Абсолютні і відносні величини, зведення і груповання статистичних даних, ряди розподілу

Контрольная работа - Математика и статистика

Другие контрольные работы по предмету Математика и статистика

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрыть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни "Статистика

I. Завдання 1

Абсолютні і відносні величини

 

Вікова структура населення характеризується даними, млн.чол.

Вікова група, років Чоловіки жінки Разом до 14 12.1 10.0 22.1 15 - 49 32.1 27.4 59.5 50 і більше 5.8 10.7 16.5 Разом 50.0 48.1 98.1

За допомогою відносних величин проаналізувати:

1)структуру населення за віком;

2)статеву збалансованість населення в кожній віковій групі;

3)співвідношення вікових груп серед чоловіків і жінок.

Зробити висновки.

Розвязання:

1) Для аналізу структури населення за віком розрахуємо відносну частку кожної вікової групи у загальній чисельності населення (діленням чисельності відповідної вікової групи на загальну чисельність населення). Розрахунок виконується за допомогою табличного процесора MSExcel:

 

 

Вікова групаЧоловіки ЖінкиРазомСтруктура за вікомдо 1412,11022,100,22528032614 - 4932,127,459,500,60652395550 і більше5,810,716,500,168195719Разом5048,198,10Статева збалансованість по вікових групахдо 140,5475110,45248914 - 490,5394960,46050450 і більше0,3515150,648485Співвідношення вікових груп ЧоловікиЖінкидо 140,2420,207914 - 490,6420,56964750 і більше0,1160,222453

для вікової групи до 14 років:

Едо14=12,1/98,1=0,225=22,5%

для вікової групи 14 - 49 років:

Е14-49=59,5/98,1 = 0,607=60,7%

для вікової групи 50 і більше:

Е50 = 16,5/98,1=0,168=16,8%

 

Висновок: основною за чисельністю віковою групою є група 14-50 років, яка складає 60,7% населення, молодь (група до 14 років) на 5,7% переважає за чисельністю старшу групу (старше 50 років).

2) Для аналізу статевої збалансованості населення у кожній віковій групі розраховуємо відносну частку кожної статі у загальній чисельності даної вікової групи (діленням числа осіб кожної статі у даній віковій групі на її загальну чисельність):

- для вікової групи до 14 років

частка чоловіків

Sчол-1=12,1/22,1=0,548=54,8%

частка жінок

Sжін-1=10/22,1=0,452=45,2%

- для вікової групи 14 - 49 років

частка чоловіків

Sчол-2=32,1/59,5=0,539=53,9%

частка жінок

Sжін=27,4/59,5=0,461=46,1%

- для вікової групи старше 50 років

частка чоловіків

Sчол-3=5,8/16,5=0,352=35,2%

частка жінок

Sжін-3=10,7/16,5=0,648=64,8%

Висновок: у молодшій (до 14 років) і середній (14-50 років) групах чисельність чоловіків дещо перевищує чисельність жінок (54,8% проти 45,2% і 53,9% проти 46,1% відповідно), різниця становить 9,6% для молодшої групи і 7,8% для середньої групи на користь чоловіків; в той самий час у старшій групі (старше 50 років) чисельність жінок суттєво перевищує чисельність чоловіків - 64,8% проти 35,2% (різниця 29,6% на користь жінок).

3) Для аналізу співвідношення вікових груп серед чоловіків і жінок розраховуємо відносні частки кожної вікової групи у загальній чисельності чоловіків і жінок (діленням чисельності кожної вікової групи даної статі на загальну чисельність даної статі):

 

для чоловіківдля жінок

вікова група до 14 років вікова група до 14 років

Ачол-1= 12,1/50=0,242=24,2%Ажін-1= 10/48,1=0,208=20,8%

вікова група 14-50 років вікова група 14-50 років

Ачол-2= 32,1/50=0,642=64,2%Ажін-2= 27,4/48,1=0,461=46,1%

вікова група старше 50 років вікова група старше 50 років

Ачол-2= 5,8/50=0,116=11,6%Ажін-2= 10,7/48,1=0,222=22,2%

 

Висновок: серед чоловіків значно переважаючою є середня вікова група (14-50 років) - 64,2%, а старша вікова група (старше 50 років) є найменшою - тільки 11,6%;

серед жінок також переважає середня вікова група, але менше - 46,1%, чисельність молодшої і старшої вікової груп у жінок відрізняються незначно - 20,8% проти 22,2% відповідно.

 

II. Завдання 2

Зведення і груповання статистичних даних. Ряди розподілу

 

Колонки 2, 6 таблиці

№ банкуКапітал, млн..грн.Активи, млн.грн.Кредитно-інвестиційний портфель, млн.грн.Прибуток, млн.грн.Прибутковість активів, 345619,8416.312,35,32,6211,0418,813,85,93,0310,3217,412,95,52,8412,7221,215,96,83,459,9616,912,55,42,7610,4417,813,15,62,878,4013,910,54,52,388,0413,010,14,32,299,9616,712,55,42,7109,6016,012,05,22,6119,4815,411,95,12,5129,6015,812,05,22,6137,2012,09,03,91,9148,6414,510,84,62,31510,8018,013,55,82,9169,0014,911,34,82,41714,3023,417,97,73,81811,8319,814,86,43,21913,0022,516,37,03,52012,8721,516,16,93,52112,0919,915,16,53,32212,7421,215,96,83,42312,0920,815,16,53,32413,0022,016,37,03,52510,9218,613,75,92,9

За наведеними даними:

1.Згрупувати банки за вказаними ознаками, побудувавши два інтервальні ряди розподілу з рівними інтервалами, виділивши при цьому не менше 3-х груп.

Результати подати у вигляді таблиць.

2.Відобразити ряди розподілу графічно.

3. Розрахувати характеристики рядів розподілу:

- середню, моду, медиану;

- середнє лінійне і середнє квадратичне відхилення, дисперсію,

коефіцієнт варіації;

- коефіцієнт асиметрії.

4. Побудувати комбінаційний розподіл банків за вказаними ознаками.

Зробити висновки.

Розвязання:

1) Введемо позначення: Кі - капітал і-го банку, Пі - прибутковість активів і-го банку.

Виконаємо групування банків по трьох групах за розміром капіталу і за прибутковістю активів.

Розрахунок виконаємо за допомогою процесора електронних таблиць MS Excel.

Для групування банків за розміром капіталу та за прибутковістю активів на три групи знайдемо варіаційний розмах цих ознак R, як різницю максимального і мінімального значень ознак:

Варіаційний розмах за розміром капіталу:

 

Варіаційний розмах за розміром капіталу:

 

 

Довжину інтервалу h розраховуємо діленням варіаційного розмаху на число інтервалів n (n=3) (комірки робочого листа В30, С30).

Для розміру капіталу:

 

 

Для прибу

s