Державний бюджет і державний борг

Державний борг України формувався поетапно. За даними Міністерства фінансів, перший етап припав на період 19911994р.р. У цей час основним кредитором

Державний бюджет і державний борг

Курсовой проект

Экономика

Другие курсовые по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
и.

З метою забезпечення повного врахування фінансових ризиків, пов'язаних з нагромадженням умовних зобов'язань, уряду доцільно на регулярній основі готувати «Звіт про умовні зобов'язання, податкові витрати та інші фіскальні ризики». Прикладом для наслідування щодо цього може слугувати відповідна звітність в Австралії, Канаді, Нідерландах, Новій Зеландії та США. Такі звіти повинні включати перелік джерел фіскальних ризиків, оцінку їх чутливості до різних подій та впливу на фінансову позицію уряду, а також наводити дані про алокативну ефективність і номінальну (прогнозовану) вартість державних витрат.

Реалізація зазначених заходів створить фундамент для проведення ефективної бюджетної політики та обмеження умовних зобов'язань держави, які потенціально можуть впливати на розмір державного боргу і стабільність державних фінансів України у середньостроковій перспективі. Утримування помірного розміру державного боргу України, збалансування його структури та оптимізація залучення позикових коштів для потреб держави, у свою чергу, сприятимуть зміцненню фінансової системи України й посиленню стимулюючого впливу держави на соціально-економічний розвиток країни. [12].

 

 

Висновки

 

Закінчуючи свою курсову роботу я б хотів зробити декілька висновків повязаних як з бюджетом, так і з державним боргом, вказати основні проблеми в Україні стосовно цих питань.

На мою думку основною проблемою є відсутність належного законодавчого регулювання бюджетних правовідносин та механізму відповідальності за порушення бюджетного законодавства, що викликає цілий ряд негативних соціально-економічних наслідків. Серед них найнегативніший вплив мають:

постійне недовнесення протягом останніх років належних державному бюджету платежів і у зв'язку з цим недофінансування або затримка у фінансуванні окремих видів видатків;

відсутність правового регулювання відповідальності розпорядників бюджетних коштів у випадках взяття зобов'язань, що перевищують обсяг виділених їм асигнувань;

послаблення контролю за цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів, що призводить до численних порушень, а відтак до втрат державних коштів;

неповне відображення в бюджеті доходів, які одержують бюджетні установи, органи виконавчої влади від використання власності й здійснення позабюджетної діяльності, що створює систему неконтрольованості у використанні державних коштів та майна.

І щоб говорити про хоч якусь стабілізацію економіки України, а також про подальший розвиток бюджетної системи, потрібно перш за все вирішити ці проблеми.

Підсумовуючи статистику щодо державного боргу слід звернути увагу на те, що навіть до 1999 року спостерігався такий рівень показників, які характеризують рівень державного зовнішнього боргу України як безпечний та спроможність його відповідного обслуговування. Це дозволяє зараховувати Україну в коло країн, з малоймовірною можливістю виникнення боргової кризової ситуації. В той же час зменшення частки залучення коштів з боку міжнародних фінансових організацій, несприятливі умови запозичення коштів з зовнішніх ринків капіталу, слабкість внутрішнього ринку капіталу надає особливої гостроти виникненню боргової кризи, що підтверджується можливим зменшенням кредитних рейтингів України та висновками міжнародного фінансового співтовариства щодо ризикового стану державних фінансів України. Таким чином, поточна боргова криза в Україні в першу чергу обумовлена наступними чинниками:

слабе законодавче та нормативне поле, неоптимальна організаційна структура управління державним боргом;

неузгодженість фіскальної та монетарної політики;

неузгодженість фіскальної політики в частині регулювання бюджетним дефіцитом та політики управління державним боргом;

майже повна відсутність аналізу використання залучених з зовнішніх джерел коштів.

Отже, на мою думку, це і є основні проблеми сучасного несприятливого становища України, і щоб рухатись далі ми перш за все повинні справитись з наведеними вище проблемами.

 

 

Список використаних джерел

 

1. www.minfin.gov.ua

2. СоваО.Ю. Сутність та види дефіциту державного бюджету// Фінанси України. 2005. №9. С.2025.

3. А.Г.Савченко та ін. «Макроекономіка» 1999

4. Є. Дж.Долан, Д.Линдсей «Макроекономіка» 1994

5. В.Горбачук «Макроекономічні методи» 1999

6. С.Будаговська та ін. «Мікроекономіка і макроекономіка» 1998

7. М.Бурда, Ч.Виплош «Макроекономіка, європейський контекст» 1998

8. Н.Г.Менкью «Макроекономіка» 1994

9. Невінчаний І.С. Основні шляхи подолання бюджетного дефіциту в Україні// Формування ринкових відносин. 2007. №6. С.98101.

10. Ірина Заверуха «Правові засади реструктуризації державного внутрішнього боргу України»

11. Основи економічної теорії: Підручник / А.А.Чухно, П.С. Єщенко, Г.Н.Климко та ін.; За ред. А.А.Чухна. К.: Вища шк., 2001. 606с.

12. Фінанси України Т.Вахненко «Державний борг, поточний стан і ризики»

13. www.grinchuk.lviv.ua/book/91/2423.html

14. «Основи економічної теорії: політ економічний аспект» за редакцією Г.Н.Климка, В.П.Нестороненка. Київ Вища школа знання», 1997р.

15. «Макроекономіка» Пол А. Семюелсон, Вільям Д.Нордгауз / К.: «Основи», 1995.

16. «Основи економічної теорії: політекономічний аспект» за редакцією Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка / К.: «Вища школа» «Знання» 1997

17. «Основи економічної теорії: політекономічний аспект» за редакцією Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка / К.: «Вища школа» «Знання» 1997

18. Финансы капитализма / под ред. Б.Г.Болдырева М., 1990. 140с.

19. Финансы / под ред. В.М.Родионовой М., 1995. 344с.

20. РусяйкинаА.М. управление государственным долгом. Пенза, 2001. 108с.

 

Похожие работы

<< < 3 4 5 6 7