Годівля та утримання корів

У період голодної дієти і після неї можна застосовувати відвари з лікарських трав, які мають протизапальну, вяжучу та бактеріостатичну дію.

Годівля та утримання корів

Курсовой проект

Сельское хозяйство

Другие курсовые по предмету

Сельское хозяйство

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з сільського господарства на тему:

„Годівля та утримання корів"

Содержание

 

Загальні положення

Технологія ведення м”ясного скотарства

Районовані породи великої рогатої худоби

Осемінення корів і телиць. Визначення тільності

Приміщення для утримання худоби

Осемінення шприцом-катетером через піхвове дзеркало

Мано-цервікальний метод осемінення

Відгодівля худоби

Утримання телят

Профілактика захворювань телят і перша допомога

 

Загальні положення

 

Кожна тварина щоденно повинна одержувати певну кількість енергії і поживних речовин для підтримання свого життя, а також на виробництво продукції (молоко, мясо, вовна, приріст плода і маси тіла, фізична робота, сімяпродукція в самців тощо). Ця потреба тварин в поживних речовинах встановлена на основі багатьох експериментів і характеризується, як норма годівлі тварин.

Тривала ненормована годівля тварин є шкідливою. Надлишок енергії в раціоні призводить до ожиріння тварин, що негативно позначається не лише на продуктивності, але й на здоровї тварин.

Індивідуальна нормована годівля проводиться лише при догляді корів рекордисток, бугаїв-плідників, племінних і спортивних коней.

В інших випадках проводять нормовану групову годівлю.

При розробці раціональної годівлі с-г тварин необхідно користуватись оптимальними величинами включення деяких кормів в раціони.

Нормована годівля корів.

Годівля корів на протязі лактації на завжди повинна бути однаковою. В окремі періоди вона має бути нижчою від прийнятих норм, а в інші - дещо вищою цих норм.

Так, нижче встановлених норм годують корів за 10 днів до отелення та 8-10 днів після нього; вище прийнятих норм - при роздоюванні тварин. Весь останній час годівля корів повинна проводитись відповідно до рекомендованих норм.

Особливо важливим в годівлі тварин є сухостійний період і період роздоювання. Від правильної годівлі корів в ці періоди залежить загальна їх продуктивність на протязі всієї лактації. Приблизно за 60 днів до отелення проводять запуск корів. Правильний догляд і годівля запущених сухостійних корів дозволяє створити в організмі тварин необхідні запаси поживних речовин для наступної лактації, а також для розвитку плода, який швидко росте в останні місяці тільності. Прирісти ж. м. сухостійної корови повинні складати біля 1 кг на добу.

Теля, яке народиться від такої корови, як правило, є добре розвинутим і має масу біля 7% від маси матері;

Годівля корів у сухостійний період має бути нормованою, груповою з використанням високоякісних кормів;

При поганій годівлі в сухостійний період корови пізніше піддаються роздою, навіть коли після розтелу їх годують дуже добре.

Після розтелу довго не приходять в охоту, перегулюють;

Телята від таких корів народжуються з ознаками гіпотрофії, ж. м. таких телят 20-22 кг, і непридатні для відгодівлі - бички і для відтворення стада телички;

Не допускається згодовування сухостійним коровам кислих і мерзлих кормів, від чого може настати аборт;

Не можна згодовувати кислий жом, брагу, кислий силос і силос із гички буряків;

Обовязково слід в раціони вводити хороше злаково-бобове сіно, сінаж і коренеплоди;

За 10 днів до отелення, щоб не переповнювати передшлунків кормовою масою і не викликати дострокового функціонування молочної залози в раціонах сухостійних корів наполовину зменшують кількість соковитих кормів. Поживність раціону при цьому не повинна перевищувати 6-6,5 к. од.

За 1-2 дні до розтелу - виключають концентровані корми.

 

Норми годівлі тільних сухостійних корів (на 1 гол в день).

 

Показники Жива маса (кг) та плановий надій (тис. кг) 400 500до 3,03,1-5,05,1-7,0до 3,0

3,1-5,05,1-7,0Кормові одиниці, кг8,19,710,89,210,811,9Перетравний протеїн, г89010701190101511901310Цукор, г71586010658159551170Кальцій, г759010095110115Фосфор, г425055536166Каротин, мг365485555415540595Кухонна сіль, г505761606772

Корова розтелилась:

В перші дні тільки високоякісне сіно, тепле пійло (2р по 1 відру) з висівками, мелясою, цукром, сіллю.

На 3-4 день включаємо силос, коренеплоди, концентровані корми;

На 8-10 день доводимо раціон до норми. А далі починаємо роздій корів (з 15 дня після отелення).

Роздій корів - повноцінна авансована годівля, правильний масаж вимені, старанне видоювання молока, що стимулює секреторну діяльність.

Якщо не провести роздоювання корів починаючи з 2-х тижнів після отелення і не довести цей процес до максимального надою на протязі 1-1,5 міс, а відкласти на більш пізній період, то ефективність роздоювання буде невисокою.

При роздоюванні необхідно поєднувати надлишкову авансовану годівлю корів (+2-3 к. од. до норми) з правильним масажем вимені та старанним видоюванням всього молока, що стимулює секреторну діяльність молочної залози. Основне дача конц. кормів. Додатково додаємо поки зростає надій від чергової даванки корму.

В цілому необхідно організувати годівлю так щоб досягнути високого рівня надою і протримати його як найдовше.

В період роздою одержуємо 40-45% всього молока (за 3 місяці - 45%, за 6-7 місяців - 55%. Коровам 1 та 2 лактації додатково дають 1,5 - 2 к. од. на ріст. Високопродуктивна корова - з надоєм 25 -40 кг повинна одержувати 25 -30 к. од. корму (3 - 3,5 кг. перетравного протеїну). Годувати необхідно 4-5 разів в день. Основну кількість поживи таким коровам даємо з концентрованими кормами. Особливу увагу тут слід звернути на цукрово-протеїнове співвідношення (до 3,5-4 кг цукру). Інакше та велика кількість білка не буде перероблятися мікрофлорою передшлунків, що призведе до нагромадження отруйних речовин.

В зимовий період в раціони включають грубі корми (20% поживності); соковиті корми: сінаж, силос, коренеплоди, кислий жом, брага (займають 60% поживності раціону); концентрати: дерті, макуха, різні комбікорми - 20%. Примірна добова дача комбікорму для дійних корів складає на 1 кг молока 200-350 г.

Нестачу в раціоні тих чи інших речовин ліквідовують кормовими добавками або введенням в раціон багатих цим елементом кормів. Наприклад:

Нестачу перетравного протеїну - використанням зерна злакових і бобових або продуктами їх переробки;

Каротину - зеленим, хорошим сіном, морквою;

Кальцію і фосфору - мясокістковим і рибним борошном, моно - і дикальційфосфатом, кормовою крейдою та іншими.

Основні корми для молочних корів:

Грубі: сіно, солома;

Соковиті: коренеплоди, силос. сінаж;

Концентровані: комбікорми, зерно, дерть зерна, висівки.

Корові живою масою 500 кг. з добовим надоєм 20 кг треба давати сіна 10-12 кг, соковитих кормів - 30-35 кг, концентрованих -3-4 кг на добу.

Технологія ведення м”ясного скотарства

 

Нова галузь тваринництва - спеціалізоване м”ясне скотарство основане на розведенні м”ясних порід і типів великої рогатої худоби. Передбачається мати від загальної кількості худоби 25-30% м”ясних тварин.

На Львівщині в основу створення прикарпатського типу м”ясної худоби покладено метод складного відтворювального схрещування місцевої симентальської і чорно-рябої породи з плідниками української мясної та симентальської мясної породи американської і австрійської селекції.

На першому етапі корів і телиць чорно-рябої і симентальської порід спаровують (осіменяють) з плідниками української м”ясної породи, частково лімузинами. Поліським м”ясним типом, а на другому етапі одержані помісні телиці покривають бугаями - плідниками симентальської м”ясної породи.

Тварини новоствореного прикарпатського типу повинні поєднати в генотипі цінні якості вихідних порід: від великорослих м”ясних порід - високу енергію росту і м”ясну продуктивність, високий забійний вихід, пісне м”ясо. Нормальні отелення корів, пристосованість до природно-кліматичних і кормових факторів регіону.

Галузь м”ясного скотарства ведеться інтенсивно з впровадженням прогресивних технологій утримання, годівлі, відтворення худоби та нових форм організації і оплати праці.

Технологія галузі м”ясного скотарства в господарствах повинна характеризуватися сезонністю отелень, підсисним вирощуванням телят до 6-8 місячного віку за системою “корова-теля", пасовищним утриманням.

Однією з головних умов технології галузі є щорічне одержання від 100 корів і нетелів 90-95 телят, та забезпечення середньодобових приростів молодняка після відлучення на рівні 900-1000г.

В м”ясному скотарстві найбільш поширеним є безприв”язне утримання худоби на глибокій підстилці. Проте таке утримання вимагає певних затрат на реконструкцію приміщень. Тому в стійловий період часто м”ясних корів утримують в приміщеннях прив”язно, але підсисних телят в групових клітках з застосуванням режимного підсосу.

При безприв”язному утриманні в стійловий період повновікових корів доцільно розміщувати невеликими групами по 20-25 голів з вільним виходом на прилеглі до приміщень вигульні майданчики, обладнані годівницями та поїлками, а влітку - на площадках і пасовищах, яких необхідно мати по 0,3-0,5 га на корову.

Отелення корів і нетелей слід проводити в індивідуальних денниках, де вони утримуються з телятами 7-10 днів.

На фермах необхідно мати систему розколів для виділення з стада тварин при штучному осіменінні та проведенні зооветеринарних заходів, а також при ручному паруванні.

Така технологія утримання корів ефективна при організації турових зимово-весняних (лютий-березень) отелень. При

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>