Гуманізація соціальної функції української держави

За конституційним статусом Кабінет Міністрів України є найвищим органом у системі органів виконавчої влади (ст. 113). Серед основних функцій та

Гуманізація соціальної функції української держави

Информация

Юриспруденция, право, государство

Другие материалы по предмету

Юриспруденция, право, государство

Сдать работу со 100% гаранией
ець, В.Г. Андросюк, Л.І. Казміренко та ін.; Під ред. М.І. Онуфрієва, Я.Ю. Кондратьєв. - К.: Нац. акад. внутр. справ України, 1999. - 72 с.

.Загальна декларація прав людини. Бюро інформації Організації Обєднаних Націй від 10 грудня 1948 р. // Права людини. Основні міжнародно-правові документи. - К.: Наук. думка, 1989. - 182 с.

.Кулага Е. Органи внутрішніх справ України в системі поділу державної влади // Право України. - 2004. - № 9. - С. 23-27.

.Кургинян А. Теорія возникновения бюджетного дефицита
// Экономика. Финансы. Право. - 1999. - № 7. - С. 14-17.

.Лазарев В.В. Правоохранительние органи. - М., 1996. - С. 32-38.

.Лапка О. Правовий захист працівників органів внутрішніх справ: визначення його поняття // Право України. - 2000. - № 9. - С. 109-112.

.Лашин А.Г. Культурно-воспитательная деятельность советского государства. - М., 1965. - 184 с.

Похожие работы

<< < 2 3 4 5 6