Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні

Стан економічного потенціалу і динаміка показників розвитку об'єктивно відобразять вектор управлінської стратегії, розкриють слабкі і сильні сторони регіону порівняно з

Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні

Информация

Юриспруденция, право, государство

Другие материалы по предмету

Юриспруденция, право, государство

Сдать работу со 100% гаранией
лено ключові заходи для забезпечення продуктової підтримки сімей і громадян, які не мають достатніх коштів для харчування відповідно до мінімальних фізіологічних стандартів.

Найважливішим моментом у побудові системи забезпечення продовольчої безпеки є підвищення ефективності діяльності управлінських структур. Схема обґрунтування стратегії забезпечення продовольчої безпеки регіону включає такі елементи: аналіз економічних і соціальних процесів, оцінка ресурсів; обґрунтування стратегії соціально-економічного розвитку регіону у сфері забезпечення продовольчої безпеки; розробка концепції і вибір методів державного ринкового регулювання. Розроблена система продовольчої безпеки як сукупність взаємопов'язаних і взаємозумовлених елементів, яка орієнтована на реалізацію заданої цільової установки і має здатність до відтворення за рахунок власних ресурсів, дасть змогу інтегрувати і координувати зусилля суб'єктів регіональної економіки у галузі сталого забезпечення населення продовольчими товарами.

Суть державного управління продовольчою безпекою розкривається в його функціях, зокрема, формування і відтворення ефективних суб'єктів ринкових відносин, формування і підтримка стійкого попиту та пропозиції на продукти харчування і сільськогосподарську сировину тощо.

Держава може виконати ці та інші функції, якщо формування системи продовольчого забезпечення буде засноване на реалізації таких принципів: принцип раціонального аграрного протекціонізму; принцип програмно-цільового регулювання й підтримки; принцип гарантії державної підтримки сталого розвитку; гнучкий диференційований підхід залежно від форм власності й ефективності господарювання, значущості в забезпеченні стійкості та екологічності відтворення, потенційної конкурентоспроможності вироблюваної продукції, рівня розвитку підприємництва, рівня ризику, ефективності участі в реалізації державних програм тощо; принцип мотиваційної спрямованості державного регулювання і підтримки; принцип максимально ефективного використання ресурсів.

Запропоновано такі практичні рекомендації органам державної влади щодо регулювання забезпечення продовольчої безпеки:

продуктова підтримка груп ризику, до яких належать вагітні жінки та діти, віком до 1 року;

створення дисципліни фінансування соціальних установ продуктової безпеки;

здійснення цільового перерозподілу бюджетних коштів щодо фінансування установ для дітей-сиріт.

 

 

Список опублікованих праць

 

  1. Шкаберін В.М. Механізми державного регулювання системи продовольчої безпеки// Актуальні проблеми державного управління: 36. наук. пр. X.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2006. №1 (27). Ч.1. С.241249.
  2. Шкаберін В.М.Продовольча безпека як основа формування та розвитку аграрної політики держави// Держава та регіони. Серія: Державне управління. - 2005. №1. С.119124.

3.Шкаберін В.М. Регіональна політика як інструмент формування продовольчої безпеки// Актуальні проблеми державного управління: 36. наук. пр. / Редкол.: С.М.Серьопн та ін. Д.: ДРІДУ НАДУ, 2006. Вип. 1 (23). С.134144.

4.Шкаберін В.М.Формування державної політики забезпечення продовольчої безпеки: зарубіжний досвід// Держава та регіони. Серія: Державне управління. 2006. №1. С.171177.

  1. Шкаберін В.М.Регулювання безпеки продовольчої продукції// Вісник НАДУ. 2005. №4 С.246251.
  2. Шкаберін В.М.Формування та регулювання розвитку продовольчих ринків// Економіка та держава. 2005. №11. С.4447.

7.Шкаберін В.М.Розвиток агропромислового комплексу як фактор забезпечення продовольчої безпеки// Актуальні проблеми державного управління на новому етапі державотворення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції за міжнародною участю, присвяченої 10-річчю Академії, Київ, ЗІ трав. 2005р.: У 2 т. / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М.Князева. К.: Вид-во НАДУ, 2005. Т.2.-С 121123.

  1. Шкаберін В.М. Соціальна сутність та роль продовольчої безпеки// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Наука та інновації - 2005». Т. 12. Економічні науки. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. С.52- 53.
  2. Шкаберін В.М.Продовольче забезпечення у контексті регіонального розвитку (на прикладі АРК)// Державне управління та місцеве самоврядування: Тези V Міжнародного наукового конгресу, 23 лютого 2005р. X.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2005. С.125126.

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 5