Автоматизація кормороздавача

Информация - Сельское хозяйство

Другие материалы по предмету Сельское хозяйство

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьСодержание

 

Вступ

Вихідні дані

Обґрунтування проекту

Технологічна і технічна характеристика обєкта управління

Розробка схеми управління обєктом автоматизації

Розробка схеми підключень

Розрахунок і вибір пускових і захисних апаратів

Розробка і вибір засобів автоматизації

Розробка нестандартних елементів засобів автоматизації

Література

Вступ

 

Процес впровадження систем автоматичного керування технологічними процесами значно полегшує працю людини. Автоматичне керування обєктами здійснюється без участі обслуговуючого персоналу. Системи автоматики забезпечують пуск і зупинки основних пристроїв, включення і відключення допоміжних пристроїв, безаварійність роботи, дотримання необхідних значень параметрів відповідно до оптимального ходу технологічного процесу.

При виборі кормоприготувальних машин слід враховувати капітальні та експлуатаційні витрати, витрати електроенергії на одиницю продукції, а також економічність машин з урахуванням річного обсягу роботи. Для більшої ефективності застосовують автоматизовані агрегати і потокові лінії кормороздавальних машин.

Процес годівлі тварин включає технологічні процеси по кормоприготуванню і роздачі кормів.

Стаціонарний кормороздавальник кормів РКС-3000М застосовується у свинарниках при груповому утриманні свиней. Готовий корм з бункера-дозатора подається завантажувальним транспортером, звідки за допомогою скребків надходять у годувальні.

У великих свинарних комплексах з великою концентрацією поголівя доречно застосовувати централізовану автоматизовану систему управління кормороздачі і освітленням, при якій кількома кормороздавачами управляють автоматично з одного місця.

Впровадження автоматизації дає можливість створювати автоматизовані системи управління сільськогосподарськими підприємствами. У процесі виробництва ставиться завдання безперебійного підвищення продуктивності праці, чому сприяє впровадження механізованих і автоматизованих систем.

Вихідні дані

 

Дана свинарська розташована на сході Луганської області в господарстві "Світанок" у 150км від обласного центру. У господарстві десять блоків для вирощування свиноматок, кнурів, поросят-сосунів, молочних поросят та ін. Крім того, на території господарства знаходиться власний цех для приготування кормів. Готовий корм доставляється трактором і завантажується в бункер-дозатор кормороздатчика РКС-3000м. Шнек цього бункера подає корм на скребковий транспортер, а той, у свою чергу, на рушійну платформу роздавальника.

Стаціонарний кормороздавальник РКС-3000м розрахований на 64 годівниці. Кормороздавальник має три електродвигуни: електродвигун бункера-дозатора типу АИР-100S4, потужністю 3кВт; електродвигун транспортера-завантажувача АИР90L4; потужністю 2,2 кВт і електродвигун роздавальної платформи АИР100L4, потужністю 4 кВт.

У комплект роздавальника РКС-3000м входить 32 секції корит. Комплект обладнання призначений для свинарників довжиною 72М. Кормороздавальник застосовується при однорядному утриманні свиней.

Управління кормораздатчиком здійснюється за допомогою станції управління, яка оснащена пусковою і захисною апаратурою, яка враховує особливість роботи кормораздатчика. Крім того РКС-3000м оснащений засобами автоматизації. Все це дозволило знизити витрати праці і зменшити кількість обслуговуючого персоналу до однієї людини.

Даний кормороздавальник розрахований на обслуговування 1000-2000 голів свиней.

У порівнянні з іншими електрифікованими кормороздавачами (ТКВ-80А, РШ-3, КР-72, КБ-4), кормороздавальник РКС-3000м має найменшу витрату електроенергії-1,3 кВт. ч/т.

кормороздавач автоматизація управління пусковий

Обґрунтування проекту

 

Транспортні роботи в сільському господарстві трудомісткі і займають 30-40% усього обсягу витрат праці с. г. виробництва.

Комплексна механізація і автоматизація кормороздачі дозволяє збільшити продуктивність і поліпшити умови праці звільнити робітників від важкої, монотонної фізичної праці, тому що дуже часто людина не в змозі правильно управляти технологічним процесом кормороздачі внаслідок своєї фізичної неможливості правильно оцінити кількість роздавального корму, його вологість, швидкість руху роздавальника кормів та інше; а так само дозволяє знизити собівартість і втрати продукції-корму. Необхідно враховувати, що при використанні систем автоматизації зменшується споживання електричної енергії до 30% в порівнянні з не автоматизованим виробництвом.

Для управління кормороздавальними машинами випускають станції управління, які оснащені пускозахисною апаратурою, що враховують особливості їх роботи, забезпечують певну послідовність включення і відключення роздавальників, а так само засоби автоматики при роботі технологічного обладнання в залежності від періоду року.

Дані наукових досліджень і практика показали, що найбільш ефективним є регламентований спосіб годування: на відгодівельних фермах фермах прийнято годувати свиней 2 рази, на маткових - 3 рази на добу. Відгодівля ведеться сухими, вологими і напіврідкими кормами.

Недоліком установки РКС-3000м за даними Поволжської МІС є нерівномірність видачі нею зволожених кормів - 11,7-17,6 з вологістю 54,0% - 31,5% знаходиться в межах 9,4-17,8; сухих кормів - 11,7-17,6 (за зоотехнічним вимогам допускається 10%). Таким чином дана

s