Депозитні операції в умовах інфляції

13568101211.01 1.03 1.05 1.06 1.08 1.10 1.12 2 1. 02011. 06091. 10251. 12361. 16641.21 1. 254431. 03031. 09271. 15761. 19101.

Депозитні операції в умовах інфляції

Информация

Банковское дело

Другие материалы по предмету

Банковское дело

Сдать работу со 100% гаранией

План

 

1. Депозитні операції

2. Розрахунки при відсутності інфляції

3. Розрахунки в умовах інфляції

1. Депозитними називаються

 

Операції банків по залученню коштів юридичних і фізичних осіб у вклади або на певні строки, або до запитання.

Депозитні операції належать до пасивних операцій банку.

Об'єктом депозитних операцій є депозити суми коштів, що внесені в банк його клієнтами (приватними особами, підприємствами й організаціями). Депозити зберігаються на різного роду рахунках і використаються відповідно до режиму рахунку й банківським законодавством.

Залежно від суб'єктів внесення коштів депозити підрозділяються на 2 великі групи:

- депозити юридичних осіб;

- ощадні вклади населення.

У свою чергу кожна із цих груп класифікується по різним ознакам.

Депозити юридичних осіб діляться на строкові депозити й депозити до запитання.

Строкові депозити класифікуються залежно від їхнього строку:

- до 3 місяців;

- від 3 до 6 місяців;

- від 6 до 9 місяців;

- від 9 до 12 місяців;

- понад 12 місяців.

Депозити до запитання класифікуються залежно від характеру й належності коштів, що зберігаються на рахунках:

- кошти на розрахункових, поточних, бюджетних рахунках підприємств й організацій різних форм власності;

- кошти на спеціальних рахунках по зберіганню різних по своєму цільовому призначенню фондів (кошти підприємств, призначені для капітальних вкладень, кошти підприємств й організацій у розрахунках; кошти на кореспондентських рахунках по розрахунках з іншими банками; кошти місцевих бюджетів).

Ощадні вклади населення також підрозділяються, насамперед, на строкові й до запитання. Строкові вклади, залежно від умов зберігання й виплат бувають: виграшні, пенсійні, молодіжні, весільні, ощадні сертифікати й т.д.

Комерційні банки в умовах конкурентної боротьби на ринку кредитних ресурсів постійно піклуються про кількісне і якісне поліпшення своїх депозитів і пропонують населенню всі нові й нові види ощадних вкладів. Для цих цілей використається процентна ставка, різні послуги й пільги вкладникам.

Плата за використання депозитних коштів складається в нарахуванні й виплаті відсотків (доходів) їхнім власникам.

Доход може визначатися методом простих або складних відсотків.

2. Розрахунки при відсутності інфляції

 

2.1 Метод простих відсотків

 

Сутність його полягає в тім, що доход визначається виходячи з основної (тобто внесеної вкладником) суми вкладу протягом усього строку її зберігання. Нарахований доход не додається до основної суми вкладу, а може виплачуватися вкладникові в міру його нарахування або зберігатися на окремому рахунку. При використанні простих відсотків величина знайденого доходу не залежить від кількості періодів нарахування і їхньої тривалості. Період нарахування - це інтервал часу, за який визначається доход. Він, як правило, встановлюється банком і може мати різну тривалість: місяць, квартал, півріччя, рік.

Якщо позначити початкову суму вкладу через SUMo, річну процентну ставку через PS (вона показує, скільки грошових одиниць повинен заплатити банк за користування 100 од. вкладу протягом року), то доход (DOH) за рік складе:

 

..........……………..............…………................. (1)

 

за місяць:

 

;.......…………………..................................... (2)

 

за 1 день:

 

;...............……............................………….....(3)

 

за будь-яку кількість днів:

;...............................................…………......(4),

 

де H - число днів у році;

h - строк зберігання вкладу, виражений у днях.

У світовій банківській практиці база виміру часу враховується трьома способами:

а) германський: рік умовно приймається за 360 днів, а місяць 30 днів. (Використається в Німеччині, Данії, Швеції, Україні);

б) французький: у році 360 днів, а кількість днів у місяці відповідає календарній тривалості. (Використається у Франції, Бельгії, Іспанії, Швейцарії);

в) англійський: число днів у році й місяці відповідає їхній календарній тривалості. (Використається в Португалії, Англії, США, Україні).

Приклад 1.

Вклад у розмірі 400 гривень був вкладений у банк під 14 % річних 20 квітня 2004 р. і затребуваний 16 грудня того ж року. Визначити нарахований доход при різній практиці визначення строків зберігання.

Рішення

а) германська практика.

1. Визначаємо строк зберігання вкладу:

у квітні - 10 днів

за період з 1 травня по 30 листопада: 30 х 7 = 210 (днів)

у грудні - 16 днів

___________________________

Усього 236 днів

 

2. Визначаємо доход за 236 днів (по формулі 4):

DOH = 400 х 14 х 236/36000 = 36,71 (грн.)

б) французька практика.

1. Визначаємо строк зберігання вкладу:

у квітні - 10 днів

у травні - 31 день

у червні - 30 днів

у липні - 31 день

у серпні - 31 день

у вересні - 30 днів

у жовтні - 31 день

у листопаді - 30 днів

у грудні - 16 днів

________________________

Усього 240 днів

 

2. Отриманий доход складе:

 

DOH = 400 х 14 х 240/36000 = 37,33 (грн.)

 

в) англійська практика.

1. Строк зберігання вкладу = 240 днів (див."б").

2. Визначаємо суму доходу, з урахуванням того, що 2004 рік високосний.

 

DOH = 400 х 14 х 240/36600 = 36,72 (грн.)

 

При англійській практиці вирахування часу в невисокосному році доход склав би:

 

DOH = 400 х 14 х 240/36500 = 36,82 (грн).

 

Надалі, при рішенні задач, ми будемо використати германський спосіб вирахування строків зберігання.

Приклад 2.

За який час вклад у розмірі 630 грн., вкладений під 15 % річних, збільшиться на таку ж суму, як і вклад у розмірі 700 грн. під 18 % річних і строком на 6 місяців?

 

Рішення

З умови задачі відомо, що доходи по двох вкладах рівні між собою, тобто DOH1 = DOH2.

 

630 х 15 х h /36000 = 700 х 18 х 180 /36000;

h = 240 днів або 8 місяців.

 

Вклади з поповненням. Умови зберігання коштів у комерційних банках, як правило, відрізняються друг від друга. Розходження складається в строках зберігання, розмірах основного вкладу, періодичності нарахування доходів, можливості поповнення вкладу, розмірах процентних ставок і динаміці їхніх змін і т.і.

Розглянемо на конкретному прикладі способи нарахування доходу у випадку, коли умови зберігання вкладу допускають можливість його поповнення.

 

Приклад 3.

Особистий рахунок вкладника комерційного банку має наступні записи:

1.31.05.ХХ г. - відкриття особистого рахунку - 1000 грн. (SUM1)

2.13.07.ХХ г. - додатковий внесок - 200 грн. (SUM2)

3.10.12.ХХ г. - додатковий внесок - 250 грн. (SUM3).

Визначити доход вкладника за ХХХХ рік, якщо річна процентна ставка склала 15 %.

Рішення

Спосіб 1. Заснований на визначенні доходу по кожному внеску. Для цього необхідно розрахувати строки їхнього зберігання - від дати зарахування до кінця року.

h1 = 210 днів

h2= 168 днів

h2= 21 день

За допомогою формули 4 визначаємо:

 

DOH1 = 1000 х 15 х 210 /36000 = 87,50 (грн).

DOH2 = 200 х 15 х 168 /36000 = 14,00 (грн.).

DOH3 = 250 х 15 х 21 /36000 = 2,18 (грн.).

 

Загальний доход вкладника за ХХХХ рік склав:

 

87,50 + 14,00 + 2,18 = 103,68 (грн.)

 

Спосіб 2. Заснований на визначенні середньодіючої суми внеску. Це деяка усереднена в рамках періоду нарахування сума, що враховує величину кожного внеску й строк його зберігання.

Для нашого випадку, коли період нарахування дорівнює року, середньодіюча сума вкладу може називатися середньорічною. А оскільки вона розраховується методом середньозважених величин, то її ще називають середньозваженою сумою вкладу.

 

SUMср. =

 

де SUMср. - середньодіюча сума внеску.

Оскільки строки зберігання кожного внеску визначені при першому способі рішення, можемо розрахувати величину середньодіючої суми вкладу:

 

SUMср. =

 

По формулі 1 знаходимо шуканий доход:

 

DOH = 691,25 х 15 /100 = 103,69 (грн.)

 

Визначення доходу з урахуванням динаміки зміни процентних ставок. Комерційні банки в умовах зберігання коштів, як правило, обмовляють пункт приблизно такого змісту: "Банк залишає за собою право змінювати процентні ставки залежно від змін у кредитній політиці держави як убік підвищення, так і убік зменшення".

Як у таких випадках розраховується доход вкладника? Розглянемо це на 2-х прикладах.

У першому прикладі сума вкладу залишається незмінною, а процентні ставки змінюються.

У другому - змінюється й сума й процентна ставка.

 

Приклад 4.

Розрахувати доход клієнта за ХХХХ рік. Річна процентна ставка на момент відкриття особистого рахунку вкладника склала 14 % (PS1).

1.27.03.ХХ - відкриття особистого рахунку - 3800 грн.

2.15.05.ХХ - зміна %-ї ставки - 12% річних (PS2).

3.20.07.ХХ - зміна %-ї ставки - 10 % річних (PS3).

Рішення

Спосіб 1

Похожие работы

1 2 3 > >>