Господарські зв’язки суб’єктів оптового ринку

  Азарян О. М., Баширов І. Х., Воробйов Б. З., Жаболенко М. В., Криковцева Н. О. Маркетинг: принципи та функції.

Господарські зв’язки суб’єктів оптового ринку

Дипломная работа

Экономика

Другие дипломы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
ибутковості ринку, діапазон цін на ринку, купівельна спроможність споживачів, інтенсивність конкуренції, ступінь впливу PEST- факторів.

Стратегічний збутовий потенціал був оцінений по десятибальній шкалі за допомогою наступної системи показників (табл. 2.9): відповідність організаційної структури системи управління збутовими можливостям, напрямкам діяльності, цілям і стратегіям розвитку підприємства, ефективність системи управління збутовими ризиками, ефективність збутової діяльності підприємства, питома вага товарних груп, що належать до СГЗ «Зірки» відповідно до матриці БКГ.

 

Таблиця 2.8

Оцінка стратегічної привабливості ринку досліджуваних торговельних підприємств

ПідприємстваКритерії оцінки, балиЗростання ємності ринкуРівень прибутковості ринкаДіапазон цін на ринкуІнтенсив-ність кон-куренціїДоступ-ність ринкаСередня оцінка1234567ПП „Еврика”556285,2ТОВ „Будкомплекс”444364,2ТОВ „ОЛВ-Київ”666285,6

Таблиця 2.9

SNW аналіз стратегічного збутового потенціалу в досліджуваних торговельних підприємствах

ПідприємстваКритерії оцінки, балиВідповідність організаційної структури системи управління збутом цілям і стратегіям розвитку підприємства Ефективність системи управління збутовими ризикамиЕфективність збутової діяльності підприємстваПитома вага товарних груп, які належать до СГЗ «Зірки» згідно матриці БКГСередня оцінкаSNWSNWSNWSNWПП „Еврика”662,04,34,6ТОВ „Будкомплекс”331,012,0ТОВ „ОЛВ-Київ”665,065,8

Для визначення ефективності управління збутовою діяльністю досліджуваних підприємств нами була використана наступна система показників: темп зростання обсягу збуту, темп зростання прибутку від реалізації, абсолютна зміна рентабельності реалізації, абсолютна зміна товарооборотністі в днях і темп зростання продуктивності праці.

Для оцінки питомої ваги товарних груп, що належать до СГЗ «Зірки» відповідно до матриці БКГ нами була використана наступна шкала: 1бал- до 10%, 2 бали 11-20%, 3 бали 21-30%, 4 бали 31-40%, 5 балів 41-50%, 6 балів 51-60%, 7 балів 61-70 балів, 8 балів 71-80%, 9 балів 81-90%, 10 балів 91-100%.

У жорстких умовах конкуренції, що присутні на сьогоднішньому ринку, стратегічно орієнтовані підприємства не повинні обмежуватися збереженням своїх позицій, вони повинні займати позиції, що атакують, і прагнути до постійного підвищення ефективності збутової діяльності.

Структуру замовників продукції ПП „Еврика” представимо у табл. 2.10.

Таким чином, переважну більшість договірних відносин становлять комерційні звязки із вітчизняними замовниками продукції ПП „Еврика”, частка обсягів замовлень яких зростала у 2008 р. порівняно з 2007 р. на 7,2%. При цьому скорочується частка обсягів замовлень продукції з боку іноземних підприємств.

 

Таблиця 2.10

Динаміка структури обсягів замовлень продукції ПП „Еврика”

Показник % структури 2007 року% структури 2008 рокуВідхилення (+,-)12341. Вітчизняні підприємства 75,983,17,2ТОВ „Аллон”8,69,10,5ТОВ „Аквантіс”8,08,60,6ТОВ „Водомер”8,69,30,7ТОВ „Вега”9,49,2-0,2ПП „Конверсор”5,39,74,4ТОВ „КМК Груп”9,29,80,6МП „Тендер”8,58,3-0,2ТОВ „Тех-ін ПРО”9,39,50,2ТОВ „Фітікон”9,09,60,62. Іноземні підприємства 24,116,9-7,2Перфоратор Гмбх8,42,9-5,5Промінент Дозір Технік Гмбх3,54,00,5Симона АГ6,77,10,4Франклін Електрик Європа Гмбх5,52,9-2,6Разом 100,0100,00

У табл. 2.11 наведена динаміка укладених угод із замовниками продукції ПП „Еврика”.

Таблиця 2.11

Динаміка укладених угод із замовниками продукції ПП „Еврика”

УгодиКількість, од.Частка, %Відхилення 2007 рік2008 рік2007 рік2008 рік(+,-), од.пунктів структури Успішно реалізовані 17720698,3100,0291,7Невиконані 301,70-3-1,7Разом180206100,0100,0260

Таким чином, у 2008 р. порівняно з 2007 р. спостерігається збільшення кількості успішно реалізованих угод ПП „Еврика” на 29 од. Частка невиконаних угод скоротилася на 1,7% у 2008 р., що вказує на позитивні зміни у договірних відносинах. У 2006 р. ПП „Еврика” не змогло виконати договірні зобовязання, що повязане із затримками у постачанні матеріалів для виробництва продукції.

 

2.3 Пошук партнерів і укладання договорів постачання

 

Удосконалення роботи з постачальниками ПП „Еврика” є важливою умовою ефективного розвитку підприємства на ринку.

Перевагу слід надавати такій формі постачання, завдяки якій знижуються сукупні витрати.

Ефективне постачання неможливе без планування і організації перевезень матеріально-технічних ресурсів від постачальників до підприємства-споживача. Саме тому працівники відділу постачання повинні, виходячи з умов договору (контракту), вступати в стосунки з постачальниками.

Така форма постачання, відома як система «Just in time», виправдовує себе на підприємствах з вузькою спеціалізацією і безперервним режимом роботи.

Фірма-постачальник згідно з обговореним з підприємством-споживачем графіком у потрібний час організовує доставку товарів в необхідному обсязі та асортименті в той пункт, де насамперед потрібна нова партія товарів.

Основний ефект такої форми постачання полягає в скороченні витрат часу, праці і коштів на формування і зберігання товарних запасів на складах.

Коли визначено раціональну форму постачання, слід переходити до вибору товаровласників.

У табл. 2.12 наведено перелік показників критеріїв оцінювання постачальників і порядок розрахунку окремих і загального рейтингів за кожним з них. При цьому рейтинг за ціною і терміном поставки повинен бути найбільшим для тих постачальників, які пропонують найменшу ціну і строк поставки.

 

Таблиця 2.12

Порядок розрахунку рейтингу постачальників товарів та матеріалів ПП „Еврика”

Критерії оцінювання постачальникаКоефіцієнт частки показника, частки одиниціЕкспертна оцінка (від 1 до 10), балівРейтинг ПП „Іберіка” (Росія)Dak Tupil (Угорщина)ПП „Іберіка” (Росія)Dak Tupil (Угорщина)123456Якість0,2010921,8Ціна0,205611,2Умови продажу (знижки, кредит)0,15871,21,05Термін поставки0,15550,750,75Рівень послуг0,10550,50,5Фінансовий стан0,10980,90,8Можливість позапланової затримки0,10760,70,6Загальний рейтинг1,0049467,056,7

Таким чином, найбільший рейтинг має фірма ПП „Іберіка” 7,05, тобто з даною фірмою працювати більш доцільно, ніж з фірмою Dak Tupil.

Доцільним є пошук нових постачальників. Пошук потенційних постачальників слід здійснювати за допомогою використання таких методів: вивчення рекламних матеріалів, фірмових каталогів, оголошень у засобах масової інформації, відвідування виставок та ярмарків, листування та особисті контакти з можливими постачальниками.

На другому етапі відбувається аналіз потенційних і дійсних постачальників. У процесі якого необхідно всебічно оцінюється їх діяльність. У зв'язку з цим у ПП „Еврика” розробляється „профіль потенційних постачальників” з використанням рекомендованих критеріїв (табл. 2.13).

 

Таблиця 2.13

Критерії оцінки потенційних постачальників ПП „Еврика”

Критерії оцінкиПитома вага критеріюІндикатори оцінкиАспект

конкурентоспроможності0,25споживчі характеристики товару;

рівень якості;

питома вага нових товарів;

наявність товарів-замінників.Фінансовий

аспект0,20рівень цін на товари;

система знижок;

форми розрахунків.Сервісний аспект0,18обсяг поставки;

оперативність доставки товарів замовникам;

упаковка;

гарантії якості товару, що постачається;

ставлення до клієнтів;

зобов'язання по відношенню до клієнтів.Часовий

аспект0,14час поставки;

періодичність поставки.Комунікаційний

аспект0,08повідомлення про труднощі, що виникли;

швидкість реакції на запити замовників;

потенційна можливість повернення замовлень.Виробничий аспект0,07віддаленість постачальника;

спеціалізація;

технічна оснащеність складських приміщень;

умови зберігання товарів;

канал розподілу.Імідж0,05рекомендації інших замовників;

обов'язковість виконання договірних зобов'язань;

фірмовий стиль;

досвід ведення справ.

Визначивши оцінку постачальника в балах, і взявши до уваги вагомість критеріїв, визначається підсумкова оцінка постачальника. Перевага надається тим постачальникам, які отримали найбільше середнє значення оцінки.

Слід врахувати, що при відборі потенційних постачальників обирається не менше двох-трьох, оскільки вони складуть базу для порівняння з основними постачальниками підприємства, а також сприятимуть зростанню конкуренції серед постачальників, підвищенню якості продукції, зниженню закупівельної ціни, покращенню умов поставок та оплати тощо.

Наступний етап у діяльності підприємства укладання договорів і контрактів з постачальниками. Обравши постачальника, необхідно укласти з ним договір купівлі-продажу, договір поставки чи контракт. Договір купівлі-продажу поширюється лише на наявні товари, що є у продавця.

Основна мета постачання задоволення потреб продажу ПП „Еврика” у товарах, запасних частинах, паливі, обладнанні в необхідній кількості, потрібної якості і з найменшими витратами часу, коштів і праці.

Для виконання цієї мети працівники ПП „Еврика” повинні:

- визначати реальну потребу підприємства в товарах та матеріалах і обсяги закупівлі;

- знаходити таких товаровласників, які пропонують найвигідніші умови продажу матеріальних ресурсів, і укладати з ними договори поставки чи контракти;

- звертатися до послуг транспорту загального користування або за допомогою відомчого чи приватного транспорту завозити товар на підприємство;

- аналізувати умови виконання планів матеріально-технічного постачання.

Отже, можна зробити висновок, що підприємству ПП „Еврика” слід приступити до формування такої системи руху тов

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>