Swot–аналіз компаній "Сандора" та "Рідна марка"

КомпонентаНайважливіші чинникиФінанси - активи товариства - - структура капіталу - - рівень рентабельності - - обсяг інвестицій -

Swot–аналіз компаній "Сандора" та "Рідна марка"

Контрольная работа

Менеджмент

Другие контрольные работы по предмету

Менеджмент

Сдать работу со 100% гаранией
Стратегія стабільності передбачає зосередження на існуючих видах діяльності та їхню підтримку. Її переважно обирають ті організації, які домінують на ринку. До такої компанії відноситься «Сандора». Дотримання даної стратегії - це найпростіший і найменш ризикований шлях. Конкретним виявом цієї стратегії можна вважати утримання організацією існуючої частки ринку.

На вибір даної стратегії вплинуло те, що:

1. «Сандора» з-поміж усіх конкурентів володіє найбільшою часткою ринку. Вона лідер не лише на ринку України, а й у пяти закордонних державах. Обсяг експорту становить 25 % від всієї продукції. Продукція компанії представлена в понад 20-ти країнах світу.

2. Дана компанія більше не потребує реклам, оскільки її продукція є найбільш впізнанною з-поміж інших виробників аналогічної продукції. Згідно маркетингових досліджень, коефіцієнт впізнанності даної продукції становить 90 %, а це дуже хороший результат.

3. Протягом останніх періодів у компанії суттєво зменшились обсяги продажів їхньої продукції, як наслідок цього - зменшення грошових потоків організації, що негативно вплинуло на величину прибутку та на загальний фінансовий стан компанії.

Тому зараз важливо зберегти лідерські позиції на ринку, утримати існуючі частки ринку, тобто «втриматись на плаву» хоча б на період кризи. Основні конкуренти «не наздоженуть», і тим паче «не переженуть» ВАТ «Сандора» по частці завойованого ринку. Головним завданням на даний момент є збереження цієї частки. Коли важкі для компанії часи пройдуть, тоді можна буде переглянути обрану стратегію.

SWOT - аналіз для Корпорації «РІДНА МАРКА»

 

Внутрішні факториСильні сторониСлабкі сторониХороша якість продукції та відносно невисока ціна. Широкий асортимент про -дукції: різноманітні соки, нектари, морси, ячмінне та пшеничне пиво, а також квас. Ексклюзивність березового соку. Нижча оптова ціна, ніж у конкурентів. Компютеризація усіх тех - нологічних процесів. Динамічна маркетингова політика, реклами і промо-кампанії. Ефективна система логісти- ки. Динамічний розвиток дистрибуції. Добре віднала- годжені канали збуту. Експорт продукції. Сучасні технології в-ва. Наявність таких потужних виробничих площадок, як АТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» та ТОВ «ПОК Херсон». Кваліфіковані керівники та персонал (запуск пива нала- годив баварець Маркус Юнглут, а виробництвом керує уродженець Німеччи- ни Ульріх Пайзе).Недостатність фінансових ре -сурсів. Низький рівень рентабельності. Частка ринку становить лише 3,6% (на ринку пива 0,6%, а на ринку соків - 3 %). Для порів -няння частка ринку «Сандри» - 47 %. Невеликий штат працівників не дозволяє проводити заміни. Неточність сегментації. Низький рівень диверсифікації. Хоча асортимент продукції широкий, проте в порівнянні із конкурентами він поступається їм. Більшість сировинної бази постачається із-за кордону, що в кінцевому результаті спричиняє ріст цін на продукцію.Зовнішні факториМожливостіЗагрозиЗростання культури спожи -вання соків. Сприятлива фіскальна полі- тика держави, що зменшує конкурентний тиск з боку сокової продукції іноземно- го виробництва. Тісні стосунки з постачаль -никами. Вдале географічне розмі -щення одного із комбінатів Корпорації у Херсонській обл. (комбінат спеціалізу -ється по обробці овочів та фруктів).Значна кількість «сильних» кон- курентів. Невисокий рівень знання спожи- вачами даної продукції. Можливий неврожай фруктів і, як наслідок, підвищення ціни на сировину. Поглиблення фінансової кризи спричинило зменшення купіве -льної спроможності покупців. "Стрибки" курсу іноземної ва -люти спричиняють підвищення закупівельних цін на імпортну сировину, а в кінцевому резуль- таті це відображається зростан - ням ціни на готову продукцію.

Оцінивши сильні та слабкі сторони Корпорації «РІДНА МАРКА», а також можливості та загрози щодо неї з боку зовнішнього середовища, було зроблено наступні висновки:

1. Найбільшою проблемою Корпорації є дуже низька частка ринку в порівнянні із основними конкурентами.

2. Обрана стратегія повинна бути спрямована на збільшення частки ринку, на зміцнення конкурентних переваг Корпорації.

Отже, за даних обставин доцільною буде стратегія диференціації, що ґрунтується на широкому асортименті продукції.. Дана стратегія диференціації може себе виправдати лише у випадку вдалого розширення існуючого асортименту. Однак і за цієї ситуації можна виділити ряд переваг та недоліків зазначеної стратегії.

Потенційні переваги:

- розширення загальної частки ринку;

- відбирає частку ринку у конкурентів;

- збільшує валовий прибуток на кожну гривню продажу.

Потенційні недоліки:

- збільшує операційні витрати;

- вимагає інколи суттєвих витрат на запуск нових товарів.

Враховуючи традиційні смаки українських споживачів було б доцільним Корпорації «РІДНА МАРКА» розширити асортимент своєї сокової продукції за рахунок таких соків, як, наприклад, слива. Розширення асортименту за рахунок введення сокових напоїв дало б можливість задовольнити потреби споживачів з низьким рівнем доходу, забрати частку ринку у провідних конкурентів («Сандора») та зменшити сезонність споживання сокової продукції, позиціонуючи нову продукцію як напій, що втамовує спрагу.

Слід зазначити, що на практиці часто вибирають комбіновану стратегію, яка є поєднанням декількох стратегій. Виходячи із цього, можна спробувати поєднати вищеописану стратегію із стратегією диференціації, яка ґрунтується на привабливості упаковки. При виборі даної стратегії Корпорації слід звернути увагу на зміну не лише самого матеріалу упаковки (наприклад, використання скляних пляшок), а також зміну самого дизайну та маркування соку, які повинні абсолютно відрізнятись від продукції конкурентів. Саме зміна маркування зможе значно диференціювати соки даної Корпорації від конкурентів. Наприклад, інформація про те, скільки в упаковці соків міститься вітамінів, які представлені таким чином: С - 6, каротин - 0,48 і т. д., тобто абсолютно нічого не говорять пересічному споживачеві, має бути представлена інакше. Наприклад, «Стакан соку забезпечить Вам одноденну норму вітаміну С» тощо.

Можливо саме завдяки поєднанню двох стратегій, а саме стратегії диференціації, що ґрунтується на широкому асортименті продукції із стратегією диференціації, яка ґрунтується на привабливості упаковки, Корпорація «РІДНА МАРКА» зможе збільшити частку ринку та здобути нові переваги над конкурентами. А якщо не вжити ніяких заходів, то дана компанія просто не витримає тиску конкурентів, яких на вітчизняному ринку дуже багато.

Похожие работы

<< < 2 3 4 5 6