Ааліз зовнішньої торгівлі за допомогою статистичних методів

групи/роки200020012002200320042005200620072008Всього1315,3425,6393,2522,2724,4721,6888,71147,41551,6Механічне обладнання; машини та механізми, електрообладнання та їх частини; пристрої для записування або відтворення зображення і звуку128,9220,9168,2188,7246,4238,6296,2412,3529,8котли, машини, апарати і

Ааліз зовнішньої торгівлі за допомогою статистичних методів

Контрольная работа

Экономика

Другие контрольные работы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

Дисципліна: «Статистичні методи в державному управлінні»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків - 2008

 

Зміст

 

Вступ

1. Аналіз товарної структури зовнішньої торгівлі Харківської області

2. Аналіз структури експорту за технологічними секторами

3. Аналіз структура експорту за окремими товарними групами

Список використаної літератури

Додатки

 

Вступ

 

Зовнішня торгівля - це продаж товарів за межі країни (експорт) і купівля за кордоном інших товарів (імпорт). До експортно-імпортних операцій відносять також і надання зарубіжним партнерам послуг, виконання для них певних робіт і відповідно, одержання з їх боку послуг, чи виконання ними робіт, які мають бути оплачені.

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Харківській області здійснюється виходячи з наступних цілей:

- забезпечення збалансованості економіки і рівноваги внутрішнього ринку Харківської області;

- стимулювання прогресивних структурних змін в економіці регіону;

- створення найбільш сприятливих умов для введення економіки Харківської області в систему міжнародного поділу праці. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Харківській області здійснюється:

- державними органами;

- недержавними органами управління економікою (товарними, фондовими, валютними біржами, торгівельними палатами і ін.), які діють на основі своїх установчих документів;

- самими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності на основі відповідних угод, які заключаються між ними.

 

1.Аналіз товарної структури зовнішньої торгівлі Харківської області

 

Аналіз товарної структури зовнішньої торгівлі Харківської області за 2000-2008рр.

Динаміка зовнішньої торгівлі товарами за 2000 - 2008 роки наведена у таблиці 1.1., а також на рис. 1.1. (додаток 1).

 

Таблиця 1.1 Динаміка зовнішньої торгівлі товарами за 2000 - 2008 роки

200020012002200320042005200620072008Зовнішньоторгівельний оборот, млн.дол,США765,9900,4949,61342,02249,82293,62824,63435,34031,8Експорт, млн.дол,США315,4425,6393,2522,2724,4721,6888,61147,31551,6Імпорт, млн.дол,США450,5474,8556,4819,81525,41572,01936,02288,02480,2Сальдо, млн.дол,США-135,1-49,2-163,2-297,8-800,9-849,9-1048,0-1141,1928,6Зовнішньоторгівельний оборот у %, до попереднього року115,8117,6105,5141,3167,6102,0123,2121,6118,3Експорт у %, до попереднього року134,9134,992,3132,8138,799,6123,2129,1135,7Сальдо у %, до попереднього року29,036,4331,7182,5269,0106,1123,3108,9109,5

За даними Держкомстату України, зовнішньоторговельний оборот за 2008р. склав 4 млрд. 31,8 млн.дол. і збільшився у порівнянні з 2007 роком на 18,3%. Експортні поставки склали 1551,6 млн.дол.США, що на 35,7% більше, ніж у 2007р., імпортні надходження збільшились на 9,5% і становили 2 млрд. 480,2 млн.дол.США.

Структура експорту товарів з Харківської області по товарних групах протягом девяти років наведена в таблиці 1.2 і поступово змінюється див.рис. 1.2. (додаток 2).

 

Таблиця 1.2 Товарна структура експорту Харківської області за 2000-2008 рр. (млн.дол.)

групи/роки200020012002200320042005200620072008Всього1315,3425,6393,2522,2724,4721,6888,71147,41551,6Механічне обладнання; машини та механізми, електрообладнання та їх частини; пристрої для записування або відтворення зображення і звуку128,9220,9168,2188,7246,4238,6296,2412,3529,8котли, машини, апарати і механічні пристрої91,4166,9122,9107,8158,2155,7179,7263,1323,6електричні машини і устаткування37,554,045,380,988,282,9116,5149,2206,2Транспортні засоби та шляхове обладнання37,638,436,936,379,291,5100,6113,8157,4наземні транспортні засоби, крім залізничних24,823,023,620,337,061,868,484,8122,8Недорогоцінні метали та вироби з них23,023,026,855,949,832,047,349,669,3чорні метали9,09,615,331,522,010,013,912,09,1вироби з чорних металів2,92,83,811,615,612,813,618,639,1Продукція хімічної та пов`язаних з нею галузей промисловості19,821,720,824,728,238,041,151,553,1продукти неорганічної хімії2,24,41,71,82,33,17,213,15,4фармацевтична продукція5,86,75,06,77,310,713,216,321,0Прилади і апарати оптичні, для фотографування або кінематографії; апарати медико-хірургічні; годинники; музичні інструменти18,020,616,529,765,936,642,854,067,3прилади і апарати18,020,616,529,765,936,642,853,867,3Мiнеральнi продукти6,04,926,932,751,554,457,487,596,8сіль, сірка, штукатурні матеріали, цемент3,91,910,018,032,634,731,851,831,8Полімерні матеріали, пластмаси та каучук3,85,05,519,710,910,918,626,233,5полімерні матеріали, пластмаси3,34,54,819,310,110,318,025,532,4Деревина і вироби з деревини2,43,74,05,88,99,38,18,96,6деревина і вироби з деревини2,43,74,05,88,99,38,18,96,6Інше75,857,487,6128,6183,7210,4233,6343,6537,8

Традиційно для Харківської області значну частку в експорті товарів займає продукція машинобудування. Найбільше експортувалося машин, устаткування та механізмів, причому відбувається поступове зниження питомої ваги з 40,9% у 2000 р. до 28,5% у 2008р. Досить значну питому вагу утримують транспортні засоби та шляхове обладнання (несуттєве зростання з 11,9% у 2000 році до 13,3% у 2008 році). В той же час, істотну питому вагу мають інші товарні групи, причому їх частка в експорті постійно збільшується (у 2000 році - 24,0%, а у 2008 році - майже 30,0%) за рахунок таких товарних груп, як будівельні матеріали, кераміка, молочні продукти, масло, пластмаси та вироби з них тощо.

Протягом 2008 року в структурі експорту області переважали: котли, машини, апарати і механічні пристрої (20,9% від загальної вартості експорту) - їхній експорт збільшився на 23,0%; електричні машини та устаткування (13,3%) - експорт збільшився на 38,2 %; наземні транспортні засоби, крім залізничних, (7,9%) - експорт збільшився на 44,9%;

Така структура відповідає загальносвітовим тенденціям збільшення експорту товарів із високою доданою вартістю, а також послуг та інформаційних технологій. У той же час відбувалася помітна диверсифікація експорту, а саме: розширення продажу на зовнішніх ринках вже конкурентоспроможної продукції харківського виробництва, яка не була традиційною для нашого регіону. Так, помітно зріс експорт: продукції борошномельно-крупяної промисловості - у 1,9 рази; фармацевтичної продукції - на 23,6%; полімерних матеріалів, пластмас - на 41,7%; текстилю і виробів з текстилю - на 26,7 %; взуття - на 38,9%; приладів і апаратів - на 25,5%.

 

2. Аналіз структури експорту за технологічними секторами

 

Динаміка зовнішньої торгівлі товарами за технологічними секторами за 2000 - 2008 роки наведена у таблиці 2.1, таблиці 2.2., на рис.3 та на рис. 4.. «Динаміка експорту за технологічними секторами за 2000-2008рр.» та на рис.1.6. «Динаміка імпорту за технологічними секторами за 2000-2008рр.» (додатки 3, 4)

 

Таблиця 2.1 Динаміка експорту за технологічними секторами за 2000 - 2008 роки (млн.дол.)

200020012002200320042005200620072008Сектор високих технологій 190,3286,5349,4261,3398,8377,3452,8596,3775,5Сектор середніх технологій 92,7110,0112,2177,2234,0248,1270,6429,6637,2Сектор низьких технологій 32,229,054,483,691,777,490,0114,0125,3

Таблиця 2.2 Динаміка імпорту за технологічними секторами за 2000 - 2008 роки (млн.дол.)

200020012002200320042005200620072008Сектор високих технологій 155,2184,5368,7378,2338,9622,7889,8942,91074,3Сектор середніх технологій 245,6237,1248,6360,91073,7818,5666,31091,1737,4Сектор низьких технологій 48,853,152,3807,3112,7130,2190,3253,4287,2

В експортних поставках Харківської області домінує високотехнологічний сектор із значним відривом від решти секторів.

Найбільш питому вагу у загальній вартості експортних поставок Харківської області у 2008р. займали товари, які відносяться до сектору високих технологій. Загальна вартість цього сектору становила 775,5 млн.дол. (49,98% від загальної вартості експортних поставок).

Даний сектор представлений наступними товарами:

- електричні машини і устаткування, експорт яких виріс на 38,2% у порівнянні з 2007р. та склав 206,2 млн.дол.;

- наземні транспортні засоби. Їх поставки збільшились на 44,9% у порівнянні з 2007р. та становили 122,84 млн.дол.;

- котли, машини, апарати і механічні пристрої, обсяги експорту яких зросли на 23% у порівнянні з 2007р. та склали 323,6 млн.дол.;

- прилади і апарати, обсяги експорту яких зросли на 25,2% у порівнянні з 2007р. та склали 67,3 млн.дол.;

- фармацевтична продукція, експорт якої збільшився на 29,4% у порівнянні з 2007р. і склав 21,02 млн.дол.

Друге місто у загальній вартості експортних поставок у 2008 році займали товари, які відносяться до сектору середніх технологій. Загальна вартість цього сектору становила 637,2 млн.дол. (41,07% від загальної вартості експортних поставок).

Найбільшу питому вагу у цьому секторі займали наступні товари:

- полімерні матеріали, пластмаси експорт яких збільшився на 27,8% у порівнянні з 2007р. та склав 33

Похожие работы

1 2 >