Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

Зовнішні й внутрішні фактори формують домінанти зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Аналіз перерахованих вище факторів дозволяє визначити загальну структуру для стратегічних і

Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

Курсовой проект

Юриспруденция, право, государство

Другие курсовые по предмету

Юриспруденция, право, государство

Сдать работу со 100% гаранией
поживачів, цілком відповідають вимогам національних і міжнародних стандартів (API 5L, API 5CT, DIN, EN, ASTM, NFA).

Товариство є провідним підприємством України за обсягом експорту сталевих труб та коліс у країни дальнього зарубіжжя. Найбільшим попитом користуються суцільнокатані залізничні колеса та труби нафтового сортаменту.

20 вересня 1989 року було створене на добровiльних засадах орендне пiдприємство "Нижньоднiпровський трубопрокатний завод iменi Карла Лiбкнехта". Згiдно iз законодавством України договiр оренди у сiчнi 1993 року був переоформлений з Фондом державного майна України.

28 грудня 1994 року шляхом реорганiзацiї орендного пiдприємства "Нижньоднiпровський трубопрокатний завод iменi Карла Лiбкнехта" було створене відкрите акціонерне товариство "Нижньоднiпровський трубопрокатний завод".

У 1995 р. запроваджений в експлуатацію комплекс позапiчної обробки сталi у складi пiчковшвакууматор.

Приватизацiя заводу завершена (наказ Фонду державного майна України № 1397 вiд 8 грудня 1997 року "Про завершення процесу приватизацiї ВАТ "Нижньоднiпровський трубопрокатний завод").

Вiдкрите акцiонерне товариство "Нижньоднiпровський трубопрокатний завод" за рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Підприємства, якi вiдбулися 9 лютого 2007 року, перейменований у ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (без змiни органiзацiйноправової форми).

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" є повним правонаступником Вiдкритого акцiонерного підприємства "Нижньоднiпровський трубопрокатний завод".

 

Таблиця 2.1 Основні реєстраційні дані ВАТ “Інтерпайп НТЗ” [38]

Код ЄДРПОУ:05393116Назва українською мовою:ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"Повна назва українською мовою:ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"Назва іноземною мовою:ОАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ"Місце основної реєстрації в органах податкової служби:402СДПI ПО РОБОТI З ВПП У М.ДНIПРОПЕТРОВСЬК (М.ДНIПРОПЕТРОВСЬК)Адреса юридична:49081 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, IНДУСТРIАЛЬНИЙ, ВУЛИЦЯ СТОЛЄТОВА д.21Адреса фактична:49081 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, IНДУСТРIАЛЬНИЙ, ВУЛИЦЯ СТОЛЄТОВА д.21Дата основної реєстрації в ДПА:20.01.1995Номер основної реєстрації в ДПА:№51Статус:перебуває на облiкуСтан платникаОСНОВНИЙ ПЛАТНИКДата реєстрації в держадміністрації:28.12.1994Орган державної реєстрації:(4052092)ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ ДНIПРОПЕТРОВСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ БАБУШКІНСЬКИЙ ДНIПРОПЕТРОВСЬКАСтатутний фонд (в грн.):13471250,00Орган управління:(0)Не визначеноОрганізаційноправова форма:(231)ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВОКількість співробітників:8538Тип платника податків:ГОЛОВНЕ ПІДПРИЄМСТВОФорма власності:(0)НЕ ВИЗНАЧЕНОФорма фінансування:(2)ГОСПРОЗРАХУНОККоментар:ПЕРЕРЕЄСТРОВАНО В МІСЬКВИКОНКОМІ 28.12.94Р. N10059АТ

Керівники:

Ідентифікаційний номерПІБпосадаНомер телефонуОзнака факсуДодатковий номер 2400300236КОРОТКОВ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧдиректор3593012333500261СОКОЛОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНАголовний бухгалтер359350Види діяльності:

Код виду діяльностіНазва виду діяльності12130ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ МЕТАЛIВ12140ВИРОБНИЦТВО ТРУБ21210МЯСНЕ ТА МОЛОЧНЕ СКОТАРСТВО61124МОНТАЖНI РОБОТИ71130ОПТОВА ТОРГIВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНIЗАЦIЙ, КРIМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦIЇ71212АПТЕЧНI ЗАКЛАДИ95130КОНСТРУКТОРСЬКI ОРГАНIЗАЦIЇ, ВIДНЕСЕНI ДО ЧИСЛА НАУКОВИХ УСТАНОВ

Засновники:

ЗасновникКод засновника юридичної особиКод засновника фізичної особиСума внеску в статутний фондКраїнаРАМЕЛТОН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД13641029,00КIПРСАЛЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД28082750,00КIПРФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ329450,00УКРАЇНАОРГАНІЗАЦІЯ ОРЕНДАРІВ НИЖНЬОДНІПРОВСЬКОГО ТРУБОПРОКАТНОГО З202400600,00УКРАЇНА

Реєстр ПДВ:

Код реєестру ПДВНомер свідоцтваДата видачі свідоцтваОзнака актуальності свідоцтваДата анулювання свідоцтва5393110402333138111.09.1999анульоване24.02.200753931104643431749728.06.1997анульоване31.08.19995393110402310002454124.02.2007

Найважливiшим напрямком розвитку пiдприємства є менеджмент якостi. Система управлiння якiстю на заводi сертифiкована вiдповiдно до вимог мiжнародного стандарту ISO 9001:2000, упроваджений i вже третiй рiк активно дiє технiчний аудит з цих питань. Постiйне пiдвищення конкурентоспроможностi продукцiї стало прiоритетною задачею, незмiнним додатком успiху в роботi на престижних зарубiжних ринках.

Для пiдвищення конкурентоспроможностi заводської трубної продукцiї, перш за все нафтового сортаменту в ТПЦ4 введений в експлуатацiю найсучаснiший ультразвуковий дефектоскоп "Трускоп", виготовлений фiрмою "Tuboscope" (США), який дозволяє контролювати можливi подовжнi, поперечнi i похилi дефекти, вiдстежувати геометричнi параметри 100% труб.

Проведенi заходи щодо полiпшення товарного виду труб, також введена в практику упаковка готових до вiдвантаження труб в зручнi для споживача ложементи. У найближчiй перспективi здiйснюватимемо iнструментальний контроль на всiх стадiях виробництва продукцiї, не обмежуючись тiльки здавальним контролем, що значно пiдвищить ступiнь гарантiї якостi. Розробленi заходи направленi на iстотне пiдвищення стабiльностi гарячого прокату. У технологiчних потоках встановленi новi, а також добре реконструйованi засоби неруйнiвного контролю.

Ведуться роботи по упровадженню технологiї шведської компанiї "OVAKO Steel & SKF Group Company", яка дозволяє застосовувати замаслену окалину як наповнювача до асфальтобетону. Значнi засоби направленi на озеленення заводських виробничих територiй.

Застосування нових методiв управлiння заводом, розширення сортаменту продукцiї iз застосуванням нових технологiй та модернiзацiї устаткування, квалiфiкованi кадри дозволяють заводу займати лiдируючi позицiї у виробництвi сталевих безшовних труб i залiзничних колiс.

ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" має у своєму складi шiсть товаровиробничих цехiв, до складу яких входять трубопрокатнi цехи №№ 1,3,4,5, трубоелектрозварювальний цех, колесопрокатний цех, мартенiвський цех, сталефасоноливарний цех, автотранспортний та залiзничний цехи; добре оснащену дослiдну базу у виглядi семи лабораторiй; вiсiм управлiнь, сервiсний центр, центр соцiального розвитку, iнститут розвитку, потужнiй iнтелектуальний кадровий потенцiал у виглядi заводоуправлiння, базу вiдпочинку, палац культури, дитячий оздоровчий табiр iменi Олега Кошевого, обладнану за останнiм словом медичної технiки полiклiнiку та iнших пiдроздiлiв.

Функцiї основних цехiв ВАТ “Інтерпайп НТЗ” :

трубопрокатний цех № 1 (ТПЦ № 1) виробляє труби нафтового сортаменту: стальнi безшовнi для трубопроводiв;

трубоелектрозварювальний цех (ТПЦ № 2) виробляє електрозварювальнi труби загального призначення, водогазопровiднi, профiльнi труби;

трубопрокатний цех № 3 (ТПЦ № 3) виробляє гарячекатанi труби iз вуглецевих марок сталi, гарячекатанi ШХ, холоднокатанi з вуглецевих марок сталi, холоднокатанi ШХ, холодно тягнутi для ПЕН i ПЕД;

трубопрокатний цех № 4 (ТПЦ № 4) виробляє обсаднi труби з муфтами, труби нафтового сортаменту;

трубопрокатний цех № 5 (ТПЦ № 5) виробляє труби гарячекатанi та обсаднi;

колесопрокатний цех (КПЦ) виготовляє суцiльнокатанi колеса та бандажi: локомотивнi, трамвайнi, для вузької колiї, а також кiльцевi вироби.

ВАТ “Інтерпайп НТЗ” має власнi потужностi по виплавцi сталi мартенiвський цех. Виплавка сталi на пiдприємствi дає можливiсть безпосередньо контролювати її якiсть та бути бiльш гнучкими у виборi марок сталi, якi потрiбнi для виконання термiнових замовлень по рiзним видам продукцiї. Мартенiвським цехом виплавляється сталь для виробництва труб у трубопрокатних цехах № 1 та 4, колiс, кiлець та бандажiв у колесопрокатному цеху.

Для забезпечення дiяльностi основних цехiв та iнших структурних пiдроздiлiв функцiонують допомiжнi цехи у тому числi: сталефасоноливарний, автотранспортний цех, залiзничний цех.

2.2 Економічний аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства ВАТ „Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод” у 2003 2007 роках

 

2.2.1 Аналіз структури реалізації продукції на експорт та на внутрішній ринок

За результатами 2004 року обсяг реалізуємої продукції склав 699 754 тони.

В загальному обсягу відгруженої продукції 29,98 % склали труби горячедеформовані нефтепроводні и горячедеформованого загального призначення, 27,94 % труби обсадні, 30,92 % колеса, 0,94 % бандажі та кільця.

География поставок продукції заводу розподіляється по регіонах наступним чином: країни СНД 45,52 %, Україна 32,37 %, дальне зарубіжжя 22,11 %.

У 2004 році порівняно з 2003 роком збільшились поставки в Росію на 16,49 %, знизились поставки на внутрішній ринок на 27,69 % та на експорт в дальнє зарубіжжя на 3,63 %.

За результатами 2005 року обсяг реалізуємої продукції склав 749 557 тони.

В загальному обсягу відгруженої продукції 32,43 % склали труби горячедеформовані нефтепроводні и горячедеформованого загального призначення, 31,68 % труби обсадні, 26,19 % колеса, 1,82 % бандажі та кільця.

География поставок продукції заводу розподіляється по регіонах наступним чином: країни СНД 35,49 %, Україна 30,26 %, дальне зарубіжжя 34,24 %.

У 2005 році порівняно з 2004 роком знизились поставки в Росію на 14,42 %, и на внутрішній ринок на 2,11 %, підвищились поставки на експорт в дальнє зарубіжжя на 12,13 %.

За результатами 2006 року обсяг реалізуємої продукції склав 801969 тон.

В загальному обсягу відгруженої продукції 33,05 % склали труби горячедеформовані нефтепроводні и горячедеформованого загального призначення, 32,42 % труби обсадні, 25,66 % колеса, 1,26 % бандажі та кільця.

География поставок продукції заводу розподіляється по регіонах наступним чином: країни СНД 37,67 %, Україна

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>