Державна реєстрація юридичних та фізичних осіб

Форма № 1 РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особиІ. Відомості про юридичну

Державна реєстрація юридичних та фізичних осіб

Дипломная работа

Юриспруденция, право, государство

Другие дипломы по предмету

Юриспруденция, право, государство

Сдать работу со 100% гаранией

РЕФЕРАТ

 

Курсова робота: 35 сторінок, 8 використаних джерел.

Курсова робота присвячена вивченню проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців України.

Мета моєї роботи полягає в тому, щоб зрозуміти, що таке державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців України, розкрити її поняття, законодавче регулювання і перспективи вдосконалення державної реєстрації.

Юридична особа, фізична особа, державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, реєстраційна картка, реєстраційний збір, свідоцтво про державну реєстрацію, єдиний державний реєстр, документи

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ

1. Поняття і підстави для реєстрації субєктів підприємницької діяльності

1.1 Місце проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і вимоги щодо оформлення документів

. Законодавче регулювання державної реєстрації субєктів підприємницької діяльності

.1 Державна реєстрація юридичної особи

.2 Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем

. Перспективи вдосконалення державної реєстрації

Висновок

Література

Додатки

 

 

ВСТУП

 

Для початку функціонування підприємства та отримання ним статусу юридичної особи, воно повинно пройти державну реєстрацію, яка завершує процес створення підприємства. Отже державна реєстрація юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців регулюється Господарським кодексом України та Законом України" Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб підприємців" Згідно цих нормативно - правових актів - державна реєстрація юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців - це документальне засвідчення створення юридичної особи, засвідчення факту набуття фізичною особою статусу підприємця.

Здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації розглядається як адміністративне правопорушення, а в окремих випадках трактується як карний злочин. Тому державна реєстрація підприємства, яке створюється, є обов'язковою.

Державна реєстрація юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців проводиться органом влади - державним реєстратором - виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній (у містах Києві та Севастополі), державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи-підприємця.

Державний реєстратор зобов'язаний надати відповідним органам статистики, Податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування повідомлення про проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця із зазначенням номеру та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця. Із моменту отримання свідоцтва про реєстрацію підприємство набуває статусу юридичної особи. Державна реєстрація підприємств зумовлює виникнення витрат, що включають у себе реєстраційний збір (мито), витрати на розробку установчих документів (якщо засновник не може скласти їх сам), нотаріальне засвідчення документів тощо. Крім того, необхідно оплатити ліцензію (якщо діяльність підприємства підлягає ліцензуванню), відкрити поточний рахунок у банку, виготовити печатки, штампи, товарні знаки та інші атрибути, без яких підприємство не може діяти.

Розвиток господарської діяльності створює необхідні передумови для розв'язання багатьох економічних та соціальних проблем, що існують в Україні. Підвищення ролі підприємництва є передумовою стабільного економічного зростання та конкурентоспроможності економіки держави, створення нових робочих місць, збільшення податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Тому актуальною темою на сьогодні є державна реєстрація субєктів підприємницької діяльності й основні шляхи удосконалення державного регулювання господарської діяльності.

Унаслідок відставання правового регулювання від стану відносин у сфері господарської діяльності Україна втрачає позитивні тенденції розвитку підприємництва, що зумовлює необхідність адекватних змін законодавства у цій сфері. В тому числі, враховуючи сучасні тенденції розвитку економіки держави, має бути відповідно переглянуто і механізми стимулювання господарської діяльності.

 

 

1. ПОНЯТТЯ І ПІДСТАВИ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ СУБЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.

Порядок проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців включає, зокрема:

-перевірку комплектності документів, які подаються державному

реєстратору, та повноти відомостей, що вказані в реєстраційній картці;

-перевірку документів, які подаються державному реєстратору, на

відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації;

-внесення відомостей про юридичну особу або фізичну особу - підприємця до Єдиного державного реєстру;

-оформлення і видачу свідоцтва про державну реєстрацію та виписки з Єдиного державного реєстру.

Зміни до установчих документів юридичної особи, а також зміна прізвища та/або імені, та/або по батькові (далі - імені) або місця проживання фізичної особи - підприємця підлягають обов'язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру в порядку, встановленому цим Законом.

Відокремлені підрозділи юридичної особи не підлягають державній реєстрації.

Представництва, філії іноземних компаній в Україні підлягають акредитації на території України в порядку, встановленому законом.

 

 

1.1 Місце проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і вимоги щодо оформлення документів

 

Відповідно до статті 5 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи - підприємця.

Також існують вимоги до оформлення документів, які подаються державному реєстратору:

. Документи подаються (надсилаються рекомендованим листом) державному реєстратору, повинні бути викладені державною мовою.

. Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами. (Додаток А)

. Установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи повинні містити відомості, передбачені законом. Відповідальність за відповідність установчих документів законодавству несуть засновники (учасники) юридичної особи.

Спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації є центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері підприємництва.

Згідно статті 7 «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» спеціально уповноважений орган з питань державної реєстрації має здійснювати державний нагляд за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; затверджує нормативно-правові акти щодо формування та ведення Єдиного державного реєстру; організовує навчальну підготовку та підвищення кваліфікації державних реєстраторів, погоджує кандидатури на зайняття посади державного реєстратора;

Для державної реєстрації використовують бланки свідоцтв про державну реєстрацію юридичних осіб та бланки свідоцтв про державну реєстрацію фізичних осіб - підприємців єдиних зразків. Описи бланка свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи і бланка свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, а також порядок їх оформлення встановлюються спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації. Зразок оформлення бланка свідоцтва про державну реєстрацію юридичної та фізичної особи наведений у додатку Б.

Бланки свідоцтв про державну реєстрацію юридичних осіб та бланки свідоцтв про державну реєстрацію фізичних осіб - підприємців є документами суворої звітності, мають облікову серію і номер.

На підставі статті 10«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» за проведення державної реєстрації справляється реєстраційний збір у такому розмірі:

-десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за проведення державної реєстрації юридичної особи;

-два неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

Кошти, одержані відповідно до цього Закону як реєстраційний збір, зараховуються до місцевого бюджету за місцезнаходженням юридичної особи або місцем проживання фізичної особи - підприємця.

державний реєстрація субєкт підприємець

 

2. ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ СУБЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Законодавче регулювання державної реєстрації субєктів підприємницької діяльності здійснюється згідно Господарського кодексу України, а зокрема Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», цей Закон регулює відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізични

Похожие работы

1 2 3 4 > >>