Екологічна оцінка впливу діяльності ЗАТ "Юрія" м. Черкаси на довкілля

викид26Відділення виробництва казеїну10Сушильна установкаСушка казеїну1001,5345Відділення виробництва казеїну11Пневмоперевантаження казеїну1Перевантаження казеїну1000,1828Відділення виробництва казеїну12Завантаження казеїну в мішкотару1Фасовка казеїна1001,1724Дільниця вафельних стаканчиків13Агрегат випікання вафельних стаканчиків1Випічка1000,15158Дільниця

Екологічна оцінка впливу діяльності ЗАТ "Юрія" м. Черкаси на довкілля

Курсовой проект

Экология

Другие курсовые по предмету

Экология

Сдать работу со 100% гаранией

Міністерство освіти і науки України

Черкаський Державний Технологічний Університет

Будівельний факультет

Кафедра екології

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Техноекологія»

на тему: «Екологічна оцінка впливу діяльності ЗАТ «Юрія» м. Черкаси

на довкілля»

 

 

 

Виконала

студ. гр.ЕК-76

Литвинова Анна

 

Керівник

ст. викладач Жицька Л.І.

 

 

 

 

Черкаси 2010

РЕФЕРАТ

 

Курсова робота: 47 сторінок, 8 таблиць, 3 рисунки, 21 джерело, 2 плакати.

Мета роботи: Дослідження впливу ЗАТ«Юрія» на довкілля.

Завдання роботи: дослідити та проаналізувати вплив роботи ЗАТ «Юрія» на екологічну ситуацію міста Черкаси, розрахувати категорію небезпечності та межі санітарно-захисної зони підприємства, розглянути можливі шляхи зменшення цього впливу.

В роботі системно розглянуто характеристику джерел забруднення на підприємстві, проаналізовано основні забруднення, що утворюються в процесі виробництва.

Ключові слова:

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ, МОЛОЧНЕ ВИРОБНИЦТВО, СТУПІНЬ ЗАБРУДНЕННЯ, ДЖЕРЕЛА ВИКИДІВ, ЗАБРУДНЮЮЧІ РЕЧОВИНИ, ДВООКИС АЗОТУ, АМІАК, КАТЕГОРІЯ НЕБЕЗПЕЧНОСТІ, САНІТАРНО-ЗАХИСНА ЗОНА.

 

ЗМІСТ

 

Вступ

1 Аналітичний огляд літератури

1.1 Умови, фактори, розвиток розміщення підприємств харчової промисловості

1.2 Технічна оснащеність харчової промисловості

1.3 Сучасний стан розвитку галузей харчової промисловості

1.4 Проблеми харчової галузі України

1.4.1 Застаріле обладнання

1.4.2 Економічні проблеми галузі

1.4.3 Екологічні проблеми

1.5 Основні шляхи у вирішенні проблем харчової промисловості

1.6 Зміни у форм власності

2 Екологічна оцінка впливу діяльності ЗАТ «Юрія» м. Черкаси на довкілля

2.1 Загальні відомості про підприємство

2.2 Характеристика джерел забруднення на підприємстві

2.3 Аналіз основних забруднень, що утворюються в процесі виробництва

2.4 Розрахунок плати за забруднення та категорії небезпечності підприємства

Висновки

Перелік посилань

 

ВСТУП

 

Молочна промисловість належить до провідних у харчовій і переробній промисловості та формує достатньо привабливий за обсягами ринок. Це пов'язано з тим, що продукція молочної галузі займає важливе місце у споживанні. Частка витрат на молочні продукти становить 15% від загальних витрат на харчування (це четверте місце після витрат на хлібобулочні, м'ясні, борошняні та макаронні вироби).

Молокопромисловий комплекс - один з найважливіших агропромислових комплексів України. Основою його формування є сприятливі природні і економічні умови.

Приблизно третина поголівя великої рогатої худоби України потрібно на поголівя коров (в 1991 г. - 8.4 млн голов, з них 60 % - тваринні молочного напряму). Найбільш розповсюджені червона степова і чорно-пегая породи. Вони дадуть найвисокі надої молока. В 1991 г. Середньорічні надої молока в цілому по Україні склали 2941 кг. В Україні 2/3 молока виробляють спеціалізовані господарства. В зоні більших міст, наприклад, на них потрібно більш 4/5 всього виробленого молока. В молочній промисловості виділяють такі галузі: маслобійню, цільно-молочну, сируварну і консервну. Особливістю молочної промисловості є те, що на більшості підприємств виробляють декілька виглядів молочної продукції, хоча в цілому молоко промисловий комплекс України має маслобойную спеціалізацію.

Згідно з даним Держкомстату, в Україні в останні роки лише близько 40% від усього виробленого молока підлягало промисловій переробці. Шляхом експертних розрахунків на виробництво молокопродуктів українська молочна промисловість повинна була використати близько 50% від загального виробництва.

На сучасному етапі розвитку склалося важке економічне становище для всього народного господарства України і особливо для харчової промисловості, так як ця галузь дуже залежить від інших галузей машинобудівної, хімічної, нафтопереробної, і особливо платоспроможності населення.

Нові економічні умови формування ринкових відносин в умовах зміни глобальної структури управління, принципів господарювання і взаємодії в перехідний період призвели до того, що значна частина вітчизняних підприємств у результаті загальноекономічної кризи в Україні стали неконкурентноздатними.

Актуальність теми. Закрите акціонерне товариство «Юрія» знаходиться в числі 15 найбільших молочних підприємств України. Воно знаходиться в межах міста Черкаси. Підприємства харчової промисловості утворюють складну екологічну ситуацію, мають низькі ступені захисту, перероробки, очистки стічних вод, шкідливих викидів у повітря

Для покращення екологічного стану міста необхідно визначити клас небезпеки підприємства.

 

1 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

 

1.1 Умови, фактори, розвиток розміщення підприємств харчової промисловості

 

На сучасному етапі розвитку склалося важке економічне становище для всього народного господарства України і особливо для харчової промисловості, так як ця галузь дуже залежить від інших галузей машинобудівної, хімічної, нафтопереробної, і особливо платоспроможності населення. В цей скрутний час більшості громадян країн вимушені економити кожну копійку власного заробітку, а так як наша харчова промисловість вимушена конкурувати із сусідніми країнами де продукти харчування дешевші, але в своїй більшості щоб зекономити в України поставляються неякісні продукти, або взагалі ті в яких вийшов строк реалізації, нерідко товари підробляються, а через несовершенну і невідпрацьоване законодавство дуже важко відсліжувати такі товари, і тому покупці купують цю продукцію ставлячи власну харчову промисловість у глухий кут. Тому харчова промисловість немаючи можливості через те, що продукти нерозкуповуються, розплатитися з постачальниками, а також закупити, нову сировину. Беручи кредити для розрахунків, вона також ставить себе в залежність, а той навіть втрати право власності на власне підприємство [1].

Також великі проблеми має сировинна база харчової промисловості сільськогосподарське виробництво. В кожного сільгоспвиробника велика заборгованість у держбюджет, через що їх рахунки у банках закриваються, вони не мають змоги розплатитися з постачальниками запчастин, нової техніки, паливно-мастильних матеріалів також попадають у залежність, від бізнесменів, і вимушені віддавати продукцію по мінімальній ціні, ледве покриваючи власні витрати. І навіть ціні за якими закупається продукти сільгоспвиробництва державою також далекі від світових [1].

Але й у такій скрутній обстановці харчова промисловість функціонує шукаючи шляхи подолання проблем інвесторів, із-за кордону і у власній державі, запроваджуючі нові технології і устаткування тощо.

Молокопромисловий комплекс один з найважливіших агропромислових комплексів України. Основою його формування є сприятливі природні і економічні умови [2].

Приблизно третина поголівя великої рогатої худоби України потрібно на поголівя коров (в 1991 г. 8.4 млн голов, з них 60 % тваринні молочного напряму). Найбільш розповсюджені червона степова і чорно-пегая породи. Вони дадуть найвисокі надої молока. В 1991 г. Середньорічні надої молока в цілому по Україні склали 2941 кг.В Україні 2/3 молока виробляють спеціалізовані господарства. В зоні більших міст, наприклад, на них потрібно більш 4/5 всього виробленого молока.В молочній промисловості виділяють такі галузі: маслобойню, цельно-молочну, сироварну і консервную. Особливістю молочної промисловості є те, що на більшості підприємств виробляють декілька виглядів молочної продукції, хоча в цілому молокопромислову комплекс України має маслобойную спеціалізацію.

Масло виробляється в усіх областях України, але більше всього в Чернігівській, Вінницької і Київської (біля 30 тис. т. в рік) [3].

 

1.2 Технічна оснащеність харчової промисловості

 

Харчова промисловість одна з провідних структуроформуючих галузей не лише агропромислового й промислового комплексів, а й усього народного господарства України.

Питома вага цієї галузі в структурі виробництва предметів споживання сягає 52,8 %, у загальному обсязі промислової продукції 16,3, а продукції агропромислового комплексу 33,5 %. Продовольчі товари становлять 68,1 % за­гального виробництва товарів народного споживання у відпускних цінах, 63 % загального обсягу роздрібного това­рообороту та 61,5 % у структурі особистого споживання матеріальних благ населенням країни.

Серед інших країн світу Україна має найбільш сприятливий природний, людський, геополітичний і ресурсний по­тенціал для розвитку харчової промисловості, раціональне використання якого забезпечило б їй провідне місце на світовому й регіональних продовольчих ринках. Уже 2000 року в світовому територіальному поділі праці щодо виробництва основних харчових продуктів у розрахунку на душу населення Україна посідала провідні місця: перше по ви­робництву на душу населення цукру, картоплі, яєць; друге -молока, овочевих та баштанних культур, четверте зерна та риби; п'яте по виробництву м'яса [4].

Останнім часом розвиток харчової промисловості в Україні характеризується різким зниженням технологічного рівня виробництва, спрацюванням знарядь праці, скороченням обсягів і асортименту продукції, погіршенням її якості, затуханням інвестиційного та інноваційного процесів, витісненн

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>