Графоаналітичний метод – "квадрат потенціалу"

№ п/пПоказникКоеф. чутлив. kчЕталон«Соніко»«Соніко»«Гермес»«Гермес»Коефіцієнти ліквідності:1Коефіцієнт поточної оцінки1,05232,8212,852Коефіцієнт критичної оцінки1,1232,9122,73Оборот матеріально-товарних запасів1,05154,5124,34Термін погашення дебіторської заборгованості1,05до 60 днів1,4211,6Коефіцієнти рентабельності:5Рентабельність продажу1,15> 10 %5,6217,26Рентабельність

Графоаналітичний метод – "квадрат потенціалу"

Контрольная работа

Экономика

Другие контрольные работы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

Макіївський економіко гуманітарний інститут

Кафедра «Економіка підприємства»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальне контрольне завдання

з дисципліни «Управління потенціалом »

 

 

Виконав: Голубов Д. М.

Студент групи: О/З ЕП 4М

Перевірила: доц. Загорна Т.О.

(посада, І.П.Б. виклад.)

 

 

 

 

Макіївка, 2010

 

Алгоритм графоаналітичного методу оцінки потенціалу підприємства «Квадрат потенціалу»

 

1.Вихідні дані подаються у вигляді матриці (аij), тобто таблиці, де в рядках записані номери показників (i = 1,2,3,..., n), а у стовпцях назви підприємств, що розглядаються (j = 1,2,3,..., m).

2.По кожному показнику визначається оптимальне значення при урахуванні коефіцієнта чутливості kч і здійснюється ранжування підприємств, з визначенням зайнятого місця.

3.Для кожного підприємства знаходимо суму місць (Рj), отриманих у ході ранжування, за формулою:

 

 

4. Трансформуємо отриману в ході ранжування суму місць (Рj) у довжину вектора, що створює квадрат потенціалу підприємства (рис. 1). Квадрат потенціалу підприємства має чотири зони відповідно до розділів (k), які застосовані в розглянутій системі показників, та чотири вектори (В), що створюють його.

Отже, довжину вектора, що створює квадрат потенціалу підприємства (Вk, де k = 1,2,3,4), знаходимо за допомогою формули:

 

 

Рис. 1. Квадрат потенціалу підприємства

 

5. Визначивши довжину всіх векторів, створюємо квадрат потенціалу підприємства і робимо відповідні висновки:

1. Форма квадрата потенціалу може бути двох типів.

Перший тип має правильну форму квадрата і якщо в результаті аналізу ми будемо мати фігуру, візуально близьку до квадрата, то розглянуте підприємство має збалансований потенціал, що є основою успіху його діяльності.

Другий тип має викривлену форму квадрата, причина цього може бути двояка: один вектор розвинутий більше за другий («проблемний» вектор) або всі вектори розвинуті по-різному (дисгармонія векторів).

Якщо підприємство має другий тип форми квадрата, то його потенціал потребує негайних перетворень, що дозволить покращити збалансованість елементів потенціалу.

2. Потенціали підприємств можуть бути прокласифіковані за розміром як великі, середні та малі. Великий потенціал мають підприємства, коли довжина векторів, що створюють квадрат потенціалу підприємства, знаходиться в межах 70100 у. о.; середній у межах 3070у.о.; малий до 30 у. о.

3. Зовнішній контур квадрата окреслює можливості підприємства для розвитку потенціалу до оптимальних параметрів.

5. Другий та третій вектори квадрата потенціалу («Організаційна структура та менеджмент» і «Маркетинг») виступають передумовою подальшого розвитку потенціалу підприємства.

6. Четвертий вектор «Фінанси» є результативним і характеризує успішність функціонування підприємства.

 

Таблиця 1.1-Виробництво, розподіл і збут продукції

№ п/пПоказникКоеф. чутлив. kч«Соніко»«Гермес»«Соніко»«Гермес»1Потужність підприємства, тис. т1,213 74011 820122Якість продукції, % Fe1,255255213Фондовіддача, грн1,11,951,8124Витрати на 1 грн товарної продукції1,10,80,7215Екологія виробництва (штрафи, тис. грн)1,0512501405126Прибуток, тис. грн1,1515 45017 630217Рентабельність виробництва, %1,1597,1512

Р соніко=1,2*1+1,25*2+1,1*1+1,1*2+1,05*1+1,15*2+1,15*1=11,5

Р гермес=1,2*2+1,25*1+1,1*2+1,1*1+1,05*2+1,15*1+1,15*2=12,5

 

 

Таблиця 1.2 - Організаційна структура і менеджмент

№ п/пПоказникКоеф. чутлив. «Соніко»«Гермес»«Соніко»«Гермес»1Ділові якості менеджерів, балів1,2230245212Ефективність організаційної структури управління, балів1,151815123Вік персоналу, % до 45 років1,154553124Рівень освіти, % з вищою освітою1,05915215Продуктивність роботи, грн1,259 75456 350126Середньомісячна оплата роботи, грн1,25112098012

Р соніко=1,2*2+1,15*1+1,15*1+1,05*2+1,2*1+1,25*1=9,25

Р гермес=1,2*1+1,15*2+1,15*2+1,05*1+1,2*2+1,25*2=9,35

 

Таблиця 1.3 Маркетинг

№ п/пПоказникКоеф. чутлив. «Соніко»«Гермес»«Соніко»«Гермес»1Обсяги постачань на внутрішній ринок, тис. т1,214 02515465212Місце в експорті, тис. т1,1514001640213Фінансування рекламної діяльності, % до загальних витрат підприємства1,150,0120,1124Фірмовий стиль (розвинуті напрямки), од.1,1535125Ціна за одиницю продукції, грн.1,145,642,7126Витрати на інноваційну діяльність, тис. грн1,252560173512

Р соніко=1,2*2+1,15*2+1,15*1+1,15*1+1,1*1+1,25*1=9,35

Р гермес=1,2*1+1,15*1+1,15*2+1,15*2+1,1*2+1,25*2=11,65

 

Таблиця 1.4 Фінанси

№ п/пПоказникКоеф. чутлив. Еталон«Соніко»«Соніко»«Гермес»«Гермес»Коефіцієнти ліквідності:1Коефіцієнт поточної оцінки1,05232,8212,852Коефіцієнт критичної оцінки1,1232,9122,73Оборот матеріально-товарних запасів1,05154,5124,34Термін погашення дебіторської заборгованості1,05до 60 днів1,4211,6Коефіцієнти рентабельності:5Рентабельність продажу1,15> 10 %5,6217,26Рентабельність активів1,05> 20 %26,51222,17Рентабельність власного капіталу1,1близько 100 %10821111,3Показники ефективності:8Оборотність активів, обертів1,1370,16120,29Прибуток на одного працюючого, тис. грн1,051,541,7121,610Виторг на одного працюючого, тис. грн1,0539452151Коефіцієнти залежності:11Коефіцієнт заборгованості1,1до 0,70,3120,4512Коефіцієнт капіталізації1,15до 104,3123,9

Р соніко =1,05*2+1,1*1+1,05*1+1,05*2+1,15*2+1,05*1+1,1*2+1,1*1+

+1,05*1+1,05*2+1,1*1+1,15*1=18,40

Р гермес =1,05*1+1,1*2+1,05*2+1,05*1+1,15*1+1,05*2+1,1*1+1,1*2+

1,05*2+1,05*1+1,1*2+1,15*2=20,60

 

Висновок

 

Згідно розрахункам, підприємству в «Гермес» необхідно звернути увагу на виробничий, фінансовий и маркетинговий потенціал, котрий знаходиться в межах до 30 у.о.

В той час як підприємство «Соніко» знаходиться в середніх межах свого потенціалу, в межах 30-70 у.о.

 

Додаток

 

Соніко

 

Гермес

Похожие работы