Економічний механізм природокористування

Вид платежівОбєкти обчислення збору1. Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету Обсяг видобутих та погашених у надрах корисних копалин2.

Економічний механізм природокористування

Контрольная работа

Экология

Другие контрольные работы по предмету

Экология

Сдать работу со 100% гаранией

Зміст

 

Система економічних платежів та внесків за використання природних ресурсів

Витрати на охорону навколишнього середовища

Державний природоохоронний контроль

Література

 

Система економічних платежів та внесків за використання природних ресурсів

 

У відповідності до Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” економічний механізм природокористування передбачає:

 • взаємозвязок господарської діяльності підприємств з раціональним використанням природних ресурсів та ефективністю заходів по охороні навколишнього природного середовища на основі економічних важелів;
 • визначення джерел фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;
 • встановлення лімітів використання природних ресурсів, викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та розміщення відходів;
 • встановлення нормативів і розмірів платежів за використовування природних ресурсів, викиди і скиди, забруднення навколишнього середовища та інший шкідливий вплив;
 • надання субєктам господарської діяльності пільг при впровадженні ними маловідходних енерго- і ресурсозберігаючих технологій та нетрадиційних видів енергії, здійсненні інших ефективних заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;
 • відшкодування в установленому порядку збитків, завданих порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Одним із принципів охорони довкілля визнано безоплатність загального та платність спеціального використання природних ресурсів, а також принцип стягнення збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів, компенсації шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Економічний механізм природокористування складається з системи економічних платежів та внесків за використання природних ресурсів, а також витрат на охорону навколишнього середовища.

Відповідно до ст. 14 Закону України “Про систему оподаткування” до податків і зборів екологічного призначення можна віднести: збір за спеціальне використання природних ресурсів; збір за забруднення навколишнього природного середовища; збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету; плату (податок) за землю. До складу збору за спеціальне використання природних ресурсів, включені платежі за:

 • спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду;
 • використання водних ресурсів та користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;
 • користування надрами для видобування корисних копалин.

Всі екологічні платежі мають подвійне навантаження: по-перше, кошти від їх справляння повинні спрямовуватися на фінансування комплексу заходів щодо збереження і відтворення довкілля; по-друге, внаслідок їх обчислення здійснюється контроль за обсягами використання природних ресурсів, дотримання встановлених лімітів на використання природних ресурсів, викидів та скидів забруднюючих речовин тощо.

Особливості цих платежів полягають, насамперед, в тому, що нормативно-правові акти, які регламентують їх справляння, постійно балансують між сферами екологічного та податкового права. Це повязано з тим, що справляння зазначених платежів відбувається відповідно до вимог податкового законодавства, а нормативи платежів розраховують відповідно до нормативних актів у сфері екологічного права.

В податковій звітності можна одержати інформацію за видами платежів, обєктами обчислення зборів та каналами розподілу платежів (табл. 1, 2).

Таблиця 1. Обєкти обчислення платежів за використання природних ресурсів та забруднення довкілля

Вид платежівОбєкти обчислення збору1. Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету

 • Обсяг видобутих та погашених у надрах корисних копалин2. Плата за користування надрами для видобування корисних копалин
 • Обсяг фактично погашених у надрах балансових та позабалансових запасів корисних копалин
 • Обсяг фактично видобутих з надр корисних копалин
 • Вартість мінеральної сировини чи продукції, її первинної переробки, віднесена до обсягу видобутку чи обсягу погашених в надрах запасів корисних копалин3. Збір за використання водних ресурсів та користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту
 • Фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі, з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання
 • Обсяг води, пропущений через турбіни гідроелектростанцій
 • Тоннаж (місце) - доба експлуатації вантажних самохідних і несамохідних та пасажирських суден4. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду
 • Обсяг деревини, що відпускається на пні, живиця, другорядні лісові матеріали, продукція побічного користування та окремі земельні ділянки лісового фонду5. Збір за забруднення навколишнього природного середовища
 • Обсяги забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря
 • Обсяги забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у водний обєкт
 • Обсяги відходів, що розміщуються у спеціально відведених для цього місцях чи на обєктах
 • Обсяги фактично використаних видів пального, при спаленні яких утворюються забруднюючі речовини6. Плата (податок) за землю
 • Земельна ділянка, яка перебуває у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди
 • Таблиця 2. Розподіл платежів за використання природних ресурсів Вид платежівРозподіл платежів, %Державний бюджет УкраїниОбласний бюджет Місцеві бюджети1. Збори за забруднення навколишнього природного середовища: міста Київ та Севастополь
інші населенні пункти30

30

5070

202. Платежі за спеціальне водокористування та користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту:

забір води з водних обєктів:

загальнодержавного значення

місцевого значення

користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту

 

 

80

 

 

100

 

 

20

 

 

 

 

 

 

100

 

3. Платежі за спеціальне використання лісових ресурсів:

державного значення

місцевого значення і користування земельними ділянками лісового фонду

80

 

 

20

 

 

 

 

1004. Платежі за користування надрами:

видобування корисних копалин:

загальнодержавного значення

місцевого значення та за користування надрами в цілях, не повязаних з видобуванням корисних копалин

пошук та розвідка родовищ корисних копалин

користування надрами континентального шельфу

 

40

 

 

80

100

 

60

 

100

20

 

 

 

 

 

 

5. Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету1006. Плата (податок) за землю301060

Природоохоронні фонди області, які формуються за рахунок зборів за забруднення навколишнього середовища, грошових стягнень за порушення норм і правил охорони навколишнього середовища та шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності, характеризуються такими даними (табл. 3, 4).

 

Таблиця 3. Екологічні збори за забруднення навколишнього природного середовища тис.грн.

Джерела формування зборівПредявленоФактично сплачено200720082009200720082009За викиди, скиди, розміщення відходів у межах встановлених лімітів:

кількість підприємств

сума

у т.ч.:

забруднення водних обєктів

забруднення атмосферного повітря стаціонарними джерелами

розміщення відходів

 

382

1462,6

 

504,1

 

875,3

83,2

 

387

1256,8

 

491,3

 

652,8

112,7

 

343

741,4

 

226,3

 

436,5

78,6

 

250

528,4

 

79,6

 

426,1

22,7

 

248

734,7

 

301,3

 

392,7

40,7

 

225

361,5

37,6

 

289,6

34,3За викиди, скиди, розміщення відходів понад встановлені ліміти:

кількість підприємств

сума

у т.ч.:

забруднення водних обєктів

забруднення атмосферного повітря стаціонарними джерелами

розміщення відходів

 

7

7,9

 

3,4

 

4,4

0,1

 

7

51,8

 

21,0

 

30,8

 

 

25

74,8

 

63,9

 

7,6

3,3

 

2

0,3

 

0,3

 

0,0

0,0

 

4

2,1

 

1,9

 

0,2

 

 

13

8,8

 

3,1

2,6

 

3,1За викиди в атмосферне повітря від пересувних джерел:

кількість підприємств

сума

 

148

21,0

 

Похожие работы

1 2 3 4 > >>