Європейський союз

Розглядаючи причини інтеграції, не можна не помітити, що кожна з що в інтеграційному процесі сторін має свої власні інтереси і

Європейський союз

Информация

Юриспруденция, право, государство

Другие материалы по предмету

Юриспруденция, право, государство

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат

на тему:

Європейський союз

 

 

Вступ

 

Європейський Союз (офіційна назва, скорочено - ЄС) - політичний та економічний інтеграційне об'єднання 27 країн Європи: Німеччині, Франції, Італії, Бельгії, Нідерландів, Люксембургу, Великобританії, Данії, Ірландії, Греції, Іспанії, Португалії, Австрії, Фінляндії, Швеції, Угорщини, Кіпру, Латвії, Литви, Мальти, Польщі, Словаччини, Словенії, Чехії, Естонії, Болгарії і Румунії. ЄС будується на основі Європейських співтовариств: Європейського економічного співтовариства та Європейського співтовариства з атомної енергії (засновані у 1957 р.). Європейське об'єднання вугілля і сталі (з нього почалося створення ЄС в 1951 р.) 23 червня 2002 р. припинило своє існування у зв'язку із закінченням Договору про його створення, укладеного на 50 років і не продовжувати сторонами, так як темпи розвитку Європейських співтовариств зробили існування ЄОВС неактуальним.

Головні цілі Союзу та його повноваження визначені Єдиним європейським актом (1987 р.), Маастрихтським (1992 р.), Амстердамським (1999 р.) і Ніццького (2001 р.) договорами. 29 жовтня 2004 р. в Римі пройшла церемонія підписання Конституції, для ухвалення якої буде потрібно її ратифікація всіма державами-членами ЄС, покликана замінити Римський, Маастрихтський, Амстердамський і підписаний у договори (з додатком незначного числа додаткових протоколів). У ній зведені воєдино пропозиції щодо нової інституційної структури Євросоюзу та його функціонування. Тим самим будуть істотно спрощені базові юридичні документи ЄС. Створення єдиного ринку для більш, ніж 455 мільйонів європейців забезпечує свободу переміщення людей, товарів, послуг і капіталу. Усередині Європейського Союзу розробляється єдина політика в таких галузях, як сільське господарство, телекомунікації, транспорт, енергетика та охорона навколишнього середовища. Для відносин із зовнішнім світом Союз розробляє зовнішню торгову і комерційну політику і починає грати все більш важливу роль на міжнародній арені шляхом проведення єдиної зовнішньої політики і політики безпеки.

Інтереси європейців на міжнародному рівні представляються низкою незалежних інститутів: Європейська Комісія - виконавчий орган ЄС, що складається з 20 членів, які призначають на 5 років національними урядами, але повністю незалежні у виконанні своїх обов'язків. Склад Комісії затверджується Європейським Парламентом. Кожен член Комісії відповідає за певну сферу політики ЄС і очолює відповідний Генеральний Директорат

Європейський Парламент - збори з 626 депутатів, безпосередньо обраних громадянами країн-членів ЄС строком на 5 років. Голова Європарламенту обирається на 2,5 року. Депутати Європарламенту вивчають законопроекти і затверджують бюджет. Вони приймають спільні рішення з Радою Міністрів з питань і контролюють роботу Рад ЄС та Європейської Комісії. Європарламент проводить пленарні засідання в Страсбурзі (Франція) та Брюсселі (Бельгія). Європейський Центральний Банк (ЄЦБ) - орган ЄС, що визначає валютну політику країн ЄС, що встановлює ключові процентні ставки, керуючий офіційними резервами Європейської системи Центральних Банків (ЄСЦБ), головним завданням якої є підтримка стабільності цін. ЄЦБ має право санкціонувати емісію банкнот у межах валютного союзу Європейський Інвестиційний Банк (ЄІБ) - орган ЄС, заснований в 1959 р. ЄС для сприяння розвитку, інтеграції та співпраці шляхом надання інвестиційних позик. Позички надаються під однаковий відсоток, що забезпечує збалансованість управління позикою в частині погашення заборгованості. Позички надаються для розвитку відсталих європейських регіонів і реалізації проектів, що становлять спільний інтерес. Європейський Суд - судовий орган ЄС вищої інстанції, що регулює розбіжності між державами-членами ЄС, між державами-членами ЄС і самим ЄС, між інститутами ЄС, між ЄС і фізичними або юридичними особами. Комітет регіонів - консультативний орган Ради Міністрів і Комісії, що надає висновки з усіх питань, що зачіпають інтереси регіонів. Комітет складається з 222 членів - представників регіональних і місцевих органів, повністю незалежних у виконанні своїх обов'язків.

Рада міністрів - основний орган прийняття рішень, який збирається на рівні міністрів національних урядів, і його склад змінюється в залежності від обговорюваних питань: Рада міністрів закордонних справ, Рада міністрів економіки і т.д. У рамках Ради представники урядів держав-членів обговорюють законодавчі акти ЄС і приймають або відкидають їх шляхом голосування. Рахункова палата - орган ЄС, створений з метою проведення аудиторської перевірки бюджету ЄС та його інститутів. Економічний та соціальний Комітет - консультативний орган ЄС, що спостерігає за функціонуванням єдиного внутрішнього ринку. Комітет складається з 222 членів, які представляють різні сфера економіки та соціальні групи і незалежні у виконанні своїх обов'язків. Всі перераховані вище 27 країн об'єднують величезні території, людські і матеріальні ресурси, і не можна не оцінювати тієї ролі, яку відіграє ЄС у житті всіх європейських країн. Тому я і зацікавилася створенням, розвитком та перспективами Європейського союзу і відповідно спробую передати цю зацікавленість через цю роботу.

У першому розділі я спробую розкрити сутність інтеграції і в наступних розділах покажу результат-створення і розвиток Європейського союзу.

 

 

Необхідність і сутність інтеграції

 

В даний час в світі повним ходом йдуть інтеграційні процеси, тобто процеси зрощування національних економічних, соціальних, правових та інституційних систем, і кількість економічних союзів і єдиних митних зон безупинно росте. Тому особливо важливо знати, як подібні об'єднання впливають на економіку держав-членів об'єднання і на світову економіку в цілому, про труднощі на шляху економічної інтеграції і про шляхи їх подолання з урахуванням вивчення світового досвіду. Необхідно вивчити світовий досвід інтеграційних процесів, передумови інтеграції, внутрішню логіку, нормативно-правову базу країн, що інтегруються, позитивні і негативні моменти для конкретної держави, пов'язані з поглибленням інтеграційних процесів. Все це дозволить уникнути багатьох помилок у майбутньому, і буде сприяти більш впевненому просуванню по шляху економічної інтеграції «углиб» і «вшир». Реальне інтегрування можливе лише за наявності трьох основних об'єктивних умов.

По-перше, потрібен досить високий рівень розвитку промисловості, робить національні господарства взаємодоповнюючими, все більш зацікавлені у співробітництві один з одним. Інтегрування можливо, й лише між країнами, що мають розвинуту обробну промисловість, особливо її високотехнологічні галузі. Що ж до менш розвинених країн, що виробляють і експортують переважно базові товари, то вони виступають по відношенню один до одного не як взаємодоповнюючі, а як конкуруючі господарські системи. Їм майже нічого запропонувати один одному: У сировині вони майже не потребують через відсутність власної обробної промисловості, а деякі їхні готові вироби за якістю значно поступаються тим, які можна ввезти з розвинених країн. До того ж через постійні фінансові труднощі вони обмежені в наданні одна одній як урядових, так і комерційних експортних кредитів. Взаємна торгівля між ними розвинена дуже слабо: як і експортери, і як імпортери вони набагато сильніше прив'язані до промислово розвиненим країнам, ніж один до одного.

По-друге, досить розвинені в промисловому відношенні країни здатні до інтегрування один з одним лише за умови, що їхня економіка є не командно-розподільчої і жорстко централізованої, де діють штучні ціни, планові витрати виробництва та державна монополія зовнішньої торгівлі, А ринкової економіки і децентралізованої, де головними дійовими особами є не чиновники, а приватні підприємці.

По-третє, інтегрування може стати стійким і необоротним процесом лише за наявності в державах-партнерах високорозвиненою і міцно вкоріненою політичної демократії, здатної враховувати і забезпечувати економічні, Соціальні та культурні інтереси різних груп населення та гарантувати верховенство права над волею сильних світу цього. В іншому випадку і внутрішня ситуація, і зовнішня політика залишаються спонтанними, важко передбачуваними і не вселяють довіру з боку інших країн-партнерів. А в таких умовах неможливо відкриття митних кордонів, ні формування та проведення спільної економічної політики, ні створення наднаціональних фондів для фінансування заходів такої політики.

Розглядаючи причини інтеграції, не можна не помітити, що кожна з що в інтеграційному процесі сторін має свої власні інтереси і намагається вирішити свої власні проблеми. Таких причин є безліч, зокрема бажання, отримати доступ на зарубіжний ринок збуту для вітчизняних виробників, а також доступ до більш дешевих виробничих ресурсів, поліпшення умов торгівлі, скоротити витрати на масштабі виробництва, домогтися стійкого економічного зростання, Залучити прямі інвестиції, які охочіше йдуть на великі ринки. Не менш важливі й неекономічні цілі, як-то: Налагодження більш дружніх взаємин з країнами-сусідами, зміцнення співпраці в культурній, науковій, соціальної та політичної областях, збільшення свого впливу на світовій політичній та економічній арені, так як до думки подібних співтовариств прислухаються набагато більше, ніж до окремих країнах. Крім того, багато менш розвинені країни бачать в інтеграції спосіб прилучення до економічного і технологічного досвіду багатих сусідів, а також гарантію політичної та економічної стабільності в процесі ринкових реформ. Крім усього перерахованого вище, інтеграція одних країн створює кілька ефектів, що сприяють залученню нових учасників у цей процес. П

Похожие работы

1 2 >