);

ram (24,8, length(s1)+25,11,1,14);

ram (9,10, length(s1)+10,13,1,1);

end;

if k=3 then

begin

ram (24,8, length(s1)+25,11,1,1);

ram (9,10, length(s1)+10,13,1,14);

ram (24,12, length(s1)+25,15,1,1);

end;

if k=4 then

begin

ram (9,10, length(s1)+10,13,1,1);

ram (24,12, length(s1)+25,15,1,14);

ram (9,14, length(s1)+10,17,1,1);

end;

until p=#13;

case k of

1:zao;

2:anal;

3:ual;

end;

until k=4;

end.

 

 

Висновок

 

В даній курсовій роботі я програмував мовою Turbo Pascal. Практично реалізував всі ті знання які мені давалися в теоретичному виді. Само вдосконалив свої навички. Створив програму автоматизовано аналізує злочинність по областям. В даній роботі були використані як свої створені процедури так і запозичені. Було підключено два модулі, які додали до моєї програми гарний графічний інтерфейс, та можливість зберігати всі відомості в електронному вигляді в виді файлу.

Була вибрана мова Pascal, оскільки я вважаю що вона найбільш підходить для реалізації цієї задачі

 

 

Список використаної літератури

 

1.Струков В.М. Основи алгоритмизации и програмирования. Часть 2. Учебное пособие. - Харьков: Изд. Нац. ун-та внутр. дел, 2003. - 188 с.

2.Сердюченко В.Я. Розробка алгоритмів та програмування на мові Turbo Pascal. - X., 1995.

3.Немнюгин С.А. Turbo Pascal. - СПб.: Питер, 2002. - 496 с.

Похожие работы

< 1 2