Захист і життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях

Заходи безпеки при проведенні РіНР: Перед початком робіт уважно оглянути пошкоджені будівлі і споруди; Заборонено без необхідності заходити у пошкоджені будинки і

Захист і життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях

Информация

Безопасность жизнедеятельности

Другие материалы по предмету

Безопасность жизнедеятельности

Сдать работу со 100% гаранией

Забезпечення моніторингу та визначення рівня небезпеки надзвичайних ситуацій (НС)

 

Основні поняття та визначення

Надзвичайна ситуація порушення нормальних умов життя і діяльності людей на ОГД або території, викликане аварією, катастрофою, стихійним явищем, епідемією, епізоотією, епіфітотією, великою пожежою, застосуванням засобів ураження, які привели чи можуть привести до людських чи матеріальних втрат.

Стихійне лихо явище природи, яке викликає катастрофічні наслідки і характеризується порушенням нормальних умов життя і діяльності, загибеллю людей, руйнуванням або пошкодження будівель і споруд, знищення матеріальних цінностей.

Аварія небезпечна подія техногенного характеру, що створює загрозу для життя і здоровя людей і призводить до руйнування будівель, обладнання, порушення виробничого процесу чи завдає шкоди довкіллю.

Катастрофа велика за масштабами аварія чи інша подія, що призводить до тяжких,

трагічних наслідків.

Потенційно-небезпечний обєкт(ПНО) - обєкт, на якому виготовляються, переробляються і зберігаються радіоактивні, хімічні, або біологічні апарати, пожежо-, вибухонебезпечні обєкти, транспортні мережі і гідротехнічні споруди.

 

Класифікація надзвичайних ситуацій (НС)

 

 

Характер дії руйнівних факторів НС на людину і навколишнє середовище

 

Фактори ураження:

- Повітряна ударна хвиля (ураган, вибух)

- Хвиля тиску в ґрунті (зсув)

- Сейсмічна вибухова хвиля (землетрус)

- Хвиля прориву гідротехнічних споруд

- Екстремальний нагрів середовища

- Теплове випромінювання

- Іонізуюче випромінювання

- Токсична дія

Надзвичайні ситуації техногенного характеру виникають на потенційно небезпечних обєктах (ПНО), які становлять загрозу людині і довкіллю.

Види ПНО:

- хімічно-небезпечні обєкти(ХНО);

- радіаційно-небезпечні обєкти(РНО);

- вибухо-, пожеженебезпечні обєкти;

- гідродинамічні небезпечні обєкти;

- транспорт.

Основні причини НС техногенного характеру:

- безвідповідальне ставлення до вимог ТБ;

- низький контроль за станом виробництва;

- порушення технології виробництва, правил експлуатації обладнання, машин, механізмів і транспорту;

- недотримання правил зберігання агресивних, вибухо-і пожежонебезпечних речовин;

- фізичне старіння і корозія металів.

Радіаційна аварія аварія з викидом радіоактивних речовин або іонізуючих випромінювань за межі, непередбачені проектом, у їх безпечності.

Фактори ураження:

* Радіаційне забруднення навколишнього середовища, будівель, транспорту, матеріалів, продуктів, устаткування і т. п.

* Радіаційне випромінювання (вплив на людей, тварин, рослин, окремих приладів).

 

Обєкти комунального господарства

 

 

Погіршують екологічний стан джерел водопостачання:

* Надходження у водні обєкти значної кількості отруйних речовин і неочищених стоків.

* Пошкодження водопровідних та каналізаційних мереж.

* Обмежені технічні можливості в очищенні питної води в достатній кількості.

Оцінка хімічної обстановки - визначення масштабу і характеру зараження СДОР, аналіз їх впливу на життєдіяльність.

Прогнозування обстановки :

Довгострокове: визначають можливі хімічної масштаби зараження, необхідність сил і засобів для ліквідації наслідків можливих аварій;

Оперативне: під час виникнення конкретної аварії.

Оцінка хімічної обстановки включає:

* визначення глибини зараження;

* визначення площі зараження і нанесення на карту місцевості;

* визначення часу підходу СДОР до обєкта;

* визначення тривалості дії СДОР;

* визначення можливих втрат людей.

Зона зараження - територія, на якій концентрація СДОР досягає величини, які небезпечні для здоровя і життя людей.

Глибина зараження максимальна протяжність площі зараження за межами місця аварії.

Тривалість хімічного зараження - час хімічного випаровування СДОР протягом якого існує небезпека ураження.

 

Оцінка пожежонебезпечних зон

 

Пожежна обстановка: масштаби і щільність ураження пожежами, що впливає на роботу ОГД, життєдіяльність населення

Для оцінки пожежної обстановки необхідно:

* визначити вид, масштаб і характер пожежі;

* провести аналіз впливу пожежі на стійкість роботи ОГД і життєдіяльність населення.

* вибрати найбільш доцільні дії пожежних підрозділів з локалізації і гасіння пожежі, евакуації при необхідності людей.

Основні причини пожеж:

- необережне поводження з вогнем;

- порушення правил пожежної безпеки;

- природні явища.

Фактори, від яких залежить хід пожежі:

- Вогнестійкість будинків і споруд

- Пожежна безпека виробництва

- Щільність забудови

- Метеоумови

Пожежна небезпека виробництва визначається:

* технологічним процесом,

* матеріалами, що використовуються у виробництві.

Уражаючі фактори:

- ударна повітряна хвиля;

- теплове випромінювання;

- розлітання твердих частинок;

- токсична дія.

 

Укриття в захисних спорудах

 

Фонд захисних споруд забезпечується:

- освоєнням підземного простору міст і населених пунктів;

- обстеження і облік підземних і наземних будівель і споруд, які відповідають вимогам захисту;

- дообладнування з урахуванням реальної обстановки підвальних та інших заглиблених приміщень;

- будівництво заглиблених споруд, окремо розташованих від ОГД і пристосованих для захисту;

- масового будівництва в період загрози виникнення НС найпростіших сховищ.

Наявний фонд захисних споруд може використовуватись для господарських, культурних і побутових потреб.

 

Евакуаційні заходи

 

В умовах неповного забезпечення захисними спорудами:

основним способом захисту є евакуація населення і розміщення його в безпечних зонах.

Випадки в яких проводиться евакуація:

- затоплення території;

- небезпечне радіоактивне забруднення;

- небезпечне хімічне забруднення;

- ін. НС, що загрожують життю і здоровю людей.

Проведення організованої евакуації, запобігання проявів паніки і недопущення загибелі людей забезпечується шляхом:

- планування евакуації населення;

- визначення зон, придатних для розміщення евакуйованих;

- організації оповіщення про початок евакуації;

- організації управління евакуацією;

- життєзабезпечення евакуйованого населення;

- навчання населення діям при проведенні евакуації.

Способи евакуації:

- вивезення із небезпечних зон;

- організоване виведення населення пішки за розробленим маршрутом.

 

Медичний захист

 

Мета: - запобігання або зменшення ступеня ураження людей;

- своєчасне надання допомоги потерпілим та їх лікування;

- забезпечення епідеміологічного благополуччя в зонах НС.

Забезпечується проведенням:

- планування і використання наявних сил і засобів органів охорони здоровя, незалежно від їх відомчої належності;

- розгортання в надзвичайних умовах необхідної кількості лікувальних закладів;

- завчасне створення і підготовка спеціальних медичних формувань;

- підготовка медичного персоналу та загальне медико-санітарне навчання населення;

- контроль за станом довкілля, санітарно-гігієнічною та епідеміологічною ситуацією;

- контроль за якістю продуктів харчування, продовольчої сировини, питної води.

 

Інженерний захист населення

 

Вимоги до захисної споруди

* Цілісність конструкції;

* Надійність герметизації і систем подачі повітря;

* Оснащення сан.-технічним та іншим обладнанням;

* Запас води;

* Кваліфікований персонал.

Захисні споруди (ЗС) для захисту населення від наслідків НС, уражаючих факторів ЗМЗ.

 

 

За місцем розташування:

- Вбудовані

- Окремо розташовані

- Метрополітени

- Гірські виробки, печери

За захисними властивостями:

* Сховища

* Протирадіаційні укриття

* Найпростіші укриття

Сховища надійний захист від уражаючих факторів.

Характеризуються:

* ступенем захисту від тиску;

* коефіцієнтом захисту(ослаблення), тобто в скільки разів рівень радіації менший ніж ззовні.

 

Радіаційно-хімічний захист населення в НС. Захист населення при радіоактивному забрудненні

 

Основні заходи захисту населення:

* використання колективних та індивідуальних засобів захисту;

* дотримання необхідних режимів поведінки;

* застосування засобів медичної профілактики;

* евакуація;

* обмеження доступу на забруднену територію;

* заборона споживання забруднених продуктів харчування і води;

* санітарна обробка людей, дезактивація одягу, техніки, споруд, території та ін. обєктів.

З урахуванням: характеру аварії, метеорологічних умов прогнозується:

- можливе поширення радіоактивного зараження;

- визначають зони радіоактивного зараження.

На підставі цього здійснюється:

* оповіщення населення про небезпеку;

* даються вказівки про:<

Похожие работы

1 2 3 4 > >>