Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів України

ТермінПроект бюджету на наступний рік (складання, затвердження)Бюджет поточного року (виконання)Бюджет за минулий рік (звіт)СіченьПідготовка основних макропоказників економічного і соціального розвитку

Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів України

Курсовой проект

Экономика

Другие курсовые по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсова робота на тему:

Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів України

 

Розділ 1. Призначення, структура та концепція розвитку

 

Процес управління соціально-економічним розвитком країни характеризується діями різних чинників, серед яких суттєве значення має державне регулювання. Державне регулювання реалізується передусім через бюджетну систему, яку утворює сукупність державного і місцевих бюджетів. Управління бюджетною системою в Україні здійснюють Міністерство фінансів, Державне казначейство, Державна податкова адміністрація, Державна контрольно-ревізійна служба, їхні органи на місцях та органи управління позабюджетними фондами. Значну роль у формуванні бюджету відіграє Верховна Рада України та органи виконавчої влади. Принципову схему інформаційних звязків між державними органами, що управляють бюджетним процесом, наведено на рис. 1.

Пояснювальною запискою до схеми взаємодій Міністерства фінансів України з іншими державними організаціями при складанні державного бюджету може слугувати поетапний опис виконання цих робіт.

Перший етап зводиться до складання проекту нової функціональної класифікації видатків бюджету та програмної класифікації, розроблення форм бюджетних запитів і підготовка методичних вказівок щодо формування проекту бюджету. Результати виконаних робіт заносяться в базу даних.

 

Рис. 1. Схема інформаційних потоків бюджетного процесу:

1 - основні макропоказники економічного та соціального розвитку; 2 - бюджетна резолюція; 3 - ліміти видатків; 4 - кошториси; 5 - бюджетні запити; 6 - Закон про державний бюджет України; 7 - розписи бюджету; 8 - бюджетні асигнування; 9 - звіт про касове виконання бюджету; 10 - платіжні доручення; 11 - виписки про рух коштів на рахунках; 12 - зведення про виконання бюджету; а - проект; б - прийнятий.

 

Другий етап розпочинається з оцінювання результатів таких видів діяльності:

  • розроблення Міністерством економіки України та з питань європейської інтеграції за участю Міністерства фінансів України, Національного банку України, інших міністерств і відомств основних макроекономічних показників економічного і соціального розвитку України;
  • розроблення комітетом Верховної Ради України з питань бюджету за участю Міністерства фінансів напрямів бюджетної політики (бюджетної резолюції);
  • завершення кожним галузевим міністерством аналізу показників виконання бюджету за попередній рік.

Методику оцінювання результатів наведених вище розробок на сьогодні не формалізовано, а тому обчислювальна техніка тут використовується для виконання окремих розрахунків з використанням спеціальних або типових програмних продуктів, таких як STATISTICA, або типу електронних таблиць.

Третій етап складання бюджету зводиться до розроблення в міністерствах і відомствах бюджету та його обґрунтування у формі бюджетних запитів. Попередньо Міністерство фінансів направляє всім міністерствам і відомствам - головним розпорядникам коштів інструкції щодо підготовки бюджетних запитів та обмеження, яких зобовязані дотримуватися всі розпорядники коштів. Запити в електронній формі передають головні розпорядники до Управління державного бюджету та бюджетної політики.

Четвертий етап - аналіз отриманих від головних розпорядників запитів до проекту державного бюджету та контроль засобами компютерної технології за дотриманням сумарного граничного обсягу видатків.

Пятий етап - підготовка проекту закону про державний бюджет для подання в електронній формі на розгляд Кабінету Міністрів України.

Шостий етап - доопрацювання після розгляду Кабінетом Міністрів проекту закону про державний бюджет для подання на розгляд Верховною Радою України.

Послідовність виконання бюджетного процесу протягом року згідно з Бюджетним кодексом наведено в табл. 1.

Пріоритетним напрямом удосконалення бюджетного процесу є впровадження інформаційно-аналітичної системи для складання та аналізу виконання державного бюджету. Основною задачею цієї інформаційно-аналітичної системи є автоматизація всіх етапів бюджетного процесу, застосування компютерних технологій у процесі аналізу виконання бюджету за попередні періоди, складання проекту бюджету, розгляду і затвердження бюджету, обліку та аналізу виконання бюджету, складання звіту про його виконання.

 

Таблиця.1

Етапи бюджетного процесу та їх характеристика

ТермінПроект бюджету на наступний рік (складання, затвердження)Бюджет поточного року (виконання)Бюджет за минулий рік (звіт)СіченьПідготовка основних макропоказників економічного і соціального розвитку на наступний рік (Мінекономіки) Розроблення основних напрямів бюджетної політики на наступний рік (Мінфін, Кабмін) Підготовка проекту заходів і бюджетного календаря щодо складання проекту державного бюджету на наступний рік (Мінфін)Виконання розпису державного бюджету на поточний рік (Мінфін, Держказначейство, головні розпорядники) Затвердження кошторисів бюджетних установ і організацій (розпорядники бюджетних коштів)Складання оперативного звіту про виконання зведеного та державного бюджетів за минулий рік (Держказначейство)ЛютийЗдійснення попередніх оцінок доходів проекту зведеного і державного бюджетів на наступний рік і державних запозичень (Мінфін) Розроблення попередніх показників видатків проекту зведеного і державного бюджетів на наступний рік (Мінфін)БерезеньПодання до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо показників проекту зведеного та державного бюджетів на наступний рік, формування міжбюджетних взаємовідносин (Мінфін)Розгляд підсумків виконання зведеного і державного бюджетів за минулий рікКвітеньРозгляд і схвалення загального обсягу доходів і видатків бюджету та меж видатків головним розпорядникамПідготовка звіту про виконання зведеного і державного бюджетів за минулий рікТравеньДоведення до головних розпорядників узгоджених Кабінетом Міністрів бюджетних меж на наступний рік (Мінфін)ЧервеньПідготовка і подання бюджетних запитів Міністерству фінансів України та узгодження їх з бюджетними ресурсами (головні розпорядники)ЛипеньРозроблення проекту Закону України «Про Державний бюджет України на наступний рік» (Мінфін)СерпеньПодання Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про Державний бюджет України на наступний рік» Остаточне доопрацювання проекту Закону України «Про Державний бюджет України на наступний рік» (Мінфін, головні розпорядники) Оцінка очікуваного виконання бюджету поточного року виходячи з підсумків виконання бюджету за перше півріччя поточного року (Мінфін) ВересеньПодання проекту Закону України «Про Державний бюджет України на наступний рік» до Верховної Ради України (Кабмін)ЖовтеньРозгляд проекту Закону України «Про Державний бюджет України на наступний рік» (Верховна Рада України)ЛистопадДоопрацювання проекту Закону України «Про Державний бюджет України на наступний рік» з урахуванням схвалених Парламентом пропозицій (Кабмін, Мінфін, головні розпорядники)Оцінка очікуваного виконання бюджету поточного року виходячи з підсумків виконання бюджету за 9 місяців поточного року (Мінфін)ГруденьПрийняття Закону України «Про Державний бюджет України на наступний рік» (Верховна Рада України) Складання тимчасового розпису державного бюджету на I квартал наступного року (Мінфін)Аналіз виконання бюджету поточного року (щомісячно)

Головна роль в управлінні бюджетною системою відводиться Міністерству фінансів, оскільки на нього покладено державну функцію формування бюджету. Мається на увазі те, що інформаційні ресурси Міністерства фінансів організовано як центр, навколо якого функціонують системи Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції, Державного казначейства, Національного банку (в плані контролю за виконанням бюджету), Державної податкової адміністрації, Державної митної служби України. Тобто на сервері центрального сховища даних Міністерства фінансів організовано вітрини даних, в які міністерства-партнери оперативно реплікуватимуть дані в заздалегідь узгоджених структурах і форматах. При цьому Міністерству фінансів мають бути надані повноваження стандартизації інформаційних обмінів між органами державної влади.

Структура автоматизованої інформаційно-аналітичної системи Міністерства фінансів України (АІАС МФУ) включає три рівня: районний - районні (міські) фінансові відділи, обласний - фінансові управління області та центральний - Міністерство фінансів. Районний та обласний рівні націлені на складання і контроль за виконанням місцевого бюджету, а центральний - державного бюджету. На кожному з цих рівнів створено локальну систему оброблення даних, до складу якої входять забезпечувальні та функціональні підсистеми. Забезпечувальні підсистеми виділено за типовими ознаками і належністю: інформаційне, технічне, програмне, організаційне, правове, кадрове забезпечення. Тут запроваджуються такі технологічні автоматизовані робочі місця: АРМ адміністратора БД, АРМ для системного програміста, АРМ підтримки роботи мережі та АРМ диспетчера-технолога системи. Функціональні підсистеми виділяють за функціями управління відповідно до організаційної структури. До таких підсистем належать: підсистема розроблення проекту бюджету, підсистема розпису, підсистема обліку та аналізу виконання бюджету, підсистема звітності та ін.

Слід зазначити, що переліки функціональних підсистем і функціональних підрозділів є однаковими (наслідок розбудови системи на основі принципу розподіленого оброблення даних). Певною мірою ідентичним є й перелік функціональних підсисте

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>