Глобальна розподілена та функціональна площина

На розподіленій функціональній площині CS-1 визначені такі правила: Тільки функція управління викликом CCF уповноважена контролювати процес установлення та роз'єднання з'єднання. Взаємодія функції

Глобальна розподілена та функціональна площина

Информация

Компьютеры, программирование

Другие материалы по предмету

Компьютеры, программирование

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глобальна Розподілена та функціональна площина

 

1. Глобальна функціональна площина

 

Глобальна функціональна площина дає абстрактне подання мережних можливостей у вигляді, найбільш зручному для сприйняття розробником послуги. На цій площині визначені такі основні елементи:

 1. незалежні від послуг конструктивні блоки (SIB);
 2. базовий процес обслуговування викликів (BCP);
 3. глобальна логіка послуги (GSL);
 4. точки ініціації (POI) і точки завершення (POR).

Блоки SIB є базовими модулями, що забезпечують виконання стандартних багаторазово використовуваних мережних функцій, з яких складається послуга.

Базовий процес обслуговування викликів є спеціалізованим SIB, що описує процес обробки викликів базової мережі зв'язку, з якої здійснюється запит на послуги інтелектуальних мереж (IN). BCP взаємодіє з іншими блоками за допомогою точок ініціації та завершення.

Якщо в процесі обробки виклику виявлено одну з точок ініціації, то це призводить до визначеної послідовності звернень до блоків SIB. Після завершення цієї послідовності звернень виконується керуюча дія на процес обробки виклику, яка залежить від точки завершення. Внаслідок такої взаємодії забезпечується послуга або компонент послуги. Порядок взаємодії визначається глобальною логікою послуги GSL (Global Service Logic).

Для конкретної послуги (атрибута послуги) CS-1 глобальна логіка послуг визначає:

 1. точку POI, у якій відбувається функціональний перехід з процесу ВСР до ланцюжка блоків SIB;
 2. точки POR, у яких може відбуватися повернення з ланцюжка SIB у процес ВСР;
 3. перелік SIB, поєднаних у ланцюжок, і порядок їхнього об'єднання, ланцюжок починається в точці POI і закінчується однією або декількома точками POR;
 4. статичні та динамічні параметри для кожного SIB у ланцюжку.

На рис.1 показано процес взаємодії GSL і BCP, що здійснюється через точки POI та POR.

 

Рисунок 1 Взаємодія GSL і BCP

 

У табл.1 наведено точки ініціації та завершення CS-1.

Згідно з визначенням, блоки SIB незалежні від того, які послуги/атрибути послуг вони реалізують. SIB не містить інформації ні про попередні, ні про наступні SIB, які використовуються в описі послуги/атрибута. Щоб описати конкретну послугу або її атрибут, необхідно щоразу вводити в ці блоки деякі елементи залежності від послуг. Для цього використовують параметри, значення яких обумовлені даними, що дозволяють „налаштувати” SIB на виконання необхідних функцій. Ці параметри специфіковані незалежно для кожного SIB і доступні йому через глобальну логіку послуги.

 

Таблиця 1 Точки ініціації та завершення CS-1

НазваЗначенняТочки ініціації (POI)Call OriginatedКористувач зробив запит на послугу, але адресу викликуваного абонента ще не визначеноAddress CollectedКористувач завершив уведення номера викликуваного абонентаAddress AnalyzedУведений номер проаналізовано з метою визначення його приналежностіPrepared to

Complete CallМережа готова почати спробу завершення виклику приймаючою стороноюBusyВикликуваний абонент зайнятийNo answerВикликуваний абонент не відповідаєCall AcceptanceВиклик активізовано, але з'єднання ще не встановленоActive StateВиклик активізовано і з'єднання встановленоEnd of CallЗ'єднання зруйнованоТочки завершення (POR)Continue With

Existing DataВСР має продовжити обробку виклику в штатному режиміClear CallВСР повинен здійснити роз'єднання з'єднанняProceed With

New DataВСР повинен продовжити обробку виклику тільки після надходження нових данихInitiate CallВСР повинен почати встановлення з'єднанняHandle as TransitВиклик необхідно розглядати як такий, що щойно надійшовEnable Call Party HandlingНеобхідно здійснити дії, що передбачають управління викликом з боку абонента

Для кожного блока SIB потрібні дані двох типів:

 1. Дані, що стосуються конкретного виклику (Call Instance Data, CID).

Дані CID визначають характеристики абонентів і користувачів послуги (наприклад, інформацію про викликаючу або викликувану лінію), а також динамічні параметри, значення яких змінюються з кожним новим викликом. Ці дані можуть бути отримані з ВСР, можуть генеруватися якимось іншим блоком або вводитися самим абонентом.

 1. Дані, пов'язані з підтримкою конкретної послуги (Service Support Data, SSD).

Дані SSD визначають статичні параметри, значення яких для різних викликів є незмінними вони залежать лише від послуги або атрибута послуги.

Кожен блок SIB має опис згідно зі стандартним шаблоном (табл.2) Приклад графічного подання блока SIB наведено на рис.2.

Таблиця 2 Опис блока SIB

Визначення:Опис блока SIB з точки зору створення послуги.Виконувані дії:Опис дій, виконуваних блоком SIB.Можливе

застосування:Приклади послуг, де може бути використано даний SIB.Вхід:Вхід у кожен SIB визначається трьома елементами:

 1. один логічний старт;
 2. дані SSD;
 3. дані CID.Вихід:Вихід з кожного SIB визначається двома елементами:
 4. одне або кілька логічних завершень;
 5. дані CID, які визначають отримані внаслідок виконання цього SIB параметри, специфічні для даного виклику та необхідні іншим SIB або ВСР, щоб завершити надання послуги.Графічне

подання:Графічне подання використовують для наочного опису входу, роботи та виходу блока SIB (рис.10). Кожен SIB має один логічний старт і одне або кілька логічних завершень. Відповідні логічні потоки зображені ліворуч і праворуч суцільними лініями зі стрілками; написи поруч із лініями ідентифікують кожен з цих потоків. Параметри SSD зображені вгорі пунктирними лініями зі стрілками та супроводжуються написами збоку від ліній. Аналогічно внизу показані параметри CID, причому вхідні і вихідні CID зображено окремо один від одного.SDL-діаграма:Ця діаграма дає графічне подання опису SIB з використанням мови SDL згідно з правилами, визначеними в рекомендації ITU-T Z.100.

Рисунок 2 Графічне подання блока SIB

 

Виконувані блоками SIB операції та дані, необхідні для їхнього виконання, специфіковані в рекомендації ITU-T Q.1213. Короткий опис цих чотирнадцяти SIB наведено в табл.3. Європейський інститут стандартів електрозв'язку (ETSI) вимагає наявності в IN додатково ще семи блоків SIB (табл.4).

 

Таблиця 3 Блоки SIB (згідно з ITU-T)

НазваВиконувані функції12Algorithm,

алгоритмЗбільшення або зменшення цілочисельного значення СID на задане ціле число (інкремент/дикремент)Authenticate,

аутентифікаціяПеревірка автентичності потенційного користувача послуги згідно з одним з механізмів:

 1. «простий механізм», що передбачає перевірку тільки імені користувача та пароля;
 2. «зовнішній механізм», що передбачає залучення зовнішніх засобів перевірки за допомогою покажчика на відповідну програму.Charge,

нарахування оплатиНарахування оплати за користування ресурсами INCompare,

порівнянняПорівняння значення вхідних даних з еталонною величиною, при цьому можливі три варіанти результату:

 1. значення більше, ніж еталонна величина;
 2. значення менше, ніж еталонна величина;
 3. значення дорівнює еталонній величині.Distribution,

розподілВиконання зазначеного користувачем алгоритму з метою визначення, яке з наявних логічних завершень буде обрано для подальшої обробки виклику логікою послуги. Кількість логічних завершень залежить від типу алгоритму:

 1. розподіл відповідно до встановленого процентного співвідношення;
 2. циклічний розподіл;
 3. розподіл залежно від часу доби;
 4. розподіл залежно від дня тижня.Limit,

обмеженняОбмеження кількості викликів, пов'язаних зі зверненням до послуги IN, з метою запобігти перевантаженню ресурсів мережі. Існує два типи алгоритмів:

 1. усередині кожного інтервалу часу тривалістю в Q сек. обробка викликів дозволяється протягом S сек.;
 2. з Р викликів, що надходять у мережу, дозволяється обробка тільки N викликів (N<P).Log Call Information,

запис інформації про викликЗапис інформації про виклик у файл з метою її подальшого використання системою технічного обслуговування мережі.Queue,

чергаУстановлення викликів у чергу для очікування звільнення зайнятих (недоступних) ресурсів і вибір цих викликів із черги в міру звільнення ресурсів.Screen,

перегляд спискуПорівняння ідентифікатора (наприклад, PIN-коду, введеного користувачем, номерів викликаючої та викликуваної сторін) із заданим списком.Service Data Management,

експлуатаційне управління даними послугЗапит, заміна та зміна специфічних даних про абонента послуги, що зберігаються в мережній базі даних.Status Management,

повідомлення про статусЗапит інформації про поточний стан або про зміну стану ресурсів мережі.Translate,

перерахуванняПерерахування вхідної інформації у вихідну, наприклад, логічного номера у фізичну адресу, необхідну для маршрутизації.User Interaction,

взаємодія з користувачемОбмін інформацією між мережею та кінцевим користувачем.Verify, пеpевіpкaОцінка синтаксичної коректності вхідної інформації.

Таблиця 4 Додаткові блоки SIB (згідно з ETSI)

НазваВиконувані функціїConnect,

з'єднатиВстановлення з'єднання між викликаючою стороною та стороною, адресу якої зазначено у параметрах СID блока. Після виконання дій даним блоком блок ВСР відновлює процес установлення з'єднання з н

Похожие работы

1 2 3 > >>