Автоматизация центрифугирования (Автоматизація та монтаж вібіркових пристроїв процесу фільтрування) ...

Сукупність операцій, що керують, утворює процес керування. Операції керування так само частково або повністю можуть

Автоматизация центрифугирования (Автоматизація та монтаж вібіркових пристроїв процесу фільтрування) ...

Реферат

Экономика

Другие рефераты по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
тупають на майданчик з приєднаними на прокладках патрубками і затягнутими різьбовими з'єднаннями. Перед монтажем клапан перевіряють на відповідність проектним даним: умовний тиск, температурна межа застосування, характеристика середовища і регулюючого органу. Внутрішня поверхня трубопроводу повинна бути ретельно очищена від грязі. З'єднання на різьбленні і фланцях повинне бути герметичним. Кінці трубопроводу в місці установки закріплюють на опорах, щоб зусилля від ваги або прогину трубопроводу не передавалося на болти фланцевого з'єднання.

КП 5.092503.02.06 ПЗАрк.29Знм.Арк.№ докум.ПідписДата Мембранні виконавчі механізми є складовою частиною регулюючого органу або монтуються безпосередньо на ньому. У решті випадків виконавчі механізми

встановлюють на спеціальних опорних конструкціях і сполучають з регулюючим органом передавальним механізмом. Застосовують жорстке і гнучке зчленування виконавчих механізмів з регулюючим органом або безпосереднє їх з'єднання. Застосовуючи відповідну передачу можна змінити закон руху регулюючого органу або поліпшити його характеристики.

При монтажі пневматичних регуляторів безпосередньо під приладом може бути змонтована пневматична панель управління з допомогою, якою здійснюється перехід з автоматичного управління на ручне і назад.

Стисле повітря до приладу і регулятора підводять або від індивідуального повітряного фільтру і редуктора тиску, або від вузла централізованого живлення приладів.

При монтажі всіх видів регуляторів необхідне таке взаємне розташування елементів системи, щоб при настройці регулятора або перестановці завдання на задатчику оператор міг з одного місця бачити значення регульованого параметра і положення регулюючого органу.

Монтаж регуляторів у виробничому приміщенні повинен забезпечувати зручність їх обслуговування при достатній освітленості і вільний доступ до елементів настройки.

КП 5.092503.02.06 ПЗАрк.30Знм.Арк.№ докум.ПідписДата9. Розрахунок клапана.

 

Регулюючий орган це ланка виконавчого пристрою що безпосередньо впливає на процес, шляхом зміни пропускній спроможності і є змінним гідравлічним опором, що впливає на витрату середовища за рахунок зміни свого прохідного перетину.

Бувають регулюючі органи наступних типів: дискові, одно сідельні, дво сідельні, триходові, діафрагмові.

Для того, щоб провести розрахунок регулюючого органу необхідно мати наступні дані:

  1. Витрата середовища (у метрах кубічних в годину). Q max
  2. Температуру (до виконавчого пристрою і після нього). T
  3. Абсолютний тиск середовища (до пристрою і після нього). P
  4. Перепад тиску.

    P

  5. В'язкість, питомий об'єм і об'ємна вага.
  6.  

Для вибору необхідного регулювального клапана необхідно розрахувати максимальний коефіцієнт пропускної спроможності. Kv max

Формула розрахунку:

9.1

 

Числові дані для розрахунку:

Максимальна витрата 3,47 кг/сек. Перепад тиску 0,48 МПа.

Температура середовища + 50гр.Цельсія. Вязкість 1100 кг на метр кубічний.

k = 1,2 - коефіцієнт.

КП 5.092503.02.06 ПЗАрк.31Знм.Арк.№ докум.ПідписДатаУ вище згадану формулу підставляємо числові данні щоб отримати значення максимального коефіцієнту пропускної спроможності.

 

9.2

 

На підставі розрахунку K v max = 1,77 - згідно таблиці вибираємо регулюючий клапан малих витрат одно сідельний з лінійною характеристикою, з муфтовим і фланцевим під'єднуванням трубопроводів, з сальниковим ущільненням штока для важких і середніх умов роботи з діаметром умовного проходу Dy = 15 мм, при K v max = 2,5 т/час.

КП 5.092503.02.06 ПЗАрк.32Знм.Арк.№ докум.ПідписДатаВисновок.

 

У даному курсовому проекті була проведена автоматизація процесу центрифугування суспензій на основі води. Оскільки процес центрифугування має деякі переваги перед іншими процесами розділення неоднорідних середовищ, а саме висока швидкість і багатогранність застосування, то автоматизація в цьому випадку украй необхідна.

На початку пояснювальної записки були висвітлені завдання монтажних управлінь і приведений типовий перелік монтажних робіт.

Далі була розкрита фізична характеристика процесу, в якій були описані нормальні і критичні його параметри, а так само переваги і недоліки. Були описані проблеми матеріального і теплового балансу установки центрифугування і приведені параметри ефективність процесу. Крім того, було проведено обґрунтування вибору регулюючих, сигналізуючих, контролюючих величин і каналів передачі регулюючих дій. Була описана робота обраних систем автоматизації і перелік засобів автоматизації.

Також було проведено опис функціональної схеми автоматизації і схеми зовнішніх електричних і трубних проводок. Був зроблений вибір кабелів і труб для зовнішніх з'єднань з обґрунтуванням вибору, а так само описаний монтаж відбіркових пристроїв автоматизації.

У проект включена розрахункова частина, в яку входить розрахунок регулюючого клапана.

До пояснювальної записки додається графічна частина проекту: функціональна схема автоматизації процесу центрифугування, схема зовнішніх електричних і трубних проводок (лист 1); креслення регулюючого клапана з деталюванням (лист 2).

КП 5.092503.02.06 ПЗАрк..33Знм.Арк.№ докум.ПідписДатаЛітература.

 

Романков П.Г и др.

«Процессы и аппараты химической промышленности».

Москва «Химия» 1989 год.

 

Голубятников В.А. Шувалов В.В.

«Автоматизация производственных процессов в химической промышленности». Москва «Химия» 1985 год.

 

Клюев А.С и др.

«Проектирование систем автоматизации технологических процессов». Справочник

Москва «Энергоатомиздат» 1990 год.

 

Казьмин П.М.

«Монтаж, наладка и эксплуатация автоматических устройств химических производств».

Москва «Химия» 1979 год.

КП 5.092503.02.06 ПЗАрк.34Знм.Арк.№ докум.ПідписДата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Див. нижче ЗМІСТ (стор. 3) і таблиця-деталіровка до креслення лист 2 як образчик. КП 5.092503.02.06 ПЗАрк.Знм.Арк.№ докум.ПідписДатаФормат

Зона

Поз.

 

Позначення

НайменуванняКол.

 

ПримКП 5.092503.04.06 СБСкладальне кресленняДеталі1КП 5.092503.04.01Корпус12КП 5.092503.04.02Стакан13КП 5.092503.04.03Трубка14КП 5.092503.04.04Кришка15КП 5.092503.04.05Гайка16КП 5.092503.04.06Патрубок17КП 5.092503.04.07Прокладка18 КП 5.092503.04.08Прокладка2Стандартні вироби9Гайка М6410Гайка накидна М30111Болт М64КП 5.092503.02.06 СБВим.Арк.№ докум.ПідписДатаРозробивДанченкоСкладальне креслення регулюючого клапана автоматизації процесу фільтраціїЛіт.АркушАркушівПеревіривКобцева1Н .контр.гр. ЕАС 04 з

СХМТЗатверджую

 

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ.

1.Завдання монтажних організацій, перелік монтажних робіт.

2.Опис технологічного процесу. Матеріальні і теплові баланси. Показники

ефективності процесу.

3. Основні параметри що характеризують технологічний процес.

4. Обґрунтування вибору засобів автоматизації.

5.Специфікація застосованих засобів автоматизації.

6. Опис виконання ФСА. Опис всіх контурів контролю та регулювання.

7. Вибір проводів, кабелів та труб для зовнішніх з'єднань.

8. Монтаж відбіркових пристоїв та регулюючого клапана.

9. Розрахунок регулюючого клапана.

Висновок.

Література.КП 5.092503.02.06 ПЗВим.Арк.№ докум.ПідписДатаРозробивДанченкоАвтоматизація і монтаж відбіркових пристроїв процесу фільтруванняЛіт.АркушАркушівПеревіривКобцева3Н .контр.гр. ЕАС 04 з

СХМТЗатверджую

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 5