Автоматизация центрифугирования (Автоматизація та монтаж вібіркових пристроїв процесу фільтрування) ...

Сукупність операцій, що керують, утворює процес керування. Операції керування так само частково або повністю можуть

Автоматизация центрифугирования (Автоматизація та монтаж вібіркових пристроїв процесу фільтрування) ...

Реферат

Экономика

Другие рефераты по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
ображений стандартний кутовий штамп і три таблиці пояснень над ним.

На функціональній схемі автоматизації намальовано умовне позначення центрифуги у вигляді двох на півкіл (знизу великого, а з верху меншого розміру) усередині яких намальовано коло трохи меншого діаметру, чим мале півколо. На відстані 1 сантиметр від верхнього краю малого півкола прокреслена дуга кола, приблизно одна третина від передбачуваного повного кола, за годинниковою стрілкою, починаючи від горизонтальної лінії перетину початку нижнього півкола зліва і початку верхнього з тієї ж сторони. Подібні ж крапки в лівій і правій частині зображення з'єднуються горизонтальними лініями. Проміжок між верхнім півколом і дугою кола повністю зачорнюється.

З правої сторони на горизонтальній лінії, що сполучає кінці напівкіл, намальований трикутник що зображає умовне вікно вивантаження осаду. Великим катетом трикутника є більша частина горизонтальної лінії, а менший катет проведений під прямим кутом вгору обидва катети зображено лініями завтовшки 0,5 мм. На 0,5 сантиметра від гіпотенузи цього трикутника, яка зображена лінією завтовшки в 1 мм, паралельно їй, намальована такої ж товщини лінія потоку осаду. Дійшовши до перетину з правою верхньою крапкою нижнього півкола умовна лінія потоку осаду продовжується в право по горизонталі на відстань трохи менше ніж потоки фільтрату і вакуум лінії. Всі лінії всіх потоків на кресленні мають однакову товщину 1 мм. Умовне позначення центрифуги намальоване лініями завтовшки - 0,5 мм, окрім ліній обумовлених вище. Над лініями потоків намальовані пояснюючі написи і в розривах довжиною 1 см усі ці потоки пронумеровані. Лінії потоків суспензії, фільтрату і осаду мають на своїх кінцях

КП 5.092503.02.06 ПЗАрк.19Знм.Арк.№ докум.ПідписДатазачорнені рівносторонні трикутники із стороною 3 мм, які вказують напрям руху

середовища. На зображеннях повітряних і вакуум ліній трикутники не зачернюють.

Лінія потоку суспензії закінчується на лівій горизонтальній лінії умовного позначення центрифуги; вакуум лінія починається від центру кола усередині зображення центрифуги і йде вниз за межі умовного зображення, потім під прямим кутом управо; лінія потоку фільтрату починається від верхнього правого краю того ж кола і під кутом 60 гр. до горизонталі виходить за межі умовного зображення, а потім продовжується по горизонталі управо на таку ж відстань як і вакуум лінія.

У розрив лінії потоку суспензії вписано коло діаметром 1 см що умовно позначає пристрій перепаду тиску діафрагму. Усередині кола проставлено буквене позначення пристрою у верхній половині, і номер його позиції на схемі у нижній. Всі кола що позначають прилади контролю, реєстрації і регулювання на схемі зображені і позначені однаково. Відповідно умовні позначення пристроїв і приладів позначені таким чином: діафрагма FE; перетворювач перепаду тиску FT; прилад реєструючий, такий, що показує, сигналізує FIRA (прилад знаходиться на щиті оператора і тому коло що його позначає розділене горизонтальною лінією навпіл розташування позначень залишилося тим самим). Решта всіх позначень пристроїв виконана аналогічно і на схемі і в таблиці, що знаходиться в нижній частині. Ця таблиця умовно позначає щити: по місцю, перетворювачів і оператора намальована лініями завтовшки 0,5 мм.

При позначенні пристроїв контролю і регулювання рівня першою ставиться

буква - L, єлекторпневмоперетворювач позначений буквами LY (на щиті перетворювачів). Умовне зображення регулюючого клапана вписане в розрив, завдовжки 7 мм, лінії потоку суспензії і має ширину 3 мм. Від його центру вниз проведена лінія що завдовжки 1см закінчується колом діаметром 5 мм це зображення застосовується одноманітно у всіх кресленнях. Клапан намальований лініями завтовшки 0,5 мм і поряд з собою має позначення позиції: 2-5.

Пристрої вимірювання і контролю тиску маркіруються на схемі першою буквою P і далі згідно раніше описаному. КП 5.092503.02.06 ПЗАрк.20Знм.Арк.№ докум.ПідписДатаВід всіх пристроїв автоматизації на схемі проведені вниз тонкі лінії (0,3 мм) що пронумеровані від 1 до 4, вони умовно позначають імпульсні і командні лінії контролю і регулювання. Відповідно від умовних позначень приладів і пристроїв, розташованих в таблиці, проведені такі ж пронумеровані лінії вгору, відповідно до розташування приладів і контурів контролю та регулювання.

 

Опис всіх контурів контролю і регулювання.

Витрата суспензії:

На трубопроводі встановлюється діафрагма камерна FE-1-1, яка перетворює витрату в перепад тиску. Перепад тиску подається на вимірювальний перетворювач «Сапфір 22 ДД». У перетворювачі перепад тиску призводить до зміни опору тензорезистора і в електронному блоці ця зміна опору перетворюється в уніфікований струмовий сигнал 4-20 мА. Цей сигнал подається на вторинний прилад А 542 що показує, реєструє, з блоком сигналізації.

 

Контроль і регулювання рівня суспензії в центрифузі:

Рівень в центрифузі вимірюється за допомогою пластинки, яка контактує з верхнім шаром рідини в барабані. При зміні положення шару води пластинка повертається разом з валом, на якому встановлений ексцентрик. Переміщення останнього передає зусилля на «Сапфір 22 ДУ» В перетворювачі це зусилля призводить до зміни опору тензорезистора і в електронному блоці ця зміна опору перетворюється в уніфікований струмовий сигнал 4-20 мА. Цей сигнал подається на вторинний прилад А 542 що показує, реєструє, з блоком сигналізації. Одночасно сигнал від перетворювача подається і на аналоговий регулятор Р 25 в якому поточне значенні параметра порівнюється із завданням від задатчика і розраховується розузгодження. По вибраному закону регулювання (І; ПІ; ПІД) видається сигнал на електропневмо перетворювач ЕП 5 в якому уніфікований струмовий сигнал 4-20 мА перетворюється в уніфікований пневматичний сигнал 0,02-0,1 Мпа. Цей сигнал подається на мембранний виконавчий механізм для переміщення штока

КП 5.092503.02.06 ПЗАрк.21Знм.Арк.№ докум.ПідписДатарегулюючого органу пропорційно розрахованому регулятором Р 25 розузгодженню і тим самим зменшується або збільшується прохідний перетин живлячого трубопроводу центрифуги.

 

Контроль тиску:

На трубопроводі видачі (видалення) фільтрату змонтований відбірковий пристрій тиску (бобишка з імпульсною трубкою). Вимірюване середовище поступає у вимірювальну камеру приладу «Сапфір 22 ДИ».

У якому вимірюваний тиск призводить до зміни опору тензорезистора і в електронному блоці ця зміна опору перетворюється в уніфікований струмовий сигнал 4-20 мА. Цей сигнал подається на вторинний прилад А 542 що показує, реєструє, з блоком сигналізації.

 

КП 5.092503.02.06 ПЗАрк.22Знм.Арк.№ докум.ПідписДата7. Вибір кабелів, проводів і труб для зовнішніх з'єднань.

 

На правій половині листа креслення накреслена схема зовнішніх з'єднань автоматизації того ж процесу центрифугування. У верхній частині креслення зображена таблиця з відомостями про вимірювані і регульовані параметри, місця відбору імпульсів, і позицію приладу або апарату на функціональній схемі з правого боку листа. Нижче, напроти відповідних елементів таблиці, накреслені умовні позначення діафрагми із запірними вентилями, запірних вентилів на імпульсних лініях ведучих до відповідного місцевого щита і регулюючого клапана. Клапан і запірні вентилі накреслені в стандартних розмірах ( 7 мм на 3 мм) з відведеннями в сторони на 1 сантиметр. Всі кола усередині яких вписані позначення діафрагми, трубних і електричних проводок мають діаметр один сантиметр. Вся схема накреслена лініями завтовшки 0.5 мм окрім ліній винесень завтовшки 0,3мм.

Діафрагма позначена буквами FE, трубні проводки цифрами від 01(введення живлячого повітря) до 07, електричні проводки позначені цифрами: 1 (введення електрики для підключення приладів і щитів); 2 (контрольний кабель сполучаючи щит оператора із сполучною коробкою); 3 і 4 контрольні кабелю щитів по місцю до сполучної коробки). До всіх умовних позначень електричних і трубних проводок проведені виносні тонкі лінії на полицях яких написані скорочені найменування пристроїв і матеріалів. Щити по місцю накреслені у вигляді довільних прямокутників усередині яких написаний номер щита і абревіатури приладів що монтуються на цих щитах. Коробка сполучна зображається так само. Нижче за креслення схеми знаходиться умовне позначення панелей до яких підключається контрольний і силовий кабелі.

Для застосування в автоматизації процесу центрифугування був вибраний кабель контрольний з мідними жилами в полівінілхлоридній ізоляції обгумований не горючою гумою, не броньований (без зовнішнього покриття), далі КВРГ.

КП 5.092503.02.06 ПЗАрк.23Знм.Арк.№ докум.ПідписДатаКількість жил і їх перетин відповідно: для підведення електроживлення до щита оператора КВРГ чотири жильний, перетин жил 2,5 мм, робочих жили дві;

для з'єднання щита оператора з коробкою сполучної КС-16 КВРГ з кількістю жил шістнадцять, перетином 1,5 мм кожна, робочих жил вісім; для з'єднання місцевих приладів і щитів з коробкою сполучною КВРГ з кількістю жил десять, перетином 1,5 мм, робочих жил шість (Щит 1 КС-16) і КВРГ з кількістю жил чотири, перетином 1,5 мм, робочих жил дві (Щит 2 КС-16).

Вибір саме цього контрольного кабелю був обумовлений в основному специфікою процесу центрифугування рідких суспензій на основі води, а саме можлива підвищена вологість і нормальний температурний режим у виробничому приміщенні.

Окрім цього були враховані наступні вимоги і параметри:

  1. Перетин проводів і жил кабелів був вибраний за умовами нагріву електричним струмом при довготривалій безперервній роботі згідно таблиці допустимих тривалих струмових навантажень на дроти і кабелі. а)

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 5 > >>