Заходи захисту від прямого дотику у нормальному режимі роботи електроустановки

Наднизька напруга буває 3х систем. Система БННН (безпечної наднизької напруги) в якій струмопровідні частини системи БННН електрично віддалена від усіх інших

Заходи захисту від прямого дотику у нормальному режимі роботи електроустановки

Контрольная работа

Безопасность жизнедеятельности

Другие контрольные работы по предмету

Безопасность жизнедеятельности

Сдать работу со 100% гаранией

Заходи захисту від прямого дотику у нормальному режимі роботи ЕУ

 

Провідна частина це будь-яка частина обладнання, що має властивість проводити ел. струм.

Струмовідна частина провідник або провідна частина, що перебуває під напругою у процесі її нормальної роботи.

Відкрита провідна частина провідна частина ЕУ, доступна для дотику, яка у процесі роботи не перебуває під робочою напругою, але може опинитись під напругою у результаті пошкодження ізоляції струмовідних частин (металічні корпуси обладнання).

Стороння провідна частина це провідна частина, яка не є частиною ЕУ і здатна виносити ел потенціал (за межі ЕУ) (рейки підїзних колій, будівельні металоконструкції, металеві труби та інше).

Струмовідні частини ЕУ не повинні бути доступні для випадкового прямого дотику до них, а доступні для дотику відкриті і сторонні провідні частини не повинні перебувати під напругою, що являє небезпеку ураження ел. струмом, як у нормальному режимі роботи так і у разі пошкодження ізоляції.

Для запобігання ураженню ел. струмом у нормальному режимі слід застосовувати окремо або у поєднанні такі заходи захисту від прямого дотику:

Основна ізоляція струмовідних частин.

Огорожі та оболонки в ЕУ.

Барєри в ЕУ.

Розміщення струмовідних частин поза зоною досяжності

Розміщення струмовідних частин на недосяжній висоті чи у недосяжному місці.

Блоківки безпеки в ЕУ

Орієнтація в ЕУ

Захисне замикання (шунтування фази).

Захист від прямого дотику не вимагається, якщо номінальна напруга ЕУ не перевищує:

 1. 25В ~ і 60В =

У разі застосування системи безпечної наднизької напруги (БННН), якщо ел обладнання експлуатується в сухих приміщеннях.

 1. 25В ~ і 60В =

У разі застосування системи захисної наднизької напруги (ЗННН), якщо ел обладнання перебуває у зоні дії урівнювання потенціалів і експлуатується у сухих приміщеннях.

 1. 6 В~ і 15В= в усіх інших випадках.

Основна ізоляція стурмовідних частин

Ізоляція шар діелектрика за допомогою яких стумовідні частини відокремлюються одна від одної або від інших конструктивних елементів обладнання.

Захисна дія ізоляції полягає в обмеженні величини струму, що протікає через ізоляцію і, відповідно, через людину, що доторкується до ізоляції. Це відбувається через великий опір ізоляції.

Ел установки у першу чергу мають робочу ізоляцію, яка забезпечує протікання струму по потрібному шляху і безпечну експлуатацію обладнання (ізолює струмовідні частини від корпусів ЕУ). Щодо захисних заходів у першу чергу враховується основна ізоляція ізоляція струмовідних частин, що забезпечує захист від прямого дотику (до 1 хв).

Вимоги до основної ізоляції:

 1. має повністю покривати струмовідні частини
 2. повинна витримувати механічні, електричні, хімічні, теплові та інші впливи у процесі експлуатації.
 3. усунення ізоляції повинно бути можливим тільки шляхом її руйнування
 4. у разі забезпечення її повітряним проміжком (так звана змішана ізоляція), захист від прямого дотику або наближення до струмовідних частин на небезпечну відстань у тому числі напругою до 1кВ, необхідно здійснювати за допомогою інших заходів (оболонок, барєрів, огорож, розміщення поза зонною досяжності)

Огорожі та оболонки

Огорожа це частина, яка забезпечує захист від прямого дотику з боку можливого доступу.

Оболонка це огорожа внутрішньої частини обладнання, що запобігає доступу до струмовідних частин з будь-якого напряму, повністю огороджує ЕУ.

Вимоги до огорож і оболонок:

 1. огорожі і оболонки в ЕУ до і понад 1кВ повинні забезпечувати ступінь захисту: ІР2Х, згідно ГОСТ 14524, а саме в захисті проникнення в середину пальців чи предметів довжиною понад 80мм чи твердих тіл розміром більше 12мм.
 2. У випадку, коли для нормальної роботи обладнання необхідно мати більші розміри слід вживати інші заходи для запобігання вимушеного дотику.
 3. Вхід за огорожу або розкриття полки повинні бути можливими тільки за допомогою спеціального ключа чи інструменту.
 4. Огорожі і оболонки виконують суцільними, найчастіше в ЕУ напругою до 1кВ і сітчасті в ЕУ як до так і понад 1кВ.
 5. Огорожі і оболонки розміщуються на певних відстанях від струмовідних частин, в залежності від напруги, згідно ПУЕ.

Барєри в ЕУ

Барєр це частина, яка запобігає ненавмисному прямому дотику, але не перешкоджає навмисному прямому дотику. Це конструктивна частина, що перешкоджає вільному підходу до ЕУ.

Вимоги до барєрів:

 1. Повинні захищати від випадкового дотику до стумовідних частин в ЕУ до 1кВ, або наближення на небезпечну відстань в ЕУ понад 1 кВ.
 2. Для зняття барєрів не потрібно використовувати ключ або інструмент, але їх треба закріплювати так, щоб не можна було усунути ненавмисно.
 3. Барєри слід виконувати із ізолюючого матеріалу

Розміщення струмовідних частин поза зоною досяжності

Зона досяжності: це зона доступна для дотику з будь-якої поверхні, де зазвичай перебувають люди, до межі яку людина може досягти простягаючи голу руку без інструмента чи будь-яких пристроїв у будь-якому напрямі.

Розміщення поза зоною досяжності, для захисту від ненавмисного прямого дотику до струмовідних частин наругою до 1 кВ, або наближення до них на небезпечну відстань в електроустановках наругою понад 1 кВ, може застосовуватись за неможливістю застосування інших засобів (3.2, 3.3, 3.4). На рис представленні габарити зони досяжності в ЕУ наругою до 1 кВ визначені за умовами безпосереднього дотику голими руками без допоміжного пристрою (інструмента чи драбини). У випадку застосування допоміжних пристроїв, відстані позначені на рис, мають бути збільшені.

 

 

Розміщення струмовідних частин на недосяжній висоті чи в недоступному місці

Розміщення на недосяжній висоті відноситься до проводів повітряних ліній. Висота розміщення проводів залежить від напруги лінії та місцевості, по якій вона проходить. Висота розміщення проводів ЛЕП у населеній місцевості >= 7м. Розміщення струмовідних частин у закритій місцевості відноситься до КЛ чи проводок у приміщення (глибина прокладання кабелю >2,6м). Проводка під напругою.

Блоківки безпеки в ЕУ це пристрої які запобігають ураженню людини ел. струмом у випадку помилкових дій. За принципом дії блоківки безпеки поділяються на

Механічні (заскочки, стопори), що фіксують поворотну частину механізму у вимкненому стані. На п/с застосовується блок замків за допомогою яких можна ввімкнути або вимкнути вимикач чи розєднувач тільки за допомогою певного положення ключа до блок-замків.

Вимоги:

Ключ має бути тільки один. Ключі одного приєднання повинні мати один секрет.

Електромагнітні блоківки виконуються у вигляді електромагнітних замків.

Електричні блоківки це блокування електричних дверей. Застосовуються найчастіше в виробничих ЕУ. Має бути поєднана з електромагнітним пускачем.

 

ДВ двері, ЕУ електроустановка, КМ котушка замикає свої силові контакти, 1 блокований контакт для відмикання кнопки пуск. Для повторного запуску треба натиснути пуск.

Забороняється блокувати з дверима силові контакти ЕУ, через те що у випадку відкривання дверей ЕУ знеструмиться але після помилкового їх закриття, напруга автоматично зявиться на ЕУ.

Орієнтація в ЕУ

Методи орієнтації дозволяють працівникам чітко орієнтуватися під час виконання робіт і застерігають їх від виконання помилкових дій.

Методами орієнтування служать:

 1. Маркування частин ЕУ

Для розпізнавання приналежності і призначення обладнання. Виконуються за допомогою умовних позначень. Найчастіше літеро-змістових і цифрових.

Вимоги до позначення: обладнання одного приєднання повинно мати один номер.

Всі позначення наносяться на корпуса і схеми, відповідають один одному.

 1. Знаки. Знак електричної безпеки:
 2. Обережно електрична напруга. Жовтий фон, червона(чорна) рамка. Наноситься на корпусах електрообладнання, на дверях електроприміщень, на опорах повітряних ліній.
 3. Відповідне розташування та забарвлення частин.

Для змінного струму:

Фаза L1 верхня, ліва чи найбільш віддалена (жовта)

Фаза L2 розміщення середнє (зелена)

Фаза L3 нижня, ближня, права (червона)

Нейтраль N ізольована блакитна, заземлена повздовжні смуги жовтого і зеленого кольору.

Для постійного струму

L+ нижні, ближній, правий (червоне).

L- середній синій.

Нейтраль М верхня, ліва, дальня (блакитне).

 1. Світлова сигналізація: вказує на ввімкнення чи вимкнений стан ЕУ за допомогою сигнальних ламп.

Існують дві схеми сигналізації:

 1. На погашення: Працівники виконують роботу коли лампи горять. Напруга до 1 кВ і сигнальні лампи підключаються до мережі самої установки.

Недоліки: у можливості перегоряння лампи чи пошкодження мережі живлення відсутність світіння ламп відсутність напруги на ЕУ.

 1. На світло. Найчастіше понад 1 кВ.

Сигнальні лампи живляться від мережі оперативного струму. Напруга подається у випадку вимкнення ел. Установки. Схема не має таких недоліків.

Захисне замикання або шунтування фази

Захисне замикання штучне замикання на землю фази мережі з ізольованою нейтралю, в

Похожие работы

1 2 >