Ааліз зовнішньої торгівлі за допомогою статистичних методів

групи/роки200020012002200320042005200620072008Всього1315,3425,6393,2522,2724,4721,6888,71147,41551,6Механічне обладнання; машини та механізми, електрообладнання та їх частини; пристрої для записування або відтворення зображення і звуку128,9220,9168,2188,7246,4238,6296,2412,3529,8котли, машини, апарати і

Ааліз зовнішньої торгівлі за допомогою статистичних методів

Контрольная работа

Экономика

Другие контрольные работы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
,5 млн.дол.;

- папір та картон, поставки якого зросли на 24,6% у порівнянні з 2007р. та становили 13,1 млн.дол;

- готові текстильні вироби, поставки яких зменшились на 27,4% у порівнянні з 2007р. та становили 8,9 млн.дол.

Третє місто у загальній вартості експортних поставок у 2008 році займали товари сектору низьких технологій. Загальна вартість цього сектору становила 125,3 млн.дол. (8,1% від загальної вартості експортних поставок).

Найбільшу питому вагу у цьому секторі займали наступні товари:

- вироби з чорних металів, надходження яких зросли у 2 рази у порівнянні з 2007р. та становили 39,1 млн.дол;

- керамічні вироби, надходження яких зросли у 2,3 рази у порівнянні з 2007р. та становили 15,8 млн.дол;

- штукатурні матеріали, цемент надходження яких зменшились на 38,5% у порівнянні з 2007р. та становили 31,8 млн.дол.

 

3. Аналіз структура експорту за окремими товарними групами

 

Товарна структура експорту Харківської області представлена в табл.3.1

 

Таблиця 3.1 Товарна структура експорту Харківської області (% від загального)

Роки2002200320042005200620072008Продовольчі товари та сировина для їх вироблення14,219,315,916,116,718,6377,0Продукція нафтохімічного комплексу6,67,05,36,76,76,785,9Деревина та вироби з неї1,61,92,02,22,11,720,4Чорні та кольорові метали6,63,96,74,04,43,457,6Машинобудівна продукція56,348,854,050,749,550,5754,5Інше13,516,213,417,417,815,8629,3

Як видно з табл. 3.1, домінуючі позиції в експорті Харківщини займає машинобудівна продукція (56,3% загального експорту товарів у 2002 р., 48,6% - у 2008 р.). Другу позицію з 2002 р. посідає частка товарної групи „ Продовольчі товари та сировина для їх вироблення, проте з дуже великим відривом від машинобудування (14,2% у 2002 р.; 24,3% у 2008 р.).

Таким чином, товарна структура експорту Харківської області свідчить, що протягом 2002 - 2008 рр.:

1) в експортних поставках Харківської області домінує високотехнологічний сектор із значним відривом від решти секторів (в середньому 51,9% проти приблизно 20% в експорті України), що підтверджує відносно високу конкурентоспроможність харківських товарів (в першу чергу, на ринках СНД). Така продукція, як відомо, менш чутлива до світової конюнктури цін і попиту, але вимагає постійного вдосконалення і впровадження інноваційних технологій та продуктів з метою збереження гідних позицій в конкуренції за якістю;

2) в той же час, спостерігається тенденція до зменшення частки експорту продукції машинобудування та чорних та кольорових металів, а також збільшення частки експорту продовольчих товарів та сировини для їх вироблення, продукції паливно-енергетичного комплексу.

Таблиця 3.2 Товарна структура експорту Харківської області (% від загального)

Роки2002200320042005200620072008Продовольчі товари та сировина для їх вироблення14,219,315,916,116,718,624,3Продукція нафтохімічного комплексу6,67,05,36,76,76,75,5Деревина та вироби з неї 1,61,92,02,22,11,71,3Чорні та кольорові метали6,63,96,74,04,43,43,7Машинобудівна продукція56,348,854,050,749,550,548,6Інше13,516,213,417,417,815,840,6Довідково: загальний обсяг, млн..дол.393,2522,2724,4721,6888,61147,31151,6

В період 2002-2008рр. продукція машинобудування займала найбільшу частку в експортних поставках Харківської області (в середньому 51,6%) і поступово зменшувалась з 56,3% у 2002р. до 48,6% у 2008р. На другому місці стабільно знаходиться продукція товарної групи «Продовольчі товари та сировина для їх вироблення». За той же самий період, її частка у експортних поставках регіону поступово збільшується з 14,2% у 2002р. до 24,3% у 2008р. (у 1,8 рази більше). На третьому місці в експортних поставках області на протязі 2002-2008рр. знаходиться продукція нафтохімічного комплексу (її частка в середньому складала 6,0% і практично залишалась незмінною). При цьому питома вага цієї галузі промисловості в середньому складала 5,7% і помітно зменшувалась з 6,6% у 2002р. до 5,5% у 2008р., тобто у 1,2 рази. Це свідчить про той факт, що ефективність виробництва в цьому секторі зростає і забезпечує гідне місце у експорті області.

Експорт чорних та кольорових металів займає четверте місце у загальному обсязі експортних поставок області і складає в середньому 4,8% від загального експорту. При цьому, в період 2002-2008рр. відбулося суттєве падіння обсягів експорту цієї продукції: з 6,6% у 2002р до 3,7% у 2008р. (тобто у 1,8 рази). Експорт деревини та виробів з неї практично не змінився, як і частка у загальній структурі експорту, і складають відповідно в середньому 1,9% у товарній структурі експорту.

Така структура в цілому відповідає загальносвітовим тенденціям збільшення експорту товарів із високою доданою вартістю, а також послуг та інформаційних технологій. У той же час, відбувалася помітна диверсифікація експорту, а саме: розширення продажу на зовнішніх ринках вже конкурентоспроможної продукції харківського виробництва, яка не була традиційною для нашого регіону (будівельні матеріали та кераміка, продукти харчування, текстиль, взуття).

Протягом 2008 року зберігалася оптимальна для Харківської області структура імпорту товарів, в якій основне місце займали: наземні транспортні засоби (в середньому 18,5%); котли, машини, апарати і устаткування (15,3%); полімерні матеріали, пластмаси, каучук (8,14%). Зростання випереджаючими темпами імпортних поставок, в першу чергу комплектуючих, устаткування, машин та обладнання для галузей промисловості Харківської області з країн Євросоюзу та Російської Федерації, свідчить про те, що набирає силу процес технічного переоснащення виробництва в регіоні з урахуванням вимог, які ставить перед Україною процес вступу до Світової організації торгівлі.

 

Список літератури

 

1.Підвищення експортного потенціалу як фактора розвитку конкурентоспроможності економіки Харківської області: аналітичне дослідження/ Кол. авт. І.Матюшенко,О.Мірошник, .-Харків, 2008.- 104с.

2.Матюшенко И.Ю., Рязанова С.Е.,Левкин И.Г. Развитие экспортного потенциала как фактор повышения конкурентоспособности Харьковской области» //Бизнес информ: научный информационный журнал, 2008.- №5(351)

3.Гуріна Г.С., Луцький М.Г., Мостенська Т.Л., Новак В.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності.- Підручник..- К.: Сузіря, 2007.- 425с.

4.">www.ukrstat.gov.ua <http://www.ukrstat.gov.ua/>

5.uprstat.kharkov.ukrtel.net

6.">www.customs.gov.ua <http://www.customs.gov.ua>

 

Додатки

 

Млн.дол.США

Рис. 1.1. Динаміка зовнішньої торгівлі Харківської області товарами за 2000 - 2008 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.2. Динаміка зміни товарної структури експорту Харківської області за 200-2008 рр.

 

Рис. 2.1 Динаміка експорту за технологічними секторами за 2000 - 2007 роки

 

Рис. 2.2 Динаміка експорту за технологічними секторами за 2000 - 2008 роки

Похожие работы

< 1 2