Автоматизована реєстрація і облік викрадених автомобілів

Швидкий розвиток компютерних технологій надав можливість багатьом одержувати, зберігати та обробляти інформацію в електронному вигляді, але виникла така проблема, що

Автоматизована реєстрація і облік викрадених автомобілів

Курсовой проект

Компьютеры, программирование

Другие курсовые по предмету

Компьютеры, программирование

Сдать работу со 100% гаранией
md);

writeln('cvet avtomobila: ',cv);

writeln('nomer avtomobila: ',nom);

writeln('ima hozaina: ',hz);

end;

end;

end;

'0':exit;

end;

close(f);

end;

'2':begin

assign(f,'d:\fil');

reset(f);

clrscr;

for i:=0 to filesize(f)-1 do

begin

seek(f,i);

read(f,mas);

writeln('zapis #',i+1);

with mas do

begin

writeln('model avtomobila: ',md);

writeln('cvet avtomobila: ',cv);

writeln('nomer avtomobila: ',nom);

writeln('ima hozaina: ',hz);

writeln;

end;

end;

close(f);

readln;

end;

end;

 

end;

{..................redak.....................}

procedure red;

var i,p,n,l:integer;s:PathStr;v:char;k:string[10];

begin

clrscr;

window(1,1,80,50);

textbackground(4);

clrscr;

window(20,1,60,50);

textbackground(3);

clrscr;

textcolor(5);

writeln('1-dopis v konec');

writeln('2-izmenit staryu');

writeln('0-vixod v gl.meny');

v:=readkey;

case v of

'1':begin

clrscr;

S:=FSearch('fil','d:\');

If S='' then

begin

assign(f,'d:\fil');

rewrite(f);

close(f);

end;

assign(f,'d:\fil');

reset(f);

clrscr;

writeln('vvedi kol-vo dopisivaemih avtom');

read(n);

for i:=1 to n do

begin

seek(f,filesize(f));

with mas do

begin

writeln('vvedi nomer avtomobila');

readln;

readln(nom);

writeln('cvet avtomobila');

readln(cv);

writeln('vvedi HIO hozaina avtomobila');

readln(hz);

writeln('vvedi model avtomobila');

readln(md);

end;

write(f,mas);

end;

close(f);

 

end;

 

 

'2':begin

clrscr;

S:=FSearch('fil','d:\');

If S='' then

writeln('basi net')

else

begin

assign(f,'d:\fil');

reset(f);

for i:=0 to filesize(f)-1 do

begin

seek(f,i);

read(f,mas);

writeln('zapis #',i+1);

with mas do

begin

writeln('model avtomobila: ',md);

writeln('cvet avtomobila: ',cv);

writeln('nomer avtomobila: ',nom);

writeln('ima hozaina: ',hz);

end;

writeln;

end;

 

writeln('vvedi nomer izmenaemoy');

readln(l);

clrscr;

seek(f,l-1);

read(f,mas);

with mas do

begin

writeln('1-model avtomobila: ',md);

writeln('2-cvet avtomobila: ',cv);

writeln('3-nomer avtomobila: ',nom);

writeln('4-ima hozaina: ',hz);

end;

writeln('vvedi chto bydem menat');

v:=readkey;

case v of

'1':begin

with mas do

begin

writeln('staraya model-',md);

write('vvedi novuy: ');

readln(k);

md:=k;

end;

seek(f,l-1);

write(f,mas);

close(f);

end;

 

'2':begin

with mas do

begin

writeln('stariy cvet-',cv);

write('vvedi novuy: ');

readln(k);

cv:=k;

end;

seek(f,l-1);

write(f,mas);

close(f);

end;

 

'3':begin

with mas do

begin

writeln('stariy nomer-',md);

write('vvedi novuy: ');

readln(k);

nom:=k;

end;

seek(f,l-1);

write(f,mas);

close(f);

end;

'4':begin

with mas do

begin

writeln('stariy hozain-',md);

write('vvedi novuy: ');

readln(k);

hz:=k;

end;

seek(f,l-1);

write(f,mas);

close(f);

end;

end;

end;

end;

end;

end;

 

procedure menu;

begin

window(1,1,80,50);

textbackground (5);

clrscr;

textcolor(0);

window(20,10,40,25);

textbackground(3);

clrscr;

gotoxy(6,8);

writeln('1-zapolnit');

window(40,10,60,25);

textbackground(4);

clrscr;

gotoxy(6,8);

writeln('2-poisk');

window(20,26,39,40);

textbackground(2);

clrscr;

gotoxy(3,8);

writeln('3-redaktirovat');

window(40,26,60,40);

textbackground(6);

clrscr;

gotoxy(6,8);

writeln('0-vihod');

end;

{.............................proga.................................}

begin

TextMode(C80 + Font8x8);

clrscr;

repeat

menu;

c:=readkey;

case c of

'1':vvod;

'2':poisk;

'3':red;

{'0':halt;}

end;

until c='0';

end. {.......kon........}

Висновок

 

В даній курсовій роботі я створив програму реєстрації та автоматизованого створення звіту на рік по викраденим машинам. В ОВС дуже важливо своєчасно володіти інформацією, для швидкого та правильного розкриття злочинів. Саме цей продукт спрямований на одержання працівником міліції достовірної і важливої інформації.

Цією роботою я виконав для себе два завдання: по-перше я створив корисну програму яка може принести користь людям, а по-друге я вдосконалив свої навички в програмуванні та на власному досвіді впевнився що Паскаль досить могутня платформа для створення програм такого типу.

В даній роботі було створено досить велику кількість процедур, які можливо використати і в інших програмних проектах, були використані різні типи даних, а також були застосовані процедури та функції які були створені раніше, ці процедури та функції я брав з модулів CRT та DOS

 

Список використаної літератури

 

1.Струков В.М. Основи алгоритмизации и програмирования. Часть 2. Учебное пособие. - Харьков: Изд. Нац. ун-та внутр.дел,2003. - 188 с.

2.Сердюченко В.Я. Розробка алгоритмів та програмування на мові Turbo Pascal. - X.,1995.

3.Немнюгин С.А. Turbo Pascal. - СПб.: Питер, 2002. - 496 с.: ил.

Похожие работы

< 1 2