Економічна інформатика

  Інформатика: Компютерна техніка. Компютерні технології. Посіб./ За ред. О.І. Пушкаря К.: Видав-ничий центр "Академія", 2001. 696 с. Информатика. Базовый

Економічна інформатика

Контрольная работа

Компьютеры, программирование

Другие контрольные работы по предмету

Компьютеры, программирование

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота №1

Економічна інформатика

 

 

 

 

Урода Т.К.

Шифр 29

29 варіант

 

Зміст

 

ЗАВДАННЯ 1. Робота з рисунками в текстовому редакторі

ЗАВДАННЯ 2. Теоретичне питання

ЗАВДАННЯ 3. Робота з таблицями в текстовому редакторі

ЗАВДАННЯ 4. Розрахунки в електронних таблицях

ЗАВДАННЯ 5. Обчислення з матрицями в електронних таблицях

ЗАВДАННЯ 6. Оптимальне планування

ЗАВДАННЯ 7. Створення типових документів

ЗАВДАННЯ 8. Створення змісту

ЗАВДАННЯ 9. Створення web-сторінки

Список використаної літератури

 

ЗАВДАННЯ 1. Робота з рисунками в текстовому редакторі

 

Засобами текстового редактора створити титульну сторінку контрольної роботи. На неї написати: назву дисципліни, номер контрольної роботи, прізвище та ініціали студента, його шифр, номер варіанту. Назву дисципліни оформити в вигляді шрифтів типу WordArt. У верхньому правому куту титульної сторінки вставити емблему (малюнок) на компютерну тематику.

 

ЗАВДАННЯ 2. Теоретичне питання

 

Вставити в документ діалогове вікно MS Word Файл Сохранить как, і описати роботу з цим вікном.

 

 

У вікні, що відкрилося, Збереження документу ви бачите назва теки (Мої документи), в якій Word пропонує зберегти новий документ. Під назвою теки ми бачимо список документів, вже наявних в тій теці.

Замість пропонованої теки ви можете вибрати з випадного списку будь-яку іншу теку на вашому комп'ютері. Головне - не забудьте, куди зберегли!

Ім'я файлу комп'ютер також пропонує, але ви його можете тут же замінити іншим.

Тип файлу: Документ Word повинно залишитися таким. В майбутньому, для відкриття документу досить буде клацнути курсором по назві статті, і вона відкриється відразу у вікні Word. Не треба заздалегідь запускати Word!

Тепер натискаємо кнопку Зберегти і документ збережений.

 

ЗАВДАННЯ 3. Робота з таблицями в текстовому редакторі

 

Створити таблицю по наведеній нижче формі (таблиця 2).

 

Таблиця 2 Форма таблиці

№Назва товаруОбсяг випуску, грн.1 півріччя2 півріччяЗа рік

Внесіть 10 12 довільних найменувань товарів із групи товарів свого варіанту (таблиця 3). Стовпці 1 і 2 півріччя заповнити довільними числами. Знайдіть обсяг випуску по кожному товару за рік та загальний обсяг випуску всіх товарів за кожне півріччя і за рік. За даними таблиці побудуйте діаграму.

 

Таблиця 3 Варіанти груп товарів

ВаріантГрупа товарів29Чоловічий одяг

Розвязок

№Назва товаруОбсяг випуску, грн.1 півріччя2 півріччяЗа рікСорочка5252542610678Краватка215562668421Спортивний костюм132434734797Шкіряна куртка63266726998Безрукавка345513684823Жилетка5255753312788Брюки584237879629Майка8346743215778Футболка346823695837Джинси2357965412011Разом:437804798091760

Рис. 3.1 Діаграма обсягу випуску продукції

 

ЗАВДАННЯ 4. Розрахунки в електричних таблицях

 

Використовуючи програму MS Excel або OpenOffice.org Calc, створіть таблицю з даними: №, Назва товару, Ціна, Кількість, Виторг (грн.), Виторг (євро). Внесіть 10 12 найменувань товарів для групи товарів свого варіанту (таблиця 3), таких, як у завданні 3. Стовпці Ціна і Кількість заповнити довільними числами. Розрахуйте виторг для кожного товару у гривнях та переведіть у євро. Знайдіть загальну виручку та значення мінімального та максимального виторгу по товару. Побудуйте гістограму виторгу по найменуванню товару. Електрону таблицю та діаграму вставте в текстовий документ MS Word у вигляді звязаних обєктів.

 

 

 

ЗАВДАННЯ 5. Обчислення з матрицями в електронних таблицях

 

Використовуючи програму MS Excel або OpenOffice.org Calc, побудувати електрону таблицю для проведення математичних розрахунків з матрицями.

Задано дві квадратні матриці А і В, вектор С.

 

N номер варіанта

Провести обчислення відповідно свого варіанту (таблиця 4).

 

№ЗнайтиНепарні варіанти1.Визначникматриці В2.Обернену матрицюдля матриці В3.Транспоновану матрицюдля матриці В4.Добутокматриць В і А5.Сумуматриць В і А6.Помножити на число Nматрицю В7.Розвязати систему лінійних рівнянь і зробити перевірку розвязкусистему рівнянь В*Х=С

Всі обчислення проводити з точністю до 3-х десяткових знаків.

Електрону таблицю з розрахунками скопіювати у текстовий документ і описати, як виконувались обчислення.

 

 

 

ЗАВДАННЯ 6. Оптимальне планування

 

Використовуючи засіб Поиск решения MS Excel, розвязати таку задачу: для виготовлення трьох типів продукції використовують три види сировини А, В, С. У таблиці задано норми витрат сировини на-одиницю кожного типу продукції, прибуток від продажу одиниці продукції, а також ліміти сировини кожного виду, які можна використати. Скільки продукції кожного типу потрібно виготовити, щоб отримати максимальний прибуток?

 

ПродукціяВитрати сировини, кг.Прибуток, грн.АВСПродукція 118659Продукція 2154310Продукція 3128316Ліміт сировини, кг.331192209

Розвязок задачі проводимо у два етапи. На першому етапі складаємо математичну модель оптимізаційної задачі, що включає в себе формулювання цільової функції та множини обмежень, що на неї накладаються. На другому етапі застосовуємо аналітичні методи розвязування задачі. Із розвитком компютерної техніки поширилися програмні продукти, що містять готові процедури розвязання вказаних задач. Так, наприклад, подібні процедури містить і програма MS Excel із пакетом «Поиск решения». Таким чином, на другому етапі достатньо ввести побудовану математичну модель в MS Excel для отримання відповіді на поставлену задачу. Розглянемо послідовно кожний із етапів розвязання задачі.

Перший етап.

1. Визначаємо цільову функцію. З умови задачі цільовою функцією виступає виторг від продажу продукції, який необхідно максимізувати.

2. Визначаємо параметри, що впливають на цільову функцію. З умови задачі цільова функція виторг залежить від кількості виготовленої продукції. Оскільки його оптимальна кількість не відома, то вводимо наступні позначення:

х1 кількість продукції 1, шт.;

х2 кількість продукції 2, шт.;

х3 кількість продукції 3, шт.;

3. Складаємо математичний вираз цільової функції. За прийнятих позначень математичний запис цільової функції набуде вигляду:

 

9 · х1 + 10 · х2 + 16 · х3 → max, (1.1)

 

де 9 · х1 - виторг від реалізації x1 шт продукції 1 за ціною 9 грн./шт.;

10 · х2 - виторг від реалізації x2 шт продукції 2 за ціною 10 грн./шт.;

16 · х3 - виторг від реалізації x3 шт продукції 3 за ціною 16 грн./шт.;

4. Складаємо обмеження, що накладаються на цільову функцію.

Першими обмеженнями, що випливають із умови задачі, виступають ресурси сировини для виготовлення продукції. Виходячи із даних наведених в умові задачі, можемо записати:

18х1+15х2+12х3≤331

 

6х1+4х2+8х3≤192 (1.2)

5х1+3х2+3х3≤209

Зрозуміло, що кількість виготовленої продукції не може бути відємною, тому вводимо додаткові обмеження:

 

x1 ≥ 1, x2 ≥ 1 та x3 ≥ 1 (1.3)

 

Записуємо математичну модель задачі. Знайти х1, х2 та х3 , такі що функція досягає максимум при системі обмежень:

(А)

де (А) множина (комплекс) обмежень на цільову функцію.

Другий етап.

На цьому етапі розрахунки проводимо за допомогою надбудови «Поиск решения» меню «Сервис» програми MS Excel. Для активізації цієї можливості у меню «Сервис» програми MS Excel викликаємо підменю «Надстройки», і у діалоговому вікні, яке відображено на екрані, ставимо позначку проти «Поиск решения».

Спочатку вводимо математичну модель у робочий лист MS Excel (рис.1.1).

 

Рисунок 1.1. Запис математичної моделі оптимізаційної задачі на робочому листі MS Excel

 

Безпосередньо на робочому листі записуються цільова функція (1.1) та умови (1.2), щодо умов (1.3), то їх відмічаємо у діалоговому вікні «Поиск решения».

Після запису необхідних формул на робочому листі MS Excel, викликаємо підменю «Поиск решения» меню «Сервис» програми MS Excel та вказуємо на комірки, у яких були введені формули математичної моделі (рис. 1.2).

 

Рисунок - 1.2. Діалогове вікно «Поиск решения»

 

Для введення обмежень на цільову функцію спочатку помістимо курсор у вікно «Ограничения», а далі скористатися командою «Добавить», у наслідок чого зявиться додаткове діалогове вікно для уведення обмежень (рис.1.3).

 

Рисунок - 1.3. Діалогове вікно для введення обмежень на цільову функцію

У цьому діалоговому вікні у вікні «Ссылка на ячейку» вказуємо на комірку, де міститься формула для лівої частини обмежень, у середньому вікні із спадаючого списку виби

Похожие работы

1 2 >