Swot–аналіз компаній "Сандора" та "Рідна марка"

КомпонентаНайважливіші чинникиФінанси - активи товариства - - структура капіталу - - рівень рентабельності - - обсяг інвестицій -

Swot–аналіз компаній "Сандора" та "Рідна марка"

Контрольная работа

Менеджмент

Другие контрольные работы по предмету

Менеджмент

Сдать работу со 100% гаранией
вакуумній установці при повному захисті від впливу зовнішнього середовища - повітря, світла і т. і. Відновлений таким чином сік не відрізняється (чи відрізняється мінімально) від свіжовіджатого як по зовнішньому вигляду, так - і це головне - по лабораторним показникам якості.до початку літнього сезону науково-дослідний та «збутовий» персонал компанії «Сандора» розробив та вивів на ринок нові для України продукти - напій з високим вмістом соку Sanday Ice Fruit та фруктову воду Sanday Ice Water. Розвиток нових для українського ринку категорій напоїв є слідуванням тенденції до споживання «здорових» продуктів.

Рідна марка

 

1.Діагностика макрооточення

 

КомпонентаНайважливіші чинникиДемографічна- чисельність населення - чисельність населен ня України помітно зменшується (за статистичними даними упродовж січня - червня 2009 р. чисельність населення зменшилася на 114,4 тис. осіб). Це в свою чергу впливає на зменшення потенційних споживачів соків; - вікова структура - у даний період часу спостерігається такий процес, як «старіння нації», Отже, компанія не тільки втрачає своїх потенційних покупців, а й мусить часто переглядати свої «орієнтації» на них (адже зацікавити людей похилого віку яскравою етикеткою та натуральним складом важко, їм потрібно наголошувати, перш за все на важливість продукту на здоровя); - розміщення - SWOT-аналіз і моніторинг ринку свідчать про те, що вигідне розміщення підприємств саме в містах-мільйонниках, адже тут спостерігається зростання інтересу населення до соків та й рівень прибутків тут високий через попиту на відвідування барів, ресторанів та фаст-фудів. - міграційний процес - активна чисельність населення, яка становить найбільшу частку споживачів, перебуває у постійному міграційному процесі. З одного боку це негативно впливає на прибутки компанії, оскільки зменшуються обсяги реалізації соків. А з іншої сторони заробіток із-за кордону збільшує купівельну спроможність покупців.Економічна- курс валюти - значні стрибки курсу іноземної валюти негативно позначаються на прибутках компанії бо досить велика кількість сировини постачається з-за кордону і оплачується іноземною валютою. А це відповідно тягне за собою ряд наслідків: неможливість прогнозування вигідних умов поставок та постійне збільшення собівартості; - рівень інфляції - в звязку з досить помітним відсотком інфляції спостерігаються значні затримки платежів від деяких партнерів та й навіть пізніше їх повернення не є вигідним для компанії через знецінення грошової одиниці; - держана економічна політика - на сьогоднішній день державна економічна політика більш спрямована на відновлення галузей літако- та суднобудування і якщо найближчим часом не вдатися до кардинальних заходів в цьому плані, то вже через декілька років підприємствам з виробництва соків потрібно буде цілковито купувати сировину за кордоном; - зміни у структурі споживання населення - на даний момент вподобання споживачів щодо соків почали грунтуватись, насамперед, на їх купівельних можливостях, а не на прихильності до тих чи інших видів напоїв. Тож бажання купувати продукцію «Рідної марки» стає дедалі частішим, адже у неї порівняно низькі ціни.Природна- рівень забруднення навколишнього середо- вища - в звязку з порівняно не великими штрафни- ми санкціями, багато підприємств викидують шкідливі викиди в повітря, що значно знижує родючість овочів та фруктів - використання ресурсів - при виготовленні пива та квасу використовується така сировина: сорти пшеничного солоду, спеціальний ароматич- ний хміль, дріжджі, вода, та житній солод, природ- но очищена відповідно. Проблем з використанням цих ресурсів нема, чого не можна сказати про сировину сокової продукції, якої катастрофічно не вистачає українським виробникамТехнологічна- інноваційна діяльність галузі - у теперішній час 80% соку розливається в упаковки "тетрапак". Така упаковка розповсюдилася більш ніж у 165 країнах п'яти континентів. Імперія "ТетраПак" - це 43 фабрики і 12 дослідницьких центрів. Компанія має багато нагород, в тому числі визнаного у світі інституту харчових технологій, за внесок видатних інновацій в своїй галузі. - темпи технологічних змін у галузі - нові ідеї у виробництві і сфері якості не можуть ефективно упроваджуватися на підприємствах, оскільки не мають серйозної наукової і експериментальної бази. Наприклад, абсолютно не розвиваються наукоємні напрями нових технологій, нового вигляду упаковки і ін. - інтенсивність НТП - у звязку з посиленням світової кризи розвиток НТП у харчовій промисловості призупинився як в Україні, так і за кордономПолітико-правова- політичні події - нещодавно уряд дещо змінив напрям фіскальної політики держави, що зменшило конкурентний тиск з боку сокової продукції іноземного виробництва; - стан законодавства - нормативна база не повною мірою відповідає сучасним вимогам. На сьогоднішній день виробники сокової продукції працюють за стандартами, які частково застаріли, тому що багато з них були розроблені і введені в дію ще в часи Радянського Союзу. Виробники також стикаються з тим, що національні стандарти щодо тих чи інших питань, які розроблені різними організаціями, містять в собі суперечливі або недостатньо чіткі і одноманітні вимоги до продукції, її виробництва. Крім того, вимоги і норми вітчизняних стандартів не узгоджені з міжнародними стандартами;Соціально-культурна- рівень освіти - фахівців харчової промисло- вості готують у українському державному університетті харчових технологій (Київ), а також Одеській державній академії харчових технологій і Харківській державній академії технології та організації харчування. Через це велика частина фахівців харчової промисловості одержує освіту заочно, що, безумовно, не сприяє високому рівню. - традиції та звичаї суспільства - традицій- ними для українського народу є переконання, що більш здоровими і натуральними є соки з фруктів та овочів які ростут на Україні, а також фруктово-ягідні які дуже нагадують напоїв власного приготування. Доволі швидко розвивається сегмент овочевих соків. Практично всі виробники зазначають, що споживач поставився до овочевих новинок прихильно, тому потрібно й надалі розвивати цей напрям. - ставлення людей до праці - в загальному український народ є дуже працьовитим, проте якщо його не мотивувати, особливо матеріально, то це може негативно позначитись на продуктивності праці2. Мезооточення

 

КомпонентаНайважливіші чинникиСпоживачі- географічне розміщення споживачів - 90% сокової продукції споживає міське населення, близько 50% якого вживає соки щонайменше раз на півроку. - демографічні - як свідчать результати маркетингових досліджень, основними спожива- чами продукції «Рідна марка» є молоді люди віком 25-34 років, які проживають у містах. І хоча соки як продукт цінують однаковою мірою й чоловіки та жінки, проте за кількістю споживачів все ж таки переважають жінки. Також важливо зазначити, що темпи зростання споживання демонструє продукція в упаковці об'ємом 0,5 л, крім того, продукція об'ємом в 2 л нарощує частку ринку, тоді як частка інших форматів великих економічних упаковок (перш за все, 1,5 л) - стабільна. - соціально-психологічні - українські спожи- вачі довгий час були, і більшою мірою залишають- ся, прихильниками фруктово-ягідних напоїв власного приготування, яких споживають щороку, за даними Держкомстату, понад 600 млн. л. Щодо смакової прихильності споживачів, то найбільшу перевагу українські споживачі надають апельсиновому, томатному, яблучному, персико- вому, ананасовому, мультивітамінному, абрико- совому соковим смакам;Конкуренти- конкуренти в галузі - найбільші частки ринку та найміцніші конкурентні позиції належать таким торговим маркам, як Sandora, "СМАК", Galichina, Jaffa, Gutta. Проте конкурентні позиції цих марок значно відрізняються в залежності від регіону. Так, у Західному регіоні найбільшу частку ринку займає торгова марка Galichina, в Центрі третину ринку займають соки торгової марки "СМАК", на Сході Sandora займає 12,3% ринку та 10% "СМАК", а на Півдні найміцніші конкурентні позиції у сокової продукції під торговою маркою Sandora (23,7%, "СМАКу" належить лише 1,7%) та Jaffa. У м. Києві склалась досить напружена конкурентна боротьба між 6 провідними торговими марками соків: Sandora (9,1% ринку). Дар (7,9%), Gutta (7,8%), "СМАК" (6,4%), Galichina (6,4%) - потенційні конкуренти - до потенційних конкурентів належать усі великі російські виробники, які вже придбали виробничі потужності в Україні чи планують зробити це у найближчому майбутньому. До цієї категорії належать такі компанії: ДП «Вімм-Біль-Данн Україна»,ТзОВ «Нідан-Україна», ДП «Санданс». До цієї трійки має приєднатись компанія «Мултон», яка займає друге місце на російському ринку; - підприємствава які виготовляють товари замінники - найбільш вагомими конкурентами, які виготовляють подіюні товари це компанії Соса Сola, Fanta, Соковинка, адже це солодкі води які більш ніж на 50% складаються з соку, та дуже популярні серед молоді. Постачальники - рівень спеціалізованості постачальника - залучення до співпраці відомих німецьких постачальників дозволили ПБК "Радомишль" не тільки істотно збільшити обсяги випуску продукції, але й повернути собі високий авторитет на вітчизняному ринку; - пунктуальність та відповідальність - підприємство використовує для виготовлення своєї продукції ресурси, яких є недостатньо на ринку, тому сила впливу постачальників є великою. Проте за багато років співпраці у компанії «Рідна марка» не виникало ніяких непорозумінь, що свідчить про відповідальність постачальників; - гарантія якості - сировина іноземного виробництва надходить на комбінат у замороже- ному стані й лишається такою до розливу. Цей спосіб транспортування сировини, безумовно, є найдорожчим, але саме він дозволяє зберігати вс

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>