Екологічна характеристика населеного пункту Мізоч

  Ф.Д. Заставний., Географія України, Львів, Видавництво світ, 1994, - БІС 470. М.И. Кац., Техника Безопасности и производственная санитария в химической промышленности.,

Екологічна характеристика населеного пункту Мізоч

Дипломная работа

Экология

Другие дипломы по предмету

Экология

Сдать работу со 100% гаранией

Зміст дипломного проекту

 

1. Вступ

2. Природні умови Здолбунівського району

3. Екологічна характеристика населеного пункту Мізоч

4. Екологічна оцінка підприємства

5. Розробка комплексу природоохоронних заходів

5.1 Розрахунок максимально-приземних концентрацій

5.2 Розрахунок ГДК для речовин, які володіють ефектом сумації

5.3 Розрахунок нормативів граничнодопустимих та тимчасово погоджених викидів для стаціонарних джерел.

5.4 Біологічно - інженерна споруда.

5.4.1 Проектування біологічно інженерної споруди

5.4.2 Технологія будівництва БІС

5.4.3 Експлуатація біологічно-інженерної споруди

6. Охорона праці на ВАТ “Здолбунівагрохім”

6.1 Охорона праці при користуванні мінеральними добривами і пестицидами

6.2 Розрахунок блискавка захисту

6.3 Розрахунок освітленість

7. Еколого-економічний розрахунок

7.1 визначення плати за викиди забруднюючих речовин в атмосферу

Висновки

Список літератури

1. Вступ

 

Проблема захисту навколишнього середовища одна з найважливіших задач сучасності. Викиди промислових підприємств, енергетичних систем і транспорту в атмосферу, водойми і надра на сучасному стані розвитку досягли таких розмірів, що в ряді районів земного шару, особливо великих промислових центрах, рівні забруднення суттєво перевищують допустимі санітарні норми.

Значення атмосферного повітря для природи величезне і різноманітне. Це джерело кисню для дихання і вуглекислоти для фотосинтезу. Воно захищає всі живі організми від шкідливого космічного випромінення, сприяє збереженню тепла на Землі і регулює клімат, сприймає газоподібні продукти обміну речовин, переносить водяні пари по планеті, являючись місцем, де утворюються хмари, опади і відбувається інші метеорологічні процеси, служить середовищем для літаючих організмів, впливає на родючість ґрунтів. Для життєдіяльності людини повітря найголовніший продукт споживання.

Вода - це безцінний дар природи. І хоча б здавалося б здавалося, що на нашій планеті зосереджені такі величезні запаси, яких вистачить людству назавжди, проте проблеми використання води є дуже актуальними. Це повязано з однієї сторони, з відносно невеликими запасами прісної води, що складають лише 2,53 від загального обєму води на землі, а з іншої - з обємом і характером використання її людиною.

Хоча в природі вода існує ніби “сама по собі” та вона є невідємним компонентом природного навколишнього середовища. Використання води зачіпає в тій чи іншій мірі і інші компоненти природних екосистем, наприклад, грунт, рослинний та тваринний світ.

Нормальна життєдіяльність людини потребує не лише наявності повітря, води, але й їх певної чистоти. Будь-яке відхилення від норми несприятливо впливає на здоровя людей. Тому охорона довкілля вважається найважливішою проблемою оздоровлення навколишнього середовища.

Запаси води і повітря на землі практично безмежні. Вони відносяться до категорії невичерпних ресурсів, але господарська діяльність людини впливає на атмосферу і змінює склад повітря, води і ґрунту. Ці зміни нерідко набувають настільки значного і стійкого характеру, що доводиться приймати міри по їх охороні. Для повітря, води і ґрунту, як для природних ресурсів, необхідно постійно проявляти турботу. На підприємствах необхідно обовязково ставити очисні споруди.

В даному дипломному проекті ми розробляємо комплекс природоохоронних заходів на ВАТ “Здолбунівагрохім" щоб запобігти шкоди, яка надається довкіллю викидами і скидами забруднюючих речовин.

2. Природні умови Здолбунівського району

 

Здолбунівський район розташований у південній частині Рівненської області. має 0.7 тис. км.2. Населення району 65, 3 тис. чоловік, у тому числі і міського 32,2 тисячі. Районним центром є місто Здолбунів, яке розташоване в північній частині району на річці Усті. Рельєф міста рівнинний, порушується заболоченими заплавами Усті та її лівої притоки Шведки, а також численними зниженнями. На південно-східній околиці міста на Усті збудоване Старомильське водосховище з площею водного дзеркала 134 га, а в заплаві Шведки - систему ставків, які займають площу 247 га.

У Здолбунівському районі знаходиться 54 сільських населених пунктів і селище міського типу Мізоч в якому і знаходиться ВАТ “Здолбунівагрохім”.

Поверхня району підвищена, плоскохвиляста. На півночі знаходиться Рівненське плато з широкими балками і річковими долинами з заболоченими заплавами. На півдні розташований Мізоцький кряж з значним ступенем ерозійного розчленування поверхні. Це горбиста височина на межиріччі Горині та Ікви яка простягається у субширотному напрямі вздовж річки Свитенька на 50 кілометрів, шириною від 6 до 13 кілометрів і висотою до 358 метрів. Кряж має асиметричну форму. Його південні схили круті, місцями урвисті, піднімаються над навколишньою низовиною на 120-150 метрів, а північні схили більш пологі. Розвинута яружно балкова сітка.

 

Шкала висот у метрах:

 

У Здолбунівському районі поширенні такі корисні копалини як вапняки, крейда, мергелі, лесовидні суглинки, кварцові піски. Мізоцький кряж складається з вапняків, що залягають на мергелях. Район розташований у Західноукраїнській лісостеповій фізико-географічній провінції. Тут найбільш поширені ясно-сірі лісові грунти, і займають 42% площі всього району. Також розповсюдженні темно-сірі опідзолені грунти і чорноземи опідзолені. Ці грунти характеризуються значною кислотністю, а відтак - безструктурністю і розпорошенням одного шару, схильного до запливання та утворення кірки на поверхні, нарешті, незначним вмістом гумусу і зниженою родючістю. Разом з тим, ці грунти інтенсивно розорюються і досить ефективно використовуються при вирощуванні зернових, технічних та плодових культур, багаторічних трав тощо. Для Мізоцького кряжу характерні сірі лісові грунти на яких поширені дубові ліси. В 22 Здолбунівському районі ліси представленні дубом, грабом, рідко зустрічаються сосни, ялинки. Підлісок представлений здебільшого заростями ліщини, бруслини, крушини, добре розвинутий і травянистий покрив. Це папороті, орляк звичайний, зірочник лісовий та інші. Хвойні ліси на Здолбунівщині становлять ялинкові ліси, що окремими невеличкими острівцями зустрічаються у південні частині. Чисті ялинки представлені здебільшого високозімнненими заростями ялини європейської, до якої місцями домішуються сосна та береза. На суходільних та заплавних луках переважає бобово-злакове різнотравя на заболочених ділянках розповсюдженні осикові угрупування.

Тваринний світ району представлений такими ссавцями як миші польові, хомяки сірі, полівка грунтова. Серед птахів є шуліка чорний, куріпка сіра, дрохва, журавель степовий, припутень, жайворонок, посмітюха, просянка. З класу земноводних є часничниця. Ці тварини проживають на територіях сільськогосподарських угідь, а біля міста переважають такі ссавці як вухань, вечірниця руда, миша жовтогорла, пацюк чорний, здичавілі коти та собаки, а серед птахів є лелека білий, голуб сизий звичайний, горлиця кільчаста, дятел, ластівка міська, сич хатній, дрізд чорний, зяблик.

Клімат району помірно континентальний, тобто помірно теплий, вологий. Зима мяка з частими відлигами, літо тепле, з достатньою кількістю опадів.

Зима починається 15-17 листопада з переходом середньодобових температур повітря через 0оС, і утверджуються наприкінці місяця. Стійка зима починається у другій декаді січня з переходу середньодобових температур через - 5оС. у цей час спостерігаються найнижчі температури повітря, зменшується хмарність кількість днів з відлигами. У середині лютого починається спад зими. Період сніготанення триває 15-20 днів. Весна починається є останніх днів лютого - початку березня, коли сходить сніговий покрив. І коли середні добові температури перевищують 5оС, це на початку квітня, тоді починається справжня весна. Наприкінці квітня майже всі дерева вкриваються листям, зявляються комахи, температура повітря переходить через 10оС. Проте до середини травня часто спостерігаються приморозки у повітрі.

Літо починається з кінця травня і триває до вересня. Влітку переважає антициклонна погода, проте часті циклони із заходу приносять значну кількість опадів, приблизно у липні до 80-110 мм. Опади нерідко опадають у вигляді злив. Пересічні температура повітря в липні 18,8оС.

Характерною ознакою осені в Здолбунівському районі є затяжні дощі, часті тумани. Останній період осені характеризується найвищою у році хмарністю, холодною вологою погодою, частою зміною структурою опадів - дощ, сніг, мішані опади.

На рік в районі випадає 590 мм опадів переважно в теплий період року. Гідрографічна сітка представлена річками системи Горині, що належить до басейну Дніпра. Це витоки Усті, Струбли, середня течія Свитеньки. Тут збудовано 31 ставок загальною площею водного дзеркала 590 га.

У Здолбунівському районі існує одинадцять державних заказників місцевого значення. Лісові - урочище “Ольхава” площею 539 га, Будеразький і Мостівський заказники площею 100 і 197 га. Серед ботанічних у Здолбунівському лісництві є урочище “Дівоча гора” площею 146, 7 га, Кунинська дача площею 200га і Корнинський заказник площею 77га. Серед ентомологічних заказників в селі Мала Мощаниця - Ступанівський, в селі Стеблівка - Стеблівський, в селах Коршів і Нова Мощаниця - Коршівський і Мощаницький, Булеразький в селі Будеран.

Також в районі є памятки природи. До державних ботанічних відносяться липи віковічні в селі Уїздці, каштан, якому 400 років знаходиться в селі Дермань біля школи інтернат і в цьому ж селі є липи яким 300 років.

Серед гідрологічних - державна памятка природ

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>