Електроустаткування баштового крану

  «Электрооборудование промышленных предприятей и установок» / Е.Н. Зимин, В. И. Преображенский, И. И. Чувашов: Учебник для техникумов. 2-е

Електроустаткування баштового крану

Дипломная работа

Физика

Другие дипломы по предмету

Физика

Сдать работу со 100% гаранией
нопки управління або аварійного вимикача лише тоді, коли рукоятки всіх контролерів знаходяться в нульовому положенні. Для перевірки кола нульового захисту,
 • Почергово встановлюють в перше положення рукоятки всіх контролерів і натискають кнопку вимикання лінійного контактора. Якщо контактор вимикається, необхідно виправити помилку схеми і лише після цього виконувати перевірку.
 • Для перевірки кола максимального захисту, використовуючи елементи з ізольованими ручками, вручну почергово розмикають контакти максимальних реле. Лінійний контактор при цьому повинен відключатися.

  1. Перевіряють установки максимальних реле і плавки вставки в запобіжниках кіл управління і освітлення. Установки реле і запобіжника повинні відповідати величинам, вказаним в електричній схемі, або в інструкції по експлуатації крана;
  2. Перевіряють в залежності руху рукоятки командоконтролера, напрям роботи механізму. Якщо напрям будь-якого механізму не відповідає напряму включення рукоятки, міняють місцями підключення будь-яких двох фаз на статорі двигуна. В протилежному випадку невірне обертання руху двигуна, робота обмежувачів руху крана і вантажопідйомності виконуватись не буде, так як електричні контакти повинні розмикати деякі електричні кола.
  3. Контролюють роботу обмежувачів, вказівника вильоту, світлової і звукової сигналізації і при необхідності перевіряють її, замінюють лампочки.

   

  3.3 Техніка безпеки при виконанні монтажу

   

  Основою для безпечної праці являється правильна організація будівельної площадки і виконання будівельно-монтажних робіт. Тому питання техніки безпеки враховують при розробці проектів організації робіт, які ведуться з обовязковим виконанням правил „будівельних норм і правил ” (БНіП).

  До основних заходів по техніці безпеки на будівництві відносяться:

  1. Правильна організація будівництва і виконання робіт;
  2. Організація по складанню матеріалів і деталей;
  3. Організація будівельної площадки і проходів;
  4. Забезпечення нормального робочого і аварійного освітлення робочої зони;
  5. Організація технічного нагляду за станом механізмів, та обладнання;
  6. Проведення систематичного інструктажу обслуговуючого персоналу;
  7. Обовязкове огородження всіх площадок і сходів, і також обертаючих і рухомих частин крану;
  8. Дотримання правил експлуатації крану у відповідності до „Інструкції по монтажу і експлуатації підйомних механізмів ”;
  9. Застосування сигналізації у відповідності з правилами Держтехнагляду;
  10. Забезпечення електробезпеки.

  Складання будівельних матеріалів дозволяється лише в місцях, передбачених проектом організації робіт. Відстань між складами і штабелями встановлюється у відповідності з вимогами протипожежної техніки.

  На території будівництва повинні бути вказані прохідні і проїзні дороги, вони повинні бути завжди вільними, загромадження їх матеріалами або сміттям не дозволяється. Ширина проїжджої частини при односторонньому русі повинна бути не менше 4 м. Прохід між штабелями будівельних матеріалів повинен бути не менше 1м. В кожному штабелі слід зберігати лише однорідний матеріал.

  Велику небезпеку при використанні підйомних механізмів являє падіння вантажу, що може потягнути за собою нещасні випадки, тому робоча зона крана є небезпечною і повинна бути огородженою. Границя небезпечної зони встановлюється на відстані 1/3 висоти підйому крана від місць можливого падіння вантажу.

  Небезпечну зону огороджують добре видимими попереджувальними знаками. Якщо будівництво проводиться в проживаючих районах, то будівельну площадку огороджують забором висотою 2 м, щоб запобігти доступу стороннім особам. Робочі місця, склади, проходи в вечірній час повинні бути добре освітленими. При відключенні робочого освітлення автоматично повинно ввімкнутися аварійне. Всі підйомні механізми обладнують світловою або звуковою сигналізацією.

  Важливе значення при проведенні робіт має правильне виконання стропування монтажних елементів. При підйомі вантажу за допомогою стропів під гострі краї конструкції підкладають деревяні прокладки для запобігання перетирання канатів. Знімати стропи з монтажних конструкцій дозволяється лише після їх установки і закріплення. При монтажі споруди не можна переносити будівельні конструкції і матеріали через робочі місця монтажників.

  Оскільки баштові крани мають електричний привід, то для запобігання ураження людей електричним струмом кабель, який живить кран, виконують з захисною металевою і гумовою оболонками, а рейкові шляхи заземлюють. Також повинні бути заземлені всі інші електричні машини, встановлені на будівельній площадці.

  При переміщенні крана неподалік від лінії електропередач, відстань по вертикалі між верхньою частиною крана і найбільш низьким розміщенням проводу, а також відстань по горизонталі від ліній електропередач до найбільш близької точки крана повинна бути не менше 1 - 6 м відповідно в залежності до величини струму.

   

   

  4. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

   

  4.1 Встановлення необхідних затрат на виконання практичної роботи

   

  Для визначення кошторису витрат на монтаж та налагодження лабораторно - практичної установки: ” Дослідження системи автоматичного керування установки на основі частотного регулятора LENSE” необхідно визначити:

  - трудомісткості слюсарно-монтажних та налагоджувальних робіт;

  - розрахувати потрібну чисельність робітників по виду робіт та їх кваліфікації;

  - розрахувати величину фонду заробітної плати робітників, що виконують слюсарні, монтажні та налагоджувальні роботи;

  - розрахувати кошторис витрат на виготовлення пристрою.

   

  4.2 Встановлення потрібної кількості матеріалів

   

  Вартість використовуваних матеріалів та комплектуючих виробів розраховуємо на основі реальних витрат та вартості одиниці матеріалів (комплектуючих виробів).

   

  Вм=(Вага*Цо.м)+Тр-(Ввід*Цвід) (4.1 )

  Вкв=(Кодн*Цодн)+Тр ( 4.2 )

  Вдет=Кодн*Цодн ( 4.3)

   

  де Вага кількість використовуваних матеріалів;

  Цо.м. ціна одиниці використовуваних матеріалів;

  Тр величина транспортних витрат (11 15% від вартості матеріалів)

  Цвід ціна відходів (відходи сталі 1кг 16 коп; відходи кольорових

  металів 1кг 28 коп; відходи дерева 1 кг 0,4 коп);

  Кодн кількість використовуваних комплектуючих одиниць;

  Цодн ціна за комплектуючу одиницю.

  Витрати на матеріали та комплектуючі заносимо у таблицю 4.1

   

  Таблиця 4.1 Витрати на матеріали

   

   

  Назва матеріалів

  Одиниця виміру

  КількістьТранспорт. витратВартість одиниці матеріал

  ( грн. )

  Сумарна вартість, (грн.)

  1. Металічна шафа
  2. Саморізи
  3. Провід монтажний
  4. Провід ПВР 4 х 2,5

  м2

  шт.

  м.

  м.

  0,34

  12

  2

  0,9

  1,1

  1,1

  1,1

  1,1

  33.0

  0,05

  0,9

  1,5

  12,34

  0,66

  1,98

  1,35Всього18,81

  Таблиця 4.2 Витрати на комплектуючі.

  Назва комплектуючихОдиниц

  виміруКількістТрансп. витрати

  Вартість одиниці

  ( грн.)

  Сумарна вартість ( грн. )

  1. Частотний перетворювач
  LENSE

  1. Давач ємності
  2. Двигун
  3. Світлова індикація
  4. Автоматичний

  вимикач С16.

  1. Проміжне реле

  шт

  шт

  шт

  шт

   

  шт

  шт

  1

  1

  1

  1

   

  1

  1

  1,01

  1,1

  1,1

  1,1

   

  1,1

  1,1

  2300

  500

  320

  13

   

  16

  15

  2323

  550

  352

  14,3

   

  17,6

  16,5 Всього3273,4

   

  4.3 Встановлення трудомісткості слюсарно-монтажних та налагоджувальних робіт

   

  При проведенні монтажних та налагоджувальних робіт були проведені наступні роботи, перелік яких занесено в таблицю 4.3

   

  Таблиця 4.3- Трудомісткість слюсарно- монтажних робіт

  Виконана роботаЧас на виконання робіт, хвРозряд робіт1. Проектування схеми керування установкою

  2. Підбір та придбання матеріал. та комплект.

  3. Виготовлення каркасу

  4. Розмітка та встановлення обладнання

  5. Монтаж електричних зєднань

  6. Налагодження та випробування160

  300

  190

  120

  180

  210

  ІV

  ІV

  ІV

  ІV

  ІV

  ІV

  Всього1160

  Визначаємо продуктивність виконаних робіт за формулою:

   

  , ( 4.4)

   

  де tшт.к час необхідний на виконання робіт, хв.

  Nшт кількість одиниць виконаних робіт.

   

  (люд/год)

   

  4.4 Вибір кількості робітників

   

  У виконанні монтажних та налагоджувальних лабораторної установки: ” Дослідження системи автомтичного керування підкачувальної насосної установки на основі частотного регулятора Altivar 31. ” приймало участь двоє робітників V розряду .

   

  4.5 Розрахунок оплати праці

   

  Розрахунок заробітної плати робітників залежить від вихідних даних, раніше проведених розрахунків, а також від прийнятої в даних умовах форми оплати праці, використання якої визначаємо за допомогою ЕГКД.

  Найбільш примінимо формою в оплаті праці слюсарно-монтажних, ремонтних та налагоджувальних робіт є пог

  Похожие работы

  << < 1 2 3 4 5 6 >