Visual C++. Бази даних \Укр.\

В ході написання даної курсової роботи були створені такі програмні продукти: Консольне застосування - ODBC_Excel програма ODBC, що може бути

Visual C++. Бази даних \Укр.\

Курсовой проект

Разное

Другие курсовые по предмету

Разное

Сдать работу со 100% гаранией
в доступні для більшості джерел даних ODBC (створення проекту Database project); інші характерні для Microsoft SQL Server (створення проекту New Database Wizard).
 • Проект бази даних може бути створений для доступу до інформації, що міститься в існуючій базі даних. Дані можна редагувати, додавати та видаляти; можна створювати запити.
 • При наявності Microsoft SQL Server доступний ряд додаткових можливостей, зокрема можна додавати таблиці та, використовуючи діаграми баз даних, можна вказувати взаємозвязки.
 • Список створених проектів:

  В ході написання даної курсової роботи були створені такі програмні продукти:

  1. Консольне застосування - ODBC_Excel програма ODBC, що може бути відкомпільована як в самому середовищі Visual C++, так і з командного рядка компілятором cl.exe. Дане застосування ілюструє можливості використання функції SQLDriverConnect, яка надає можливість підключення до джерела даних, навіть якщо той не був раніше інстальований за допомогою програми початкової установки ODBC. Джерелом даних для цього прикладу є таблиця Student, створена в Microsoft Excel. Також ілюструються можливості інших функцій, повязаних з створенням SQL-запитів. Програма відображає виконання двох запитів
  2. Проект - MFSDB застосування, що використовує технологію ODBC, створене майстером AppWizard. Використання ODBC в цьому випадку спрощується за допомогою Microsoft Foundation Classes Library (MFS). Джерелом даних, що було інстальовано за допомогою початкової установки ODBC, є база даних Students, створена в Microsoft Access. Розглянуті можливості створення запитів безпосередньо в середовищі Visual C++, а саме використовуючи функцію GetDefaultSQL класу, породженого від CRecordset. Створена форма, яка відображає результати запиту. В застосуванні також створені додаткові класи, породжені від CRecordset, що дають змогу писати додаткові запити або використовувати інші таблиці з даної бази даних. Створено декілька форм, класи яких породжені від CRecordView. Одні з них відображають результати роботи запитів, написаних за допомогою вищезазначеної функції, інші використовують запит, створений в Microsoft Access. Розглянуті можливості використання Component Galery (до проекту додано компоненту Tips of the Day Поради дня).
  3. Проект - DAODB - застосування, що використовує технологію DAO, створене майстером AppWizard. Джерелом даних є база даних Employees, створена в Microft Access. В застосуванні створена форма, яка відображає результати запиту, написаного за допомогою функції GetDefaultSQL. До проекту додані компоненти з Component Galery - Splash Screen (Екранна заставка) та System Info for About Dialog (Системна інформація длі діалогового вікна About).
  4. Проект Book проект Database project, ілюструє можливості бази даних Books, створеної в Microsoft Access, в Visual Studio. Таблиці бази даних можна передивлятися, редагувати, додавати нові записи чи видаляти існуючі. Можна створювати нові запити, запускати їх на виконання, відлагоджувати, і все це не залишаючи середовища Visual C++.

  Список використаної літератури.

  1. В.Тосс и др. Visual C++5. Энциклопедия пользователя. -Киев: DiaSoft, 1998.-683c.
  2. Д.Беннет. Visual C++5. Руководство разработчика. -Киев: Диалектика, 1998.-760с.
  3. Джон Вейскас. Эфективная работа с Access 7.0. -Санкт-Петербург: Питер, 1997.-830с.
  4. К. Дейт. Введение в систему баз данных. -М.: Наука,1988.-463с.
  5. Дж. Вебер. Технология Java в подлиннике. -Санкт-Петербург: BHV, 1998.-1070с.

  Похожие работы

  << < 4 5 6 7 8