Загальна характеристика емоцій дітей дошкільного віку

Здатність до емоційних переживань проявляється одразу після появи дитини на світ. Проведені спостереження показують, що перші емоції - негативні, вони

Загальна характеристика емоцій дітей дошкільного віку

Курсовой проект

Психология

Другие курсовые по предмету

Психология

Сдать работу со 100% гаранией
спекти поводження, привертайте увагу дітей до подій, які викликають емоції.

Визначайте право дітей на емоції, але не допускайте руйнівної поведінки.

ВИСНОВОК

 

Отже, першою формою людської активності є емоції, за сьогоднішніх умов психічний розвиток дитини значно ускладнений. Емоції стають своєрідним орієнтиром в пізнанні світу, чим більше емоцій, тим більше дитина має можливостей взаємодії з дорослим. Провідною діяльністю в немовлячому віці є емоційне спілкування. Воно залежить від ситуації сумісного життя з матірю. Для дитини батьки стають центром світу, засобом розуміння його та інших людей. Спілкування в цей період повинно носити емоційно позитивний характер. Тим самим у дитини створюється емоційно-позитивний тонус, що буде слугувати ознакою фізичного і психічного здоров'я.

Спираючись на психологічні та педагогічні факти, слід підкреслити, що соціальна ситуація психічного розвитку дитини-немовляти це: ситуація нерозривної єдності дитини і дорослого соціальна ситуація «МИ» - соціальна ситуація комфорту. Показником існування такої соціальної ситуації є позитивний емоційний фон, який є умовою нормального фізичного та психічного розвитку дитини. Цей емоційно-позитивний фон необхідно постійно підтримувати. Емоції розвиваються тільки при взаємодії з дорослими людьми, які наповнюють життя немовляти різними враженнями.

Соціальна ситуація спільного життя дитини з дорослим зумовлює виникнення нового типу діяльності, їх безпосереднього емоційного спілкування.

Отже, можна зробити висновки, що проблема емоційної культури є загальновизнаною, а успішність її вирішення залежить від підготовленості батьків і вихователів та їхньої співпраці у цьому напрямку. Особливо слід звернути увагу на необхідність поглибленого ознайомлення дошкільників з різними емоційними станами, формування у них уявлень про внутрішні та зовнішні чинники, що зумовлюють певний настрій у людини та його зовнішні прояви міміку, жести, вчинки; також необхідно зясувати умови оптимізації спілкування з дорослими та однолітками як засобу виховання емоційної культури дошкільника. Дослідження цих питань, на нашу думку, сприятиме більш успішному вирішенню означеної проблеми.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 1. Абрамов Г.В. Возрастная психология. М., 1997. Гл.12-14.
 2. Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкер Р. Социальная психология.
 3. Психологические законы поведения человека в социуме. СПб: прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. 560 с.
 4. Бреслав Г.М. “Эмоциональные особенности формирования личности в детстве: норма и отклонения. - М, 1990.
 5. “Взаємодія дорослих із дітьми раннього віку” Лідія Свирська, Ніна Петрова.
 6. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. А.В. Петровського. М., 1979. Гл. ІІІ.
 7. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. СОЮЗ С. П., 1997. 224с.
 8. Дудкевич Т.В Дошкільна психологія: Навч. посіб. К., Центр учбової літератури, 2007 391с.
 9. Емоційний розвиток дитин (Упоряд. Максименко С., Максименко К., Плавник О. 2003 р. (Психологічний інструмент)Заброцький М. Основи вікової психології. Тернопіль, 2003.
 10. Кононко О.Л. Соціально-емоційний розвиток особистості (в дошкільному дитинстві): Навч. посіб. для вищ. навч. закладів. К.: Освіта, 1998. 255 с.
 11. Кошелеві А.Д “Эмоциональное развитие дошкольника».
 12. Мухина В.С. Детская психология. М., 1985

13. Павелків Р.В., Цигикало О.П Дитяча психологія: Навч. Посіб. К., Академвидав, 2008 432с. (Алма матер)

Похожие работы

<< < 4 5 6 7 8