Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

  Закони України Закон України "Про підприємництво". Закон України "Про підприємства в Україні". Господарський кодекс України. Кодекс законів про працю України. Цивільний кодекс України. Закон України “Про

Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

Курсовой проект

Маркетинг

Другие курсовые по предмету

Маркетинг

Сдать работу со 100% гаранией

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут”

Кафедра промислового маркетингу

 

 

 

 

Курсова робота з дисципліни Фундаментальний маркетинг на тему:

Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії “ТОВ «ДЮПОН УКРАЇНА» (Україна)” на ринку мембранних ізоляційних плівок України

 

 

Виконав роботу:

________________(ПІБ)

Група № ___________

Залікова книжка № _________

Підпис

Перевірив: __________________(ПІБ)

Дата

Підпис

Оцінка

 

 

 

 

 

 

Київ-2008 р.

Зміст

 

Вступ

Розділ 1. Аналіз діяльності компанії ТОВ «ДЮПОН УКРАЇНА» на ринку та аналіз її внутрішнього середовища

1.1. Діяльність підприємства на ринку мембранних ізоляційних плівок (МІП) України

1.2. Ринок МІП і його основні тенденції

1.3. Аналіз внутрішнього середовища підприємства

1.4. Аналіз товарного асортименту

1.5. Порівняльний аналіз техніко-економічних показників товарів

1.6. Три рівні товару

Розділ 2. Аналіз маркетингового середовища компанії ТОВ «ДЮПОН УКРАЇНА»

2.1. Аналіз макромаркетингового середовища

2.1.1. Аналіз політико-правового середовища

2.1.2. Аналіз економічного середовища

2.1.3. Аналіз демографічного середовища

2.1.4. Аналіз природного середовища

2.1.5. Аналіз науково-технічного середовища

2.1.6. Аналіз соціально-культурного середовища

2.2. Аналіз мікромаркетингового середовища

2.2.1. Споживачі

2.2.2. Конкуренція

2.2.3. Постачальники

2.2.4. Контактні аудиторії

2.3. Висновки по результатам аналізу маркетингового середовища

2.3.1. Зведені таблиці відносно факторів-загроз і факторів-можливостей

2.3.2. Найбільш вагомі загрози/можливості підприємства

2.3.4. Результати SWOT-аналізу

Розділ 3. Розробка рекомендацій щодо маркетингової стратегії компанії ТОВ «ДЮПОН УКРАЇНА»

3.1. Ринкова стратегія

3.1.1. Тип маркетингу і стратегія охоплення ринку

3.1.2. Ринкове позиціонування

3.1.3. Конкурентна стратегія

3.2. Продуктова стратегія

3.2.1. Товарна стратегія

3.2.2. Ціна

3.2.3. Збут

3.2.4. Просування

Висновки

Список використаної літератури

 

Вступ

 

Компанія Дюпон (DuPont), заснована в США в 1802 році, є однієї з найбільших у світі наукових і індустріальних транснаціональних корпорацій. Вона займає лідируюче положення у виробництві матеріалів з високими експлуатаційними характеристиками, хімікатів спеціального призначення й інших наукомістких напрямків. Щорічно Дюпон інвестує в наукові розробки більше 1 мільярда доларів.

З початком виробництва компанією Дюпон матеріалу Тайвек відкрилися нові обрії в області захисту й безпеки в широкому колі областей, включаючи захисний одяг, будівництво, поштові конверти, медичне упакування, графіку.

Мембранна ізоляційна плівка (МІП), зроблена з надтонких ниток поліетилену високої щільності у вигляді нетканого матеріалу під брендом Тайвек - це найкраще сполучення характеристик паперу, плівки й тканини в одному матеріалі. Цей унікальний баланс властивостей, який не можна знайти в жодному іншому матеріалі, робить Тайвек легким, але міцним; паропроникаючим, але стійким до проникнення води, хімічних реагентів і механічних впливів стиранню, розриву, проколам. Крім того, Тайвек не виділяє волокнистого ворсу, непрозорий і має гладку поверхню.

Відкриття Тайвек відбулося у 1955р. при спостереженні появи білих пушинок поліетилену, що виходять із труби експериментальної установки в лабораторії Дюпон. В 1965р. розроблена листова структура матеріалу була зареєстрована під торговельною назвою Tyvek і у квітні 1967р. було почато його комерційне виробництво. Сучасні виробничі підприємства фірми Дюпон по випуску МІП Tyvek розташовані в Річмонді (США) та в Люксембурзі (Європа). В Україні та Росії фірма Дюпон (США) представлена спільними фірмами „Дюпон-Росія” та „Дюпон-Україна”, які є авторизованими ділерами по поставці та реалізації МІП Tyvek®, виробляємого європейським заводом фірми Дюпон, на територіях України та Росії.

На сьогоднішній день продукція спільної фірми та „Дюпон-Україна” займає до 6% ринку мембранних ізоляційних плівок в будівництві України, де беззаперечним лідером (65%) є чеська фірма JUTA ( будівельні плівки брендів JUTAFOL та JUTADACH). Окрім цього у 2008 2009 роках планується будівицтво власних заводів на Україні по випуску будівельних підкровельних ізоляційних плівок фірмами FOLIAREX (Польща) та ТОВ „Тандем Лтд” (Україна Південна Корея).

Таким чином в умовах кризи 2008 року в будівельній галузі України, жорсткої і зростаючої конкуренції перед компанією ТОВ “Дюпон-Україна”(Україна) постала маркетингова управлінська проблема: збереження існуючої частки ринку, постійних клієнтів компанії шляхом виявлення сильних і слабких сторін по відношенню до головних конкурентів, а також впливу факторів маркетингового середовища.

Метою курсової роботи є укріплення конкурентних позицій підприємства шляхом коректування його продуктово-ринкової стратегії.

Обєктом аналізу в даній курсовій роботі є ринок мембранних ізоляційних плівок для будівельної галузі України.

Субєктом аналізу виступає компанія ТОВ “Дюпон-Україна (Україна)”.

Предметом аналізу є вплив факторів маркетингового середовища на діяльність компанії ТОВ “Дюпон-Україна (Україна)” на ринку мембранних ізоляційних плівок для будівельної галузі України.

Основні задачі роботи:

Аналіз діяльності компанії ТОВ “Дюпон-Україна (Україна)” на ринку мембранних ізоляційних плівок для будівельної галузі України;

Виявлення впливу мікро- та макрофакторів на діяльність підприємства;

Виявлення сильних і слабких сторін по відношенню до конкурентів;

Розробка продуктово-ринкової стратегії;

Розробка висновків та рекомендацій.

Розділ 1. Аналіз діяльності компанії ТОВ «ДЮПОН УКРАЇНА» на ринку та аналіз її внутрішнього середовища

 

1.1 Діяльність підприємства на ринку мембранних ізоляційних плівок (МІП) України

 

Сучасні виробничі підприємства фірми Дюпон по випуску МІП Tyvek® розташовані в Річмонді (США) та в Люксембурзі (Європа). В Україні та Росії фірма Дюпон (США) представлена спільними фірмами „Дюпон-Росія” та „Дюпон-Україна”, які є авторизованими ділерами по поставці та реалізації МІП Tyvek®, виробляємого європейським заводом фірми Дюпон, на територіях України та Росії.

На сьогоднішній день продукція спільної фірми ТОВ „Дюпон-Україна” займає до 6% ринку дорогих та високоякісних супердифузійних мембранних ізоляційних плівок в будівництві України, де беззаперечним лідером (65%) є чеська фірма JUTA ( будівельні плівки брендів JUTAFOL та JUTADACH).

Сумарні світові характеристики фірми Дюпон (США):

1. Дохід за 2007:29,4 мільярдів доларів США

2. Службовці:60 000 в усьому світі

3. Присутність у світі:офіси в більш ніж 70 країнах в усьому світі

4. Наукові дослідження й розробки:Більше 40 лабораторій наукових досліджень і розробок і сервісних центрів у Сполучених Штатах, і більше 35 лабораторій в 11 країнах.

5. Рейтинг 500:73 серед найбільших промислових/обслуговуючих корпорацій США.

6. Торговельні марки:До них ставляться DuPont Oval і DuPont™ ("Тор-говельні марки DuPont"); Pioneer®марка насінь, Teflon®фторполимеры, плівки, чохли для тканин, волокна й емульсійні фарби; Corian®тверді поверх-ні; Kevlar®високоміцний матеріал, і Tyvek®захисний матеріал.

Tyvek (Тайвек) - є торговельним брендом компанії DuPont (Дюпон).

В повністю інтегрованому технологічному процесі матеріал Tyvek (Тайвек) утвориться з безперервних і дуже тонких ниток 100% полиэтилена високої щільності, які безладно розташовуються у всіх напрямках. Після формування їхнього розчину ці нитки укладаються у вигляді вати на стрічку, що рухається, і надалі скріплюються разом під дією тепла й тиску без застосування яких-не-будь сполучних або наповнювачів. Шляхом варіювання швидкості укладання ниток і умов термосклеюваня фахівці Дюпон можуть проектувати аркушевий матеріал з м'якою або твердою структурою для різних потреб ринку.

Одним з найбільш популярних і широко відомих застосувань Tyvek (Тайвек) є будівельна індустрія, де цей матеріал використовується для зниження видатків на нагрівання й охолодження в будинку й забезпечує кращий захист проти проникнення води й вологи. Унікальні якості Tyvek (Тайвек) допомагають зупинити повітряні потоки через порожнини стін, утримувати потоки води й спонукувані вітром краплі дощу, і, нарешті, дозволяють повітряним парам виходити назовні від внутрішніх стін будинку. Результатом є більше комфортний, енергозберігаючий будинок з істотно меншою ймовірністю руйнування в результаті ефекту старіння.

Внаслідок своєї стійкості до вітру, воді й, у той же час, повітропроникності матеріал Tyvek (Тайвек) є ідеальним для виготовлення покриттів машин, човнів, автопричепів. Унікальна неткана структура Tyvek (Тайвек) захищає від кислотних дощів і соляних аерозолів, затримуючи більше води, ніж бавовняні, поліефірні або змішані покриття. Одночасно, можливість виводу водяних пар запобігає поява цвілі й гниття. Тому що Tyvek (Тайвек) не поглинає воду, він істотно легше, ніж інші покриття, навіть у мокрому стані. Tyvek (Тайвек) - це гарний захист від сонця, що зупиняє 98% небезпечних ультрафіолетових променів і не проник

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>