Економічне районування України

Ситуацію обєктивно ускладнює ще один фактор. Сучасні тенденції в розвитку економіки направлені на все більш масове розповсюдження виробництв і технологій,

Економічне районування України

Информация

Разное

Другие материалы по предмету

Разное

Сдать работу со 100% гаранией
е законодавство - певної стабільності. Якщо правова та господарська системи несталі, характер впливу ВЕЗ може бути різноспрямованим.

Економічне районування України непроста проблема. Регіональний аналіз для здійснення районування дойільно почати на рівні адміністративних областей. Шляхом синтезу найважливіших показниківекономічного розвитку (національний дохід на душу населення; валовий продукт на душу населення; продуктивність суспільної праці;виробництво продукції промисловості і й сільського господарства на душу населення; обсяг матеріального достатку на душу населення; забезпеченість території природно-ресурсним потенціалом; демографічний потенціал тощо) В. Поповкін визначив вагу кожної області в економіці країни й сформував групи-мезорайони: Донбас, Катеринославське Придніпровя, Слобідська Україна, Київське полісся, Українські Карпати, Поділля, Середнє Придніпровя, Північне Причорноморя, Крим. На підставі мезорайонування він виокремив пять макроекономічних районів:

 1. Центральноукраїнський (Київська, Житомирська, Черкаська, Кировоградська області);
 2. Донбас та нижнє придніпровя (Донецька, Дніпропетровська, Луганська, Запорізька області);
 3. Слобідська Україна (Харківська, Сумська, Полтавська області);
 4. Причорноморський (Одеська, Миколаївська, Херсонська області та автономна республіка Крим);
 5. Західноукраїнський (Рівненська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Вінницька, Хмельницька, Закарпатська, Чернівецька області).

Мережа районів,яку запропонував В. Поповкін є найбільш обгрунтованою, бо обєктивно віддзеркалює особливості сучасного регіонального розвитку України. Характеристика макрорегіонів України в підручнику “Розміщення продуктивних сил” за 2000 рік дається саме за В. Поповкіним. Але назви деяких регіонів трохи спростили, а саме: Донбас і Нижнє Придніпровя назвали Донецько-Придніпровським районом, а Слобідську Україну Північно-Східним.

Загальні показники економічних районів України

(на 1 січня 1998 року)

 

РайонПлоща НаселенняВВПтис км2%млн чол%Млрд грн%на душу населенняУкраїна603,710050,510096,71001933Центральноукраїнський136,222,69,919,715,616,01575Західноукраїнський157,826,113,226,117,918,31355Північн-східний84,013,96,112,113,413,72196Донецько-Придніпровський112,318,613,626,941,342,23040Причорноморський113,418,87,715,29,49,81223

Декларація про державний суверенітет України поклала початок нового етапу державного будівництва, дала змогу нашій країні стати субєктом міждержавних відносин. Серед комплексу проблем виникло питання реформації територіально-адміністративного устрою і приведення його у відповідність з новими економічними процесами та етнокультурними особливостями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список літератури:

 1. Регіональна політика України . - Л., 1998.
 2. Реструктуризація економіки та інвестиції в Україні . - Чернівці, 1998.
 3. Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України . - Тернопіль, 1998.
 4. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Регіон у системі нових економічних і правових відносин” . - Івано-Франківськ, 1998.
 5. Українська наука: Минуле, сучасне, майбутнє. Щорічник. - Тернопіль, 1999.
 6. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького університету. Чернівці, 1999.
 7. Кузьменко В. П., Кузнєцова Л. І. Вільні економічні зони: міфи та реальність /Часопис “Економіка підприємства”, № 2-3, стор. 24-34/. К., 1999.
 8. Качан Є.П., Ковтонюк М.О., Петрига М.О., Пушкар М.С. та ін. Розміщення продуктивних сил України. К.: Вища школа, 1997.
 9. Трансформаційні процеси в господарстві регірнів Східної європи. Ірпінь, 1997.
 10. Метода. Київ, 1997.
 11. Актуальні проблеми розвитку економіки України в перехідний період до ринку. Тернопіль, 1996.

Похожие работы

<< < 4 5 6 7 8