Застосування комунікативного аудиту удосконалення інформаційної діяльності підприємства

Система підтримки рішень (СПР) - компютерна інформаційна система, яка підтримує процес прийняття управлінських рішень в ситуаціях, які не досить добре

Застосування комунікативного аудиту удосконалення інформаційної діяльності підприємства

Дипломная работа

Менеджмент

Другие дипломы по предмету

Менеджмент

Сдать работу со 100% гаранией
ектронні ЗМІ, листи роботодавцю, ділові ігри, презентації для співробітників, електронні бібліотеки, тематичні фотостенди. Найчастіше компанії використовують внутрішні зборів, розсилки повідомлень, стенди з інформацією та внутрішні сайти.

В даний час вкрай важливо правильно вибудовувати роботу з управління системою внутрішніх комунікацій в організації. Необхідно створювати єдине інформаційне поле, усувати комунікативні розриви, постійно отримувати зворотний зв'язок від персоналу з метою залучення співробітників у процеси управління організацією, підвищення мотивації до досягнення цілей компанії, поліпшення якості процедур прийняття управлінських рішень.

Отже, система внутрішніх комунікацій - це комплекс заходів, що буде повноцінно працювати, якщо використовувати ряд інструментів, так як саме комплекс заходів дозволяє зробити систему комунікацій прозорою, відкритою та регулярною.

комунікативний аудит інформаційний підприємство

ВИСНОВКИ

 

У результаті тенденцій інформатизації суспільства якісно змінюються його традиційні процеси, в т.ч. бізнес-процеси: виробництво, управління, всі сфери соціального життя суспільства. Зрослі темпи зростання індустріальної сфери послужили причиною того, що обсяг доступної і необхідної для діяльності суб'єкта ринку інформації збільшився в кілька разів. З точки зору комунікативного мислення, нові способи отримання конкурентної переваги пов'язані з глобальним процесом інформатизації, активного формування та широкомасштабного використання інформаційних технологій.

Історична тенденція розвитку інформаційної комунікації полягає насамперед у тому, що постійно множаться канали розповсюдження інформації. При цьому минулі засоби комунікації та інформації не скасовуються, а займають свою нішу в певному історичному просторі-часі і змінюють характер і конфігурацію інформаційно-комунікаційного середовища. З точки зору соціально-технологічних характеристик Інтернет - це місце і сучасний спосіб, де з'єднуються колишні типи і форми комунікації. В Інтернеті незмірно підвищується швидкість і дешевизна поширення інформації (в 700 разів швидше і 335 разів дешевше, ніж по пошті), нескінченно розсовуються межі надання інформації, повсюдно поширюється плюралізм інформації та ін. [16, с. 127].

Структура і характер інтернет-інформації суттєво відрізняється від характеру і структури звичайної інформації. По-перше, тут представлені всі види комунікації (масова, спеціалізована, міжособистісна, інтраперсональний), тоді як у ЗМІ міжособистісна і інтраперсональний комунікація практично відсутня. По-друге, питома вага і значення масової комунікації в Інтернеті звужуються, тому що тут панує спеціалізована інформація при одночасному значному зростанні індивідуального (інтерактивного) взаємодії. По-третє, в мультимедійному світі e-простору різко зростає різноманітність змісту доступної інформації.

При цьому в Інтернеті в тому чи іншому вигляді присутні всі традиційні засоби комунікації: відеоконференція, мета-пошук, онлайн-голосування, форум та інші типи інтернет-спілкування не тільки відтворюють всі відомі форми спілкування, а й пропонують принципово нові, що значно полегшує роботу підприємств.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник Под ред. Проф. Г.А. Титоренко. - М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1998. - 400 с.

. Ахметов К. Экономика ИТ и корпоративные информационные системы // Компьютер прес. - 1997. - №1. - С. 31-33.

. Барабанов С. и др. Компьютерные системы: вчера, сегодня, завтра // Компьютер прес. - 1997. - №2. - С. 152-158.

. Бузмаков В.И, Мартынович А.М. Стратегия развития информационной системы управления // Корпоративные системы. - 2004. - №1. - С. 12-18.

. Вендров A.M. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 217 c.

6. Данилин А., Слюсаренко А. Архитектура и стратегия. «Инь» и «Янь» информационных технологий предприятия. - М.: Интернет-Университет информационных технологий, 2005. - 504 с.

. Информационные системы / Под ред. В.Н. Волковой и Б.И. Кузина. - СПб.: Изд-во СПбГТУ, 1998. - 320 с.

. Информационные технологии управления: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. Г.А. Титоренко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 156 с.

. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За редакцією В.С. Пономаренка. - К.: Видавничий центр "Академія", 2002. - 544с.

. Інформаційні системи в менеджменті: Навчальний посібник / Глівенко С.В., Лапін Є.В., Павленко О.О. та ін. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. - 407с.

. Інформаційні системи і технології: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / С.Г. Карпенко, В.В. Попов, Ю.А. Тарнавський, Г.А. Шпортюк. - К.: МАУП, 2004. - 292 с.

. Информатизационные технологии в бизнесе / Под ред. М. Желены. - СПб: Питер, 2002. - 620 с.

. Калянов Г.Н. Построение архитектуры предприятия // Корпоративные системы. - 2005. - №3. - С. 9-12.

. Компьютерные информационные системы управленческой деятельности под. ред. Г.А. Титоренко - М, 2003. - 442 с.

. Корпоративная информационная система // Компьютер прес. - 1997. - №7. - С. 216-222.

. Мишенин А.И. Теория экономических информационных систем. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 167 с.

. Николаева Г.Н. Коммуникативная компетентность личности. - Орел.: Издателство Социально-образовательного центра, 1997. - 109 с.

. Петров В.Н. Информационные системы. - СПб.: Питер, 2002. - 210 с.

. Проектирование экономических информационных систем / Е.А. Петров, Г.М. Смирнов, А.А. Сорокин, Ю.Ф. Тельнов. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 183 с.

. Ситник В.Ф. Основи інформаційних систем / В.Ф.Ситник. - К.: КНЕУ, 2001. - 420 с.

. Смирнова Г.Н., Сорокин А.А., Тельное Ю.Ф. Проектирование экономических информационных систем: Учебник / Под ред. Ю.Ф. Тельнова. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 196 с.

. Спивак В. А. Современные бизнес-коммуникации//Стандартные положения об отделах, формы переписки, делопроизводство. - СПб.: Питер, 2002. - 76 с.

. Татарчук М.І. Корпоративні інформаційні системи: навч. посібник / М.І.Татарчук. - К.: КНЕУ, 2005. - 291 с.

. Тельнов Ю.Ф. Интеллектуальные информационные системы в экономике: Учебное пособие. - М.: Синтег, 1998. - 358 с.

25. Тупикина Е.Н., Мелюхин А.П. Информационные системы и сети: Учебное пособие. - Владивосток: Изд-во Дальневост. гос. акад. экономики и управления, 1999. - 410 с.

. Устюжанина Е.В., Бочаров Г.И. Внутрифирменное реформирование. Новые экономические подходы. - М.: Акционер, 1999. - 135 с.

27. Шафрин Ю.А. Информационные технологии: В 2ч. . - М.: Лаборатория Базовых Знаний, 1999. - 336 с.

Похожие работы

<< < 2 3 4 5 6