Автоматизація в банківській сфері

Информация - Банковское дело

Другие материалы по предмету Банковское дело

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрыть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизація в банківській сфері

 

 

Вступ

 

В останнє десятиліття банківська діяльність в Росії переживає період бурхливих змін, які викликані, з одного боку, радикальним перетворенням економічної системи, а з іншого - впровадженням нових інформаційних технологій та глобалізацією фінансових ринків. На хвилі радикальних ринкових реформ банківська система країни докорінно змінилася: вона придбала дворівневу структуру, збільшилася кількість банківських організацій, при цьому всі вони засновують свою діяльність на ринкових принципах, що створює умови для розбиття конкуренції на ринку банківських послуг.

Впровадження інформаційних технологій відкрило перед банками нові можливості по управлінню ризиками, розвитку прогресивних форм обслуговування клієнтів, подальшої диверсифікації їх діяльності. Інформаційні технології стали основою багатьох фінансових інновацій, привели до створення різних фінансових інструментів, які скоротили ступінь неповноти і недосконалості фінансових ринків.

У нових умовах банки змушені протистояти широкому колу потенційних конкурентів. Інформатизація фінансової діяльності прискорили процеси глобалізації, що означають для банків необхідність орієнтуватися у своїй діяльності не на національні, а більшою мірою на глобальні ринки, відповідати міжнародним стандартам банківських операцій та вимогам до управління ризиками. Як правило, впровадження сучасних банківських технологій знижує рівень ризиків, що супроводжують проведення розрахунків.

Таким чином, актуальність теми курсової роботи полягає у необхідності критичного аналізу традиційних і нових банківських технологій проведення розрахункових, платіжних, валютних та інших операцій, а так само пошуку шляхів їх синтезу.

Метою дослідження є вивчення практики освоєння банківських інфо комунікацій для проведення розрахункових, платіжних, валютних та інших операцій вітчизняними кредитними організаціями та розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності їх використання.

Об'єктом дослідження виступає ЗАТ ВТБ 24-філія ЦВК Новослобідський, а предметом - економічні відносини, що складаються в процесі проведення різних операцій на основі банківських технологій та автоматизована банківська система БІСКВІТ.

 

 

1. Аналіз ЗАТ ВТБ 24

 

1.1 Історія розвитку

банківський платіжний розрахунковий кредитний

Банк ВТБ 24 (колишня назва - ЗАТ Комерційний банк розвитку підприємницької діяльності ГУТА-БАНК) був створений на підставі рішення загальних зборів Учасників Комерційного банку розвитку підприємницької діяльності ТОВ ГУТА-БАНК. Банк є правонаступником ТОВ КБ ГУТА-БАНК по всіх його прав і обов'язків згідно з передавальним актом.

До 16 липня 2004 року банк входив до складу групи афілійованих компаній - Група ГУТА, здійснюючи функції основного розрахункового центру групи.

На загальних зборах акціонерів від 6 червня 2005 року ЗАТ КБ ГУТА-БАНК був перейменований в ЗАТ Зовнішторгбанк Роздрібні послуги. На роздрібному ринку його діяльність здійснювалася з використанням торгової марки Зовнішторгбанк-24. 14 листопада 2006 ЗАТ Зовнішторгбанк Роздрібні послуги був перейменований в ЗАТ ВТБ 24.

Банк має генеральну ліцензію, видану Центральним банком Російської Федерації на проведення банківських операцій у рублях і в іноземній валюті з юридичними та фізичними особами, ліцензію на здійснення операцій з дорогоцінними металами, ліцензію дилерів на ринку цінних паперів, ліцензію брокера на ринку ф'ючерсів і опціонів і т.д. Банк є учасником системи страхування внесків.

ВТБ 24 спеціалізується на наданні банківських послуг і кредитування населення і підприємств малого бізнесу.

Основним акціонером ВТБ24 є ВАТ Банк ВТБ.

Філії: Мережа банку формують понад 500 філій і додаткових офісів в 68 регіонах країни.

Число співробітників близько 20000 чоловік.

Додатковий офіс ЦВК (центр іпотечного кредитування) Новослобідський спеціалізований на обслуговування фізичних та юридичних осіб, а також спеціалізований на іпотечному кредитуванні.

Штат філії складає 70 співробітників, де основна частина співробітників займається обслуговуванням фізичних осіб (відділ обслуговування і продажів), частина - обслуговуванням юридичних осіб, частину - іпотечним кредитуванням. До штату також входять адміністратори залу, секретар і керівництво.

 

1.2 Автоматизація у філії ВТБ 24

 

Основні інформаційні системи, які використовуються в роботі - АБС БІСКВІТ, Ломбарді, Аналітик, Телебанк, Word, Exel, Entranet, Outlook.

Всі основні операції проводяться в АБС БІСКВІТ, тому на ньому акцентуємо увагу.

Основна оргтехніка, застосовувана при обслуговуванні клієнтів це: комп'ютери, принтери, сканери, копіювальний апарат, факс.

На сьогоднішній день практично всі бізнес-процеси автоматизовані. Автоматизована система складається з трьох компонентів:

) клієнтської частини системи;

) об'єктів сервера даних;

) процедур додатків сервера.

Клієнтська частина системи забезпечує взаємодію користувача з системою. Ніякої обробки даних в клієнтській частині не відбувається. Її призначення зводиться до того, щоб прийняти від користувача запит на виконання опе

s