Автоматизована система "Облік паспортних даних"

Компонент програмиПозначенняЗмістСтандартні модуліWindows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls, ComCtrls, Menus;Стандартні модулі, з якими встановлюється звязокВізуальні компонентиMainMenu1:

Автоматизована система "Облік паспортних даних"

Курсовой проект

Компьютеры, программирование

Другие курсовые по предмету

Компьютеры, программирование

Сдать работу со 100% гаранией

Міністерство освіти і науки України

Бердичівський коледж промисловості, економіки та права

 

 

 

 

 

 

 

Курсовий проект з дисципліни

 

«Технологія розробки програмного забезпечення»

спеціальності 5.05010301

«Розробка програмного забезпечення»

 

Тема

Автоматизована система

«Облік паспортних даних»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бердичів 2009р.

Анотація

 

Курсовий проект, 67 с., 35 мал., 17 табл., 2 джерела, 3 додатки.

Дисципліна: «ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

Тема: Автоматизована система «Облік паспортних даних»

У роботі описані процес і результати проектування автоматизованої системи «Облік паспортних даних», призначеної для автоматизації обліку паспортних даних.

Результат розробки оформлений у виді програмного пакету і комплекту супроводжувальної документації.

Подальший розвиток роботи можливий у бік поліпшення зовнішнього інтерфейсу ї адаптації програми до більшої області потенційного застосування.

Робота має навчальний характер і її впровадження для конкретного підприємства не виконувався.

 

Вступ

 

Автоматизація розрахункова - облікових задач у різних областях практичної діяльності є одним із основних напрямків застосування обчислювальної техніки і персональних компютерів зокрема. На основі сукупності апаратних засобів і спеціалізованого прикладного програмного забезпечення будуються автоматизовані робочі місця спеціалістів різного профілю.

Однією із форм обліку для підприємств із різною формою діяльності є кадровий облік працівників.

Запропонований програмний засіб «АС Облік паспортних даних», призначений саме для автоматизації обліку паспортних даних на підприємстві, розроблений у відповідності до завдання на курсове проектування із дисципліни «Технологія розробки програмного забезпечення».

Основною метою даного курсового проекту є розробка розгорнутого технічного завдання на основі вивчення та аналізу заданої предметної області, розробка структур та вибір методів обробки даних, алгоритмів функціонування програмних модулів, забезпечення якісних показників роботи програми: створення зручного графічного інтерфейсу користувача, розробка інтегрованої довідкової системи та супроводжувальної документації, засобів для розгортання програмної системи в інформаційному середовищі користувачів.

Для реалізації поставленого завдання обрано сучасні інструментальні середовища і засоби програмування Borland Delphi 6.0, та відповідні засоби підтримки процесу розробки програм.

Не зважаючи на те, що проект носить навчальний характер, він має певне практичне значення і може бути застосований для автоматизації вказаної прикладної задачі на підприємствах.

1. Аналіз предметної області і постановка задачі на розробку програми

 

У відповідності до технічного завдання програма «Облік паспортних даних» повинна забезпечувати облік осіб і можливість отримання інформації, вибраної за певними критеріями, а також формування звітів у вигляді стандартизованих паперових документів.

Якщо вписується нова особа то у журнал реєстрації операцій вноситься відповідний запис.

При вибутті особи з паспортного обліку в журналі реєстрації операцій, вказується дата і причина про вибуття особи, прізвище та дані особи.

Для кожного нового особи заповнюється картка паспортного обліку, що представляє собою паперовий документ, у якому вказується:

-прізвище;

-імя;

-по батькові;

-дата видачі паспорта;

-рік народження;

-стать;

-адреса (вулиця, № будинку, квартира);

-серія та номер паспорта;

-ким виданий паспорт;

-військовозобовязаний;

-фотографія;

-пенсіонер;

У відповідності до аналізу предметної області можна зробити висновок, що задача, яка підлягає автоматизації відноситься то складу типових аналітично - облікових задач і може бути вирішена з використанням програмних та інструментальних засобів, передбачених технічним завданням, а саме з використанням елементів файл - серверних баз даних.

2. Опис структур та методів обробки даних

 

2.1 Обґрунтування вибору методів та засобів обробки даних

 

Оскільки, у відповідності до технічного завдання і аналізу предметної області, розробка автоматизованої системи паспортних даних проводиться на основі принципів та елементів систем управління базами даних, то логічним є - збереження даних здійснювати у вигляді файлів таблиць бази даних певного типу, вибір і обробку інформації виконувати на основі запитів, для введення і відображення даних використовувати діалогові екранні форми, а вихідні паперові документи формувати у вигляді звітів.

Однією із сучасних універсальних інструментальних систем програмування є Borland Delphi 6, яка має розвинені засоби для програмування та обробки баз даних, і в той же час підтримує майже всі відомі формати даних, що при необхідності дозволить перевести створені файли даних на іншу програмну платформу.

Одним із самих розповсюджених форматів даних є формат таблиць баз даних Paradox, крім того обрана система програмування спеціалізована саме під цей формат і надає більше засобів для налаштування таблиць баз даних при їх створенні. Тому саме формат таблиць баз даних Paradox використовується в даній системі. Створення файлів таблиць бази даних та визначення їх структури здійснюється за допомогою утиліти Database Desktop, яка входить до складу програмного комплекту Delphi.

Для обробки даних на рівні запитів використовується мова SQL92, яка є стандартною мовою для побудови структурованих запитів в операційній системі Windows. Для створення звітів використовується генератор звітів QuickReport, компоненти якого представлені окремою вкладинкою програмного середовища Delphi.

Для забезпечення прискорення виконання операцій пошуку і вибірки даних, а також незалежності від шляху розташування фалів бази даних на дисках компютерів користувачів, базі даних ставиться у співвідношення псевдонім (загальне імя бази даних), який створюється і обробляється за допомогою спеціалізованої утиліти BDE Administrator.

 

2.2 Опис структур даних

 

Як було зазначено вище основними структурними елементами даних є файли таблиць бази даних у форматі Paradox. Нижче наведено перелік цих файлів із вказівкою назви файлу, структури полів та пояснень, що до призначення файлу. Назва полів певної таблиці даних починаються з літери, яка співпадає з першою літерою назви відповідного файлу. Це забезпечує виключення того, що в різних таблицях будуть використані однакові назви полів, і в той же час вказує належність поля до певної таблиці. Для збереження файлів таблиць використовують каталог:

 

С:\Program Files\Pasp_st\DATA

 

Pasp_st.db - файл, який використовується для обліку даних про всіх осіб. Початкові дані заносяться в таблицю при реєстрації нової особи і можуть при необхідності редагуватися. Структура полів файлу Pasp_st.db наведена у таблиці 1.

 

Таблиця 1 Структура полів файлу Pasp_st.db

Назва поляТипІнформаційний змістID+КодPrizvugeAlphaПрізвищеImiaAlphaІмя Po_batkoviAlphaПо батьковіRik_narDateРік народженняVikNumberВікStatAlphaСтатьAdressAlphaАдресаVyluciaAlphaВулицяNom_bydNumberНомер будинкуNom_kvaNumberНомер квартириSer_paspAlphaСерія паспортаNom_paspNumberНомер паспортаData_vud_paspDateДата видачі паспортаKum_vud_paspAlphaКим виданий паспортViiskovo_zobovAlphaВійськовозобовязаний PhotoGraphicФотоPensionerAlphaПенсіонер

Таблиця 2 Структура полів файлу Vyl_sp.db

Назва поляТипІнформаційний змістID+КодAdressAlphaАдресаNazvaAlphaНазва

Таблиця 3 Структура полів файлу Tab_vub.db

Назва поляТипІнформаційний змістID+КодPrizvugeAlphaПрізвищеImiaAlphaІмя Po_batkoviAlphaПо батьковіRik_narDateРік народженняVikNumberВікStatAlphaСтатьAdressAlphaАдресаVyluciaAlphaВулицяNom_bydNumberНомер будинкуNom_kvaNumberНомер квартириSer_paspAlphaСерія паспортаNom_paspNumberНомер паспортаData_vud_paspDateДата видачі паспортаKum_vud_paspAlphaКим виданий паспортViiskovo_zobovAlphaВійськовозобовязаний PhotoGraphicФотоPensionerAlphaПенсіонерPrucuna_vubAlphaПричина вибуттяData_vubDateДата вибуття3. Опис алгоритму функціонування програмного забезпечення

 

3.1 Інформаційна модель системи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Інформаційна модель системи

 

3.2. Модульна структура програмного засобу

Програма складається з набору програмних модулів, кожний з яких виконує одну чи декілька функцій. Модульна структура програми зображена на рис. 3.2. У таблиці 3.1. наведено призначення програмних модулів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 3.2

 

Призначення програмних модулів Таблиця 3.1

№ПозначенняПризначення1p_stГоловний модуль програми. Містить головну форму і забезпечує перехід з однієї форми на іншу.2vylМодуль довідника вулиць.3pasp_stМодуль введення та редагува

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>