Застосування засобів паблік рилейшнз в процесі підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012

  Анжела Мюррей. PR.: М., Фаир Пресс, 2003. - с. 6 -13. Алешина И.В. Паблик рилейшнз для менеджеров и маркетеров.

Застосування засобів паблік рилейшнз в процесі підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012

Дипломная работа

Маркетинг

Другие дипломы по предмету

Маркетинг

Сдать работу со 100% гаранией
ток інфраструктуру України (видання «Факти» та «2000») та проведення різноманітних круглих столів, конференцій, самітів в рамках проведення ЄВРО2012 (видання «Високий замок»). Спрямованість публікацій в українських газетах різна позитивна та нейтральна (газета «Факти»), нейтральна (газета «2000») та позитивна (видання «Високий замок»). Щодо польських ЗМІ, то можна сказати, що досліджувані видання більше уваги приділяють також питанням розвитку інфраструктури країни, а ще подієвим комунікаціям (видання «Gazeta Rzeczpospolita»), крім інфраструктури розглядаються і питання розвитку туристичної сфери (газета «Gazeta Polska» та «Gazeta Zycie»). Спрямованості матеріалів досліджуваних польських видань переважно позитивна.

Здійснивши теоретичне та практичне дослідження процесів ПР-забезпечення підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012 можна сказати, що сталої ПР-кампанії по підготовці України до проведення чемпіонату немає, а є лише окремі її елементи (публікації ЗМІ, подієві комунікації), що напряму повязані з практичним втіленням теоретичних положень Державної цільової програми “Забезпечення підготовки і проведення в Польщі та Україні фінального турніру чемпіонату Європи УЄФА 2010/12 з футболу” на 2007-2012 роки в Україні.

 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 1. Анжела Мюррей. PR.: М., Фаир Пресс, 2003. - с. 6 -13.
 2. Алешина И.В. Паблик рилейшнз для менеджеров и маркетеров. М.: Издательство “Гном-Пресс”, 1997. с. 256.
 3. Бебик В.М. Політичний маркетинг і менеджмент: монографія. К.:МАУП,1996. - с. 80-83.
 4. Беленков С. PR в ХХI веке: выживание в новом качестве // Со-общение. №3-4, март-апрель. 2000.
 5. Блажнов Е.А. Паблик РилейшнзPR: приглашение в мир цивилизованных рыночных и общественных отношений. Учебное пособие. М.: ИМАПресс, 1994. с. 152.
 6. Блэк Сем.PR: Международная практика. М.:1997.
 7. Блэк С. Введение в паблик рилейшнз. Пер. с англ. Ростов н/Д: Феникс, 1998. с. 320.
 8. Ваганова О.В. Функції масової комунікації у діяльності субєктів міжнародних відносин. // Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2002. Випуск 36. Частина 1.- с.162 - 168.
 9. Викентьев И.Л. Приемы рекламы и public relations: 215 примеров, 130 учебных задач и 15 практических приложений / Система профессиональных разработчиков, консультантов и преподавателей “Триз-шанс”. К., 1997. с. 223.
 10. Вітер І.І. Політика європейської інтеграції України в контексті глобалістики. 2002. Випуск 36. Частина 1.- с.- 62.
 11. Городяненко В.Г., Гілюн О.В. Соціологія. К., - 2002
 12. Деревяненко А. Г. Інформаційні центри: структура і методи діяльності. К.: 1999.
 13. Державна цільова програма “Забезпечення підготовки і проведення в Польщі та Україні фінального турніру чемпіонату Європи УЄФА 2010/12 з футболу” на 2007-2012 роки в Україні main.ffu.org.ua/euro2012concept.doc.
 14. Зернецька О.В. Зовнішня політика України в аналітиці вітчизняних і зарубіжних медіа. // Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2002. Випуск 36. Частина 1.- с.157 - 162.
 15. Іванов В.Ф. Теоретико-методологічні основи вивчення змісту масової комунікації. К.: Київський університет ім.Тараса Шевченка, 1996.
 16. Концепція інформаційного забезпечення процесу підготовки та проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні bohush.org.ua/ua/index.php?option=com_content&task=view&id=171& Itemid=61.
 17. Королько В.Г. Основи паблік рилейшнз. Посібник. К.:1997.
 18. Королько В.Г. Паблік рілейшнз. Наукові основи. Методика. Практика. Підручник. К.: Видавничий дім „Скарби”. 2001. с. 528.
 19. 215. Королько В. У пошуках теорії мультикультурних паблік рилейшнз. // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2002. № 3. с. 28-41.
 20. Лебедєва Т.Ю. Паблік рилейшнз. Корпоративная и политическая режисура. Модель. Система цінностей. Каналы СМК. М.: Издательство московского университета, 1999. с.352.
 21. Лебедева Т.Ю. Искусство обольщения. Паблик рилейшнз по-французски. Концепции. Практика. М.: Издательство Московского университета, 1996. с. 134.
 22. Лубніна Н. Європейська та українська молодь про майбутнє Європи. // Євробюлітень, січень 2003. - с. 14.
 23. Макаренко Є.А. Актуальні проблеми міжнародної інформації. Збірник статей. Рівне, РІС КІСУ, 2001.- с. 33 - 49.
 24. Макаренко Є.А. Європейська інформаційна політика.Монографія.К.-2000.
 25. Макаренко Є.А. Міжнародні інформаційні відносини: К. 2002. - с. 202 - 212.
 26. Макаренко Є.А. Трансформація зовнішньополітичної діяльності // Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2002. Випуск 36. Частина 1.- с. 3 - 11.
 27. Масова комунікація: Підручник / А. З. Москаленко, Л. В. Губерський, В. Ф. Іванов, В. А. Вергун К.: Либідь, 1997, с. 216.
 28. Методичні рекомендації щодо створення регіональних інформаційних центрів для висвітлення підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу www.uazakon.com/documents/date_3c/pg_gngyoz.htm.
 29. Моисеев В.А. Паблик рилейшнз. Теория и практика. К.:1999. - с.273 -279.
 30. Пічі В. М. Соціологія. Курс лекцій.:К. -1997.
 31. Полторак В.А. Социология общественного мнения. Учеб. пособие. - К.: Арт-Пресс, 2000, с. 264.
 32. Польський суспільно-політичний тижневик «Gazeta Rzeczpospolita» (01.12.08 30.03.2009).
 33. Польський суспільно-політичний тижневик «Gazeta Polska» (01.12.08 30.03.2009).
 34. Польський суспільно-політичний тижневик «Gazeta Zycie» (01.12.08 30.03.2009).
 35. Почепцов Г.Г. Паблик Рилейшнз средство социальной коммуникации. (История и практика) К.; Дакор.,2002.
 36. Почепцов Г.Г. Теорія комунікацій. К.: Видавничий центр „Київський Університет”, 1999.- с.104 - 111.
 37. Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникации: от речей президентов до переговоров с террористами. М.: Центр, 1998. с. 352.
 38. Программа PHARE: Европейський Союз странам Центральной и Восточной Европы.//ПР сегодня: новые подходы, исследования, международная практика/Пер. с англ. М.: Консалтинговая группа «Имдж Контакт», ИНФРА-М, 2002. - с. 300 - 317.
 39. ПР сегодня: новые подходы, исследования, международная практика. / Пер. с англ. М.: Консалтинговая группа “Имидж-Контакт”,ИНФРА-М,2002. с. 492.
 40. Слісаренко І.Ю. Паблік рілейшнз у системі комунікації та управління.-К.:МАУП, 2001.- с.43 45.
 41. Український суспільно-політичний тижневик «2000» (01.12.08 30.03.2009).
 42. Український суспільно-політичний тижневик «Високий замок» (01.12.08 30.03.2009).
 43. Український суспільно-політичний тижневик «Факты» (01.12.08 30.03.2009).
 44. Тихомирова Є.Б. Звязки з громадськістю: Навчальний посібник / РівненськогоІСКСУ. К.,2001.- с.486 - 504.
 45. Чумиков А. Измерение эффективности PR-деятельности. Рекомендации для заказчиков и исполнителей PR-проектов // Советник. №7. с. 20-21.
 46. Шевченко О.В. PR-технології у міжнародних відносинах (європейський досвід та перспективи України). К.:КІМВ ім.Тараса Шевченка, 2003. с. 6 103.
 47. Шевченко О.В. Технології паблік рилейшнз у міжнародних відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2002. Випуск 36. Частина 1. с.129 - 136.
 48. Шевченко О.В. Паблік рілейшнз як чинник зовнішньої політики і політичної культури в сфері міжнародних відносин: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.03 /Київський національний ун-т ім. Т.Шевченка, Інститут міжнародних відносин. К., 2001. с. 23.
 49. Шишкина М.А. Паблик рилейшнз в системе социального управления. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 1999. с. 444.
 50. Яковлев И.П. Паблик рилейшнз в организациях. СПб.: ТОО “Петрополис”, 1995. с. 148.

 

 

Додаток А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

 

Контент-аналітичне дослідження українських та польських ЗМІ.

 

Табл.Б.1. Інформація про Євро2012 в українському виданні «Факти»

Українське видання «Факти»Загалом

№Категорії аналізуГрудень

2008 р.Січень

2009 р.Лютий

2009 р.Березень

2009 р.ПНтНгПНтНгПНтНгПНтНг1.Інформаційні центри2.Міждержавна комунікація3.Залучення інвестицій׀׀ ׀34.Влада бізнес׀׀׀35.Туристична привабливість6.Інфраструктура׀ ׀׀׀׀׀ ׀׀87.Подієві комунікаціїЗагальні даніЗа характером інформації12120131021По місяцях4343Разом14

Табл.Б.2. Інформація про Євро2012 в українському виданні «2000»

Українське видання «2000»Загалом

№Категорії аналізуГрудень

2008 р.Січень

2009 р.Лютий

2009 р.Березень

2009 р.ПНтНгПНтНгПНтНгПНтНг1.Інформаційні центри2.Міждержавна комунікація׀׀׀ ׀43.Залучення інвестицій׀14.Влада бізнес׀׀ ׀׀׀ ׀׀75.Туристична привабливість׀׀26.Інфраструктура׀ ׀׀׀׀׀ ׀ ׀׀ ׀ ׀׀׀137.Подієві комунікації׀׀׀׀4Загальні даніЗа характером інформації162123322441По місяцях9679Разом31

 

Табл.Б.3. Інформація про Євро2012 в українському виданні «Високий замок»

Українське видання «Високий замок»Загалом

№Категорії аналізуГрудень

2008 р.Січень

2009 р.Лютий

2009 р.Березень

2009 р.ПНтНгПНтНгПНтНгПНтНг1.Інформаційні центри׀12.Міждержавна комунікаці

Похожие работы

<< < 10 11 12 13 14 15 >