Автоматизація в банківській сфері

Клієнтська частина системи забезпечує взаємодію користувача з системою. Ніякої обробки даних в клієнтській частині не відбувається. Її призначення зводиться до

Автоматизація в банківській сфері

Информация

Банковское дело

Другие материалы по предмету

Банковское дело

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизація в банківській сфері

 

 

Вступ

 

В останнє десятиліття банківська діяльність в Росії переживає період бурхливих змін, які викликані, з одного боку, радикальним перетворенням економічної системи, а з іншого - впровадженням нових інформаційних технологій та глобалізацією фінансових ринків. На хвилі радикальних ринкових реформ банківська система країни докорінно змінилася: вона придбала дворівневу структуру, збільшилася кількість банківських організацій, при цьому всі вони засновують свою діяльність на ринкових принципах, що створює умови для розбиття конкуренції на ринку банківських послуг.

Впровадження інформаційних технологій відкрило перед банками нові можливості по управлінню ризиками, розвитку прогресивних форм обслуговування клієнтів, подальшої диверсифікації їх діяльності. Інформаційні технології стали основою багатьох фінансових інновацій, привели до створення різних фінансових інструментів, які скоротили ступінь неповноти і недосконалості фінансових ринків.

У нових умовах банки змушені протистояти широкому колу потенційних конкурентів. Інформатизація фінансової діяльності прискорили процеси глобалізації, що означають для банків необхідність орієнтуватися у своїй діяльності не на національні, а більшою мірою на глобальні ринки, відповідати міжнародним стандартам банківських операцій та вимогам до управління ризиками. Як правило, впровадження сучасних банківських технологій знижує рівень ризиків, що супроводжують проведення розрахунків.

Таким чином, актуальність теми курсової роботи полягає у необхідності критичного аналізу традиційних і нових банківських технологій проведення розрахункових, платіжних, валютних та інших операцій, а так само пошуку шляхів їх синтезу.

Метою дослідження є вивчення практики освоєння банківських інфо комунікацій для проведення розрахункових, платіжних, валютних та інших операцій вітчизняними кредитними організаціями та розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності їх використання.

Об'єктом дослідження виступає ЗАТ ВТБ 24-філія ЦВК «Новослобідський», а предметом - економічні відносини, що складаються в процесі проведення різних операцій на основі банківських технологій та автоматизована банківська система «БІСКВІТ».

 

 

1. Аналіз ЗАТ ВТБ 24

 

1.1 Історія розвитку

банківський платіжний розрахунковий кредитний

Банк ВТБ 24» (колишня назва - ЗАТ «Комерційний банк розвитку підприємницької діяльності» ГУТА-БАНК») був створений на підставі рішення загальних зборів Учасників Комерційного банку розвитку підприємницької діяльності ТОВ» ГУТА-БАНК». Банк є правонаступником ТОВ КБ» ГУТА-БАНК «по всіх його прав і обов'язків згідно з передавальним актом.

До 16 липня 2004 року банк входив до складу групи афілійованих компаній - «Група» ГУТА», здійснюючи функції основного розрахункового центру групи.

На загальних зборах акціонерів від 6 червня 2005 року ЗАТ «КБ» ГУТА-БАНК «був перейменований в ЗАТ» Зовнішторгбанк Роздрібні послуги». На роздрібному ринку його діяльність здійснювалася з використанням торгової марки» Зовнішторгбанк-24». 14 листопада 2006 ЗАТ» Зовнішторгбанк Роздрібні послуги «був перейменований в ЗАТ» ВТБ 24».

Банк має генеральну ліцензію, видану Центральним банком Російської Федерації на проведення банківських операцій у рублях і в іноземній валюті з юридичними та фізичними особами, ліцензію на здійснення операцій з дорогоцінними металами, ліцензію дилерів на ринку цінних паперів, ліцензію брокера на ринку ф'ючерсів і опціонів і т.д. Банк є учасником системи страхування внесків.

«ВТБ 24» спеціалізується на наданні банківських послуг і кредитування населення і підприємств малого бізнесу.

Основним акціонером «ВТБ24» є ВАТ «Банк ВТБ».

Філії: Мережа банку формують понад 500 філій і додаткових офісів в 68 регіонах країни.

Число співробітників близько 20000 чоловік.

Додатковий офіс ЦВК (центр іпотечного кредитування) Новослобідський спеціалізований на обслуговування фізичних та юридичних осіб, а також спеціалізований на іпотечному кредитуванні.

Штат філії складає 70 співробітників, де основна частина співробітників займається обслуговуванням фізичних осіб (відділ обслуговування і продажів), частина - обслуговуванням юридичних осіб, частину - іпотечним кредитуванням. До штату також входять адміністратори залу, секретар і керівництво.

 

1.2 Автоматизація у філії ВТБ 24

 

Основні інформаційні системи, які використовуються в роботі - АБС «БІСКВІТ», Ломбарді, Аналітик, Телебанк, Word, Exel, Entranet, Outlook.

Всі основні операції проводяться в АБС «БІСКВІТ», тому на ньому акцентуємо увагу.

Основна оргтехніка, застосовувана при обслуговуванні клієнтів це: комп'ютери, принтери, сканери, копіювальний апарат, факс.

На сьогоднішній день практично всі бізнес-процеси автоматизовані. Автоматизована система складається з трьох компонентів:

) клієнтської частини системи;

) об'єктів сервера даних;

) процедур додатків сервера.

Клієнтська частина системи забезпечує взаємодію користувача з системою. Ніякої обробки даних в клієнтській частині не відбувається. Її призначення зводиться до того, щоб прийняти від користувача запит на виконання операції системи і необхідні для виконання цього запиту дані. Після того, як запит реалізований, клієнтська частина дає користувачеві можливість ознайомитися з результатами виконання операції. Об'єкти сервера даних є центральною частиною системи. Тут зберігаються всі дані системи та процедури, що забезпечують виконання її операцій. Збережені процедури отримують запит від клієнтської частини на виконання операцій і готують для неї результати своєї роботи. Для виконання деяких специфічних операцій збережені процедури можуть викликати процедури сервера додатків. На сервері додатків виконуються спеціалізовані AS-процедури, які викликаються за запитами від процедур сервера даних. Процедури сервера додатків забезпечують функціонування системи безпеки та управління доступом, а також виконують ту частину прикладних операцій, для якої реалізація засобами сервера даних неефективна. AS-процедури можуть звертатися і до об'єктів сервера даних, якщо це необхідно для їх роботи. Клієнтська частина системи. Основне призначення клієнтської частини системи - забезпечити взаємодію користувача з системою, що припускає організацію інтерфейсу користувача (відображення та обробка подій) і зв'язок з сервером даних (Manager SQL).

Інтерфейс користувача складається з процедур відображення результатів роботи системи, представлених у вигляді екранних форм або звітів, а також з процедур обробки подій, що виникають в результаті дій користувача або за повідомленнями сервера даних. Об'єкти сервера даних. Об'єкти сервера даних - це таблиці та процедури. За своїм призначенням вони поділяються на системні (у контексті банківської системи, а не бази даних) і прикладні. Системні об'єкти реалізують завдання «таємності» і управління доступом (цим правом володіє тільки уповноважений оператор - так званий «офіцер безпеки»). Доступ до прикладних об'єктів клієнтів можливий лише через вузькі «щілину», певну системою безпеки. Система побудована так, що всі функції, необхідні клієнту, реалізуються через виклик збережених процедур. Останні надійно захищені системою управління доступом, і тому давати дозвіл користувачеві на використання таблиць немає необхідності. Інакше довелося б дбати про те, кому з персоналу банку слід передати таблицю для виконання певних дій.

2. Аналіз автоматизованої системи «Бісквіт»

 

2.1 Основні характеристики АБС «Бісквіт»

 

Створена в 1991 р. фірма «Банківські інформаційні системи» («БІС») одразу приступила до розробки власної банківської системи, використовуючи досвід своїх фахівців із застосування СУБД Прогрес американської компанії Progress Software Корпорація Хоча ця компанія та її продукти (СУБД, інструментарій розробки і налагодження додатків, засоби взаємодії з іншими СУБД і адміністрування) на ринку Росії не так відомі, як продукти Oracle, за кордоном на них створені й успішно функціонують різні корпоративні інформаційні системи, в тому числі і АБС. Слід врахувати і той факт, що, за оцінкою системних інтеграторів в Америці, компанія неодноразово опинялася в числі лідерів за рівнем підтримки своїх партнерів. Це дало підставу фірмі «БІС» стати одним з дистриб'юторів продуктів Прогрес і розвивати АБС «Бісквіт» на цій платформі.

Розробники визначають її як інтегровану масштабовану банківську систему, придатну як для невеликих, так і великих комерційних банків. В даний час є досвід експлуатації системи «Бісквіт» у банках з кількістю проводок понад 10 тис. на день. Використана в її основі СУБД Прогрес додає системі повну незалежність від платформи і можливість вибору оптимальної конфігурації апаратних засобів і операційної системи. Крім того, активний словник даних ядра СУБД дозволяє автоматично здійснювати контроль за цілісністю і не проти єдиної для всіх функціональних модулів «бісквіта» бази і відновлювати її цілісність після збоїв. З числа функціональних можливостей Прогрес, які надають додаткові якості АБС, варто відзначити також повну обробку розподілених транзакцій і повноцінну роботу в режимі віддаленого доступу.

Ядро системи забез

Похожие работы

1 2 >