Автоматизация центрифугирования (Автоматизація та монтаж вібіркових пристроїв процесу фільтрування) ...

Сукупність операцій, що керують, утворює процес керування. Операції керування так само частково або повністю можуть

Автоматизация центрифугирования (Автоматизація та монтаж вібіркових пристроїв процесу фільтрування) ...

Реферат

Экономика

Другие рефераты по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
Для перетину жив 1,5 мм кабелю КВРГ струмове навантаження 19 Ампер повітряні лінії і 27 Ампер (далі скорочено А) підземні.

б) Для перетину жив 2,5 мм того ж кабелю відповідно 25А повітряні лінії і 38А підземні.

  1. Вибрані перетини жил кабелю (1,5 і 2,5 мм) задовольняють умові найменших допустимих перетинів проводів і кабелів в електропроводках систем автоматизації.

а) 0,35мм для гнучких багато дротяних мідних жил.

б) 0,5мм для одно дротяних мідних жил.

3. Крім того задовольняються і умові прокладки кабелів і проводів в пластмасових і сталевих захисних трубах (металевих рукавах) де можуть застосовуватися дроти з перетином жил не менше 1мм.

Контрольний кабель КВРГ може експлуатуватися при температурі навколишнього середовища від - 50 до + 50 гр. Цельсія і відносної вологості 98% приведеною до температури 40 гр.Цельсія.КП 5.092503.02.06 ПЗАрк.24Знм.Арк.№ докум.ПідписДата

  1. Тривала температура на жилі допускається для кабелю з полівінілхлоридною ізоляцією не більше 70 гр.Цельсія, що при значному запасі перетину жив щодо струмового навантаження в даному випадку не критично оскільки не досяжне. Всі ці параметри кабелю повністю відповідають потребам технологічного процесу і умовам виробничого приміщення.
  2. Контрольний кабель КВРГ рекомендовано застосовувати в сирих і особливо сирих приміщеннях, в каналах і тунелях, в умовах дії агресивних середовищ за відсутності механічних дій і прокладати на висоті не міні двох метрів, а на меншій висоті тільки за умови захисту від механічних пошкоджень кутовою сталлю, коробами, трубами.

Вибір труб для зовнішніх з'єднань.

Трубні проводки забезпечують зв'язок між елементами системи автоматичного контролю, регулювання і управління виробництвом. Трубна проводка це сукупність труб і трубних пневматичних кабелів, сполучних і приєднувальних пристроїв, арматури, пристроїв захисту, кріпильних і настановних вузлів і деталей, зібраних в цілісну конструкцію, прокладену і закріплену на елементах будівель і споруд або технологічному устаткуванні.

За допомогою трубних проводок у вибраній схемі автоматизації процесу центрифугування були реалізовані імпульсні лінії зв'язку і командні лінії.

Імпульсна лінія зв'язку це трубна проводка, що сполучає відбірковий пристрій з контрольно-вимірювальним приладом, датчиком або регулятором. Імпульсні проводки передають дію контрольованого або регульованого середовища на сприймаючі органи контрольно-вимірювальних приладів, датчиків або регуляторів безпосередньо або через розділові судини.

Командна лінія зв'язку це трубна проводка, що сполучає між собою окремі функціональні блоки автоматизації. Командні лінії зв'язку передають, пневматичний або гідравлічний, сигнал або команду, від вимірювального пристрою до регулятора, а від нього до виконавчого механізму або від передавального блоку

КП 5.092503.02.06 ПЗАрк.25Знм.Арк.№ докум.ПідписДатадо приймального. Довжина лінії передачі пневматичного сигналу не може бути більше 300 метрів зважаючи на значне запізнювання сигналу, яке призводить до погіршення динамічної характеристики всієї системи регулювання і управління.

Для виконання імпульсних ліній зв'язку була вибрана труба водогазопровідна безшовна із сталі 20 з присадками хрому, нікелю і титану з умовним проходом 15мм, зовнішнім діаметром 14мм з товщиною стінки 2мм.

Заявлені максимальні експлуатаційні параметри: тиск умовний 10 - 20 Мпа; перепад тиску 0,025 0,16М Па; максимальна температура до + 400 гр.Цельсія. Характеристики матеріалу труби і її граничні параметри з добрим запасом відповідають реальним режимам експлуатації і мікроклімату у виробничому приміщенні.

Для виконання командних пневматичних ліній зв'язку була вибрана труба з поліетилену низької щільності марки ТПО (кабель пневматичний в оболонці з полівінілхлоридного пластикату) із зовнішнім діаметром вісім міліметрів і товщиною стінки один міліметр. Такі труби рекомендовані до прокладки в умовах дії пари кислот, лугів і середовищ з підвищеною вологість за відсутності механічних дій і в діапазоні температур від 50 до + 50 гр.Цельсія.

Оскільки ці труби застосовуватимуться усередині приміщення при нормальному температурному режимі і з підвищеною вологістю виключно для передачі пневматичного сигналу від електропневмо перетворювача ЕП 5 (0,02 0,1 Мпа) до виконавчого механізму, то обмежень до їх застосування немає.

КП 5.092503.02.06 ПЗАрк.26Знм.Арк.№ докум.ПідписДата8.Монтаж відбіркових пристроїв і регулюючого клапана.

 

Монтаж відбіркового пристрою для вимірювання витрати:

Для вимірювання витрати по методу перепаду тиску була вибрана стандартна діафрагма з кільцевими камерами. По місцю установки діафрагми розрізають трубопровід, на кінці труби, що обрізають, в рівень з її торцями насаджують фланці так щоб відстань між ними дорівнювала товщині камерної установки разом з прокладками. Вивіряють їх положення і приварюють.

Потім вивіряють правильність положення діафрагми в кільцевих камерах гостра кромка діафрагми повинна бути направлена у бік плюсової камери. Плюсову камеру встановлюють на зустріч потоку так, щоб напрям потоку співпадав з напрямом стрілки на корпусі. У западини камер вкладають прокладки і встановлюють діафрагму між фланцями так щоб виступи у фланцях увійшли до западин камер і щоб прокладки не збилися з своїх місць. У цій конструкції відбувається суміщення діафрагми в камері, а так само камер між собою і фланцями. Фланці центрують по зовнішньому діаметру трубопроводу, що забезпечує необхідну співісність між отворами діафрагми і трубопроводу. Після цього фланці стягують болтами.

При вимірюванні витрати рідини на горизонтальних або похилих ділянках трубопроводу сполучні лінії підключають до нижньої половини звужуючого пристрою, а вимірювальний прилад мають в своєму розпорядженні нижче, при необхідності розташувати його вище звужуючого пристрою у верхніх точках ліній встановлюють газозбірники.

 

Монтаж відбіркового пристрою для вимірювання тиску:

Відбірковий пристрій встановлюють на прямолінійних ділянках трубопроводів так, щоб було забезпечено достатню відстань від запірних пристроїв, трійників, колін і розгалужень. При вимірюванні тиску води і рідин відбіркові пристрої

КП 5.092503.02.06 ПЗАрк.27Знм.Арк.№ докум.ПідписДатавстановлюють по горизонтальній осі трубопроводу, імпульсну лінію прокладають з ухилом у бік вимірюючого приладу.

Відбірковий пристрій звичайного типу складається з бобишки що приварена до трубопроводу, штуцера укрученого в бобишку і вентиля. До вентиля через сполучну гайку підключають імпульсну лінію. У місці установки бобишки на трубопроводі свердлять або вирізують газовим пальником отвір, задирки і наплави, що з'являються при свердленні і газовому різанню на внутрішній поверхні труби видаляють, тому що виступи усередині трубопроводу приводять до зміни динамічного натиску і вимірюваного статичного тиску внаслідок цього. Чим більше швидкість руху потоку в трубопроводі, тим сильніше позначатиметься погрішність вимірювання.

Бобишки і штуцери приварюють до трубопроводів електрозварюванням, матеріал бобишек і штуцерів повинен бути тієї ж марки, що і матеріал трубопроводу.

Якщо вимірювальний прилад встановлюють на добірному пристрої, то замість запірного вентиля встановлюють триходовий кран, який дозволяє перевіряти прилад і продувати імпульсні лінії без демонтажу устаткування.

При розташуванні вимірювального приладу на значній відстані від місця установки добірного пристрою запірні вентилі встановлюють у відбіркового пристрою і перед приладом.

Прилади для вимірювання тиску пари або рідини встановлюють на одному рівні з місцем відбору, якщо ж це не здійснимо, то проектом повинна бути визначена постійна поправка до показань приладу залежно від висоти його установки.

Різьбові з'єднання добірних пристроїв ущільнюють прокладками. Для тиску до 2 Мпа і нормальній температурі застосовують шкіряні прокладки, для тиску до 5 Мпа свинцеві і паронитові, для тиску до 15 Мпа випалену мідь, алюміній і фібру. Для трубопроводів з іншими параметрами температури застосовують гумові прокладки від 20 до +130 градусів, фторопластові від 75 до + 200 градусів, азбестові і металеві більш ніж + 200 градусів Цельсія.КП 5.092503.02.06 ПЗАрк.28Знм.Арк.№ докум.ПідписДатаМонтаж пристрою контролю рівня:

Первинні вимірювальні перетворювачі ємностей електронних індикаторів рівня встановлюють у вертикальному положенні, вкручувавши їх в штуцери з різьбленням М27, приварені до агрегату або місткості. Їх можна встановлювати на ємностях з максимальним тиском 0,15; 1,6; 2,5 Мпа залежно від типу первинного вимірювального перетворювача, при температурі вимірюваного середовища від 60 до + 250 гр.Цельсія. Вимірювальний пристрій монтують на відстані не більше 20 метрів від первинного вимірювального перетворювача, якого сполучають з вимірювальним пристроєм коаксіальним кабелем, прокладеним в захисному трубопроводі або метало рукаві.

Первинні вимірювальні перетворювачі ємностей електронних сигналізаторів рівня встановлюють горизонтально в стінці резервуару у відповідних контрольованому значенню рівня місцях.

 

Монтаж регулюючого клапана:

Клапан вмонтовують на горизонтальній і прямій ділянці трубопроводу так

щоб напрям потоку регульованого середовища співпадав з напрямом вказаним на корпусі клапана. Нормальне положення клапана вертикальне.

Якщо діаметр трубопроводу більше приєднувальних розмірів клапана то по індивідуальних кресленнях виготовляють перехідні патрубки з привареними до них фланцями для приєднання до фланців клапана і трубопроводу. Регулюючі органи пос

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 5 >