Життя та творчість Г. Сковороди

Але не помилимося, якщо повторимо усталене визначення: це представник так званої української “філософії серця”, мислитель, що мріяв про щастя в

Життя та творчість Г. Сковороди

Информация

Литература

Другие материалы по предмету

Литература

Сдать работу со 100% гаранией
й, зла утроба!Я на ноги встал, воскрес от гроба...

Висновок

 

На мою думку Т.А. Білич та інші автори, які схильні мало не цілком виводити філософські погляди Сковороди з матеріалізму Ломоносова, ігнорують особливості ідейного розвитку філософів, не враховують їх наукових інтересів, а також того рівня науково-філософського розвитку, якого вони досягли.

Я не можу погодитися з тими авторами (Д.І. Багалій, В. Білий та інші), які твердять, що філософська спадщина Сковороди має лише історичний інтерес і що для нашого часу вона нібито повністю втратила своє значення.

З прочитаних мною авторів книг про філософію Сковороди, я схиляюсь до думки М.Редька, який вважав, що Сковорода належав до тих видатних прогресивних мислителів, які століттями шукали шляхи до щасливого життя у моральній сфері. Г.С. Сковорода вірив, що шляхом морального вдосконалення та освіти людей можуть бути перебудовані суспільні відносини на основі “сродної” праці. Це була ідеалістична утопія. Лише марксизм (як вважає М. Редько), відкривши закони суспільного розвитку, вказав шляхи перебудови суспільних відносин і морального вдосконалення людей і, таким чином, поставив розвязання проблеми щастя, проблеми морального вдосконалення на реальний грунт.

Філософська позиція Г.С. Сковороди, органічно повязана із його життєвим шляхом, що ґрунтувався на розроблених ним філософських засадах, спричинилась до істотного внеску, здійсненного видатним мислителем в історію філософської думки України. Значення Г.С. Сковороди вельми широке. Воно охоплює усі сфери духовного життя українського народу, визначає істотний внесок його в розвиток української культури загалом.З огляду на це є підстави говорити про започаткований Г.С.Сковородою особливий тип українського інтелігента, чим, зрештою, й визначається місце його в історії культури українського народу.

Список використаної літератури

 

1. Багалій Д. 1.”Український мандрівний філософ Г. Сковорода”. К., 1992.

2. Таранов П. „120 философов”, - С., 2002.

3. Філософська думка в Україні. Бібліографічний словник. К.,2002.

4. Григорій Сковорода: дослідження, розвідки, матеріали., - К., 1992.

5. Сковорода Г.С. Український мислитель. - К., 1992.

6. Тисяченко Г. ”Народний філософ-учитель Г.Сковороди.” К., 1922.

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 5